Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


__XV  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №219


  23  грудня 2016 року                                                     м.СокальПро районний бюджет Сокальського


району на 2017 рікВідповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:1. Визначити на 2017 рік:


- доходи районного бюджету у сумі 614474720 грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 608530730 грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 5943990 грн.  згідно з додатком 1 до цього рішення;


- видатки районного бюджету у сумі 614474720 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету –608530730 грн, видатки спеціального фонду бюджету 5943990 грн, у тому числі бюджету розвитку – 122200 грн.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 608530730 грн. та спеціальному фонду 5943990 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3 до цього рішення.


 


4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900 000 грн згідно з додатком 4 до цього рішення.5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.6. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району ( додаток 6).7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних (регіональних) програм в сумі 500000 грн згідно з додатком 7 до цього рішення.8. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1200000 грн.9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:


оплата праці працівників бюджетних установ;


нарахування на заробітну плату;


придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;


забезпечення продуктами харчування;


оплата комунальних послуг та енергоносіїв;


поточні трансферти населенню;


поточні трансферти місцевим бюджетам;10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2017 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:


- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;


- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов`язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.11. Установити, що у 2017 році до доходів загального фонду районного бюджету належать:


-     60  відсотків податку на доходи фізичних осіб;


- 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій які належать до районної комунальної власності;


- податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної  комунальної власності;


- орендна плата за водні об’єкти (їх частини) що надаються в користування на умовах оренди районною державною адміністрацією;


-   концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом);


- 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р.;


- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;


- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2017 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.


Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.13. У процесі виконання районного бюджету  в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.


Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм і переліку об`єктів вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.14. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.15. Сокальській  районній державній адміністрації:


15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм  на 2017 рік.


15.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2017 рік у зв`язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.


15.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.


15.4. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.


15.5. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.


15.6. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.


15.7. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.


15.8. В особі начальника фінансового управління райдержадміністрації врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2017 рік.


15.9 Забезпечити з 1 січня 2017 року безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей 1-11 класів, дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО з розрахунку в середньому 7,00 гривень в день за кошти районного бюджету.


15.10 Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців навчально-виховних комплексів (дошкільна ланка) у розмірі 40 % від вартості харчування.


15.11 Утримання посад кухарів проводити за рахунок асигнувань загального фонду районного бюджету, передбачених на оплату праці на календарний рік.


15.12 Фінансування Програм здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх використання в 2016 році у відповідних комісіях.16. Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету, вільний залишок коштів спрямовувати першочергово на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку; загальнорайонні Програми та на співфінансування міжнародних, державних, обласних програм та проектів.17. Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
     Голова районної ради                                 Микола  Пасько
Додатки  

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»