Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


__XV  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №217


  23  грудня 2016 року                                                     м.СокальПро затвердження Програми соціального


 захисту окремих категорій населення


Сокальського району на 2017 рікВідповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада  Львівської області,-
ВИРІШИЛА:1.Затвердити Програму соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік, що додається.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до бюджету спланувати видатки на фінансування завдань  і заходів затвердженої загальнорайонної програми.3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.


Голова районної ради                                    Микола ПаськоЗатверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.ПЕЛИХ«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016р.Голова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКОМП

ПРОГРАМА


СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


НА 2017 РІК


Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради________________ М.ПОЛІЩУК


«__» __________ 20__ року


       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації_________________ С.ШЕВЧУК


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації_______________ В.ОГІНСЬКИЙ


«__» __________ 20__ року
       м. Сокаль


2016 рік


ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК1. Загальна характеристика


Програма соціального захисту окремих категорій громадян Сокальського району є програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2017 рік.


Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» інших законодавчих документів, рішень, розпоряджень голови районної державної адміністрації, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма


Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги.


У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, при реалізації даної Програми допомогою можуть скористатися діти-інваліди (з діагнозом дитячий церебральний паралічем ДЦП) - 13 чол.; громадяни яким виповниться 100, 105, 110 років – 2 чол.; сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І, ІІ групи та  дітей інваліди – 164 чол.; інваліди по зору І та ІІ групи – 83 чол.; одинокі інваліди І та ІІ групи – 72 чол.;  постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС – 239 чол.; членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан – 5 сімей; сім’ї загиблого учасника (АТО) – 28 осіб; діти учасників бойових дій АТО – 25; демобілізовані учасники бойових дій АТО – 466; ветерани національно-визвольних змагань – 80 чол.


 


3. Мета Програми


Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем соціально незахищених верств населення  районну, підтримки та реабілітації демобілізованих учасників бойових дій АТО та сімей загиблих учасників АТО.


Створення умов для ефективної підтримки  матеріального  стану малозабезпечених  категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги.


Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану малозабезпечених громадян шляхом надання їм адресної допомоги, покриття частини витрат на лікування дітей-інвалідів в Міжнародній клініці відновного лікування м.Трускавець, підтримки та реабілітації демобілізованих учасників бойових дій АТО та сімей загиблих учасників АТО .4. Перелік заходів та результативність показників Програми


    Програма реалізується шляхом реалізації заходів:   


4.1.    Оплата за лікування дітей, хворих на ДЦП в Міжнародній клініці відновного лікування м.Трускавець.


    Здійснення ефективної соціальної політики в районі щодо цієї групи дітей – інвалідів, спрямована на покриття частини витрат на лікування дітей в Міжнародній клініці відновного лікування м. Трускавець.


4.2.    Грошова допомога учасникам визвольних змагань.


Реалізується шляхом щомісячної грошової допомоги учасникам бойових дій УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.


4.3.    Грошова допомога особам яким виповнилось 100, 105, 110 років.


    Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги особам яким виповнилось 100, 105, 110 років.


4.4.    Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.


    Реалізується шляхом надання щоквартальної грошової допомоги на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І групи, ІІ групи, дітей інвалідів; інвалідів по зору І групи, ІІ групи; одиноким інвалідам І групи, ІІ групи.


4.5.    Грошова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.


Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги громадян які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС у відповідності до категорії.


4.6.    Грошова допомога членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан.


Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан.


4.7. Підтримка демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.


Реалізується шляхом реалізації заходів, а саме:


4.7.1.    Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.


4.7.2.    Надання одноразової грошової допомоги при загибелі військовослужбовця який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.


4.7.3.    Оздоровлення, відпочинок дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.


4.7.4.    Підтримка заходів спрямованих на реабілітацію демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО. До результативних  показників Програми належать:


1. показники затрат:


1.1.    сума коштів яка витрачена на реалізацію Програми.


2. показники продукту:


2.1.    кількість громадян, які мали право скористатися Програмою.


3. кількісні показники:


3.1.    кількість громадян, які скористалися реалізацією заходів Програми;


4. якісні показники:


4.1.    відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості.5.    Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми


Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією районної ради на відповідний рік.


Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів:


-    управлінням соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації;


Виконання Програми здійснюється впродовж 2017 року.6.    Порядок реалізації заходів Програми


6.1.   Санаторно-курортного лікування дітей, хворих на ДЦП.


Кошти виділяються за розпорядженням голови райдержадміністрації після розгляду поданих заявником документів комісією яка визначає дітей – інвалідів хворих на ДЦП  яких буде проліковано за рахунок коштів за цією Програмою.


Для покриття частини витрат на лікування дітей необхідно подати на розгляд комісії, яка створена при районній державній адміністрації наступні документи:


заяву;


довідку про склад сім’ї;


довідки про доходи кожного члена сім’ї;


акт обстеження житлових умов;


довідку медичної установи про інвалідність та потребу в лікуванні;


інші документи які будуть необхідні для встановлення права на одержання даної допомоги.


Організовує збір документів та відповідає за їх збереження управління соціального захисту населення.


Комісія несе відповідальність за прийняте рішення та збереження документів.


Кошти після видачі розпорядження голови райдержадміністрації перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).


Виконавець заходу перераховує кошти на рахунок Міжнародної клініки відновного лікування м. Трускавець за лікування дітей передбачених розпорядженням.


Виконавець заходу несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.6.2.    Грошова допомога учасникам визвольних змагань.


Грошова допомога (надалі – допомога) виплачується щомісячно учасникам визвольних змагань, а саме:


учасникам бойових дій УПА;


вдовам ветеранів УПА;


вдовам політв’язнів УПА;


Допомога призначається за умови реєстрації учасник визвольних змагань в Сокальському районі.


Виплата допомоги призначається автоматично, якщо учасник визвольних змагань отримував її у попередньому бюджетному році за аналогічною Програмою.


При первинному зверненні допомога призначається управлінням соціального захисту населення з місяця звернення за нею, при умові подачі наступних документів:


заяви;


паспорта (копія);


довідки про склад сім`ї;


ідентифікаційного коду (копія);


копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;


особового рахунку.


У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім`ї зобов`язаний у 10- денний термін повідомити про це управління соціального захисту населення.


Повернення надмірно виплачених коштів проводиться згідно норм чинного законодавства.


Виплата адресної грошової допомоги припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.


Сума адресної допомоги, що належала одержувачу і залишилась не отриманою у зв`язку з його смертю (в тому числі у випадку отримання допомоги через відділення зв`язку), членам сім`ї не виплачується і підлягає поверненню.


Кошти з районного бюджету щомісячно перераховується на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення згідно заявок (виконавця заходу).


Виконавець заходу перераховує місячну суму соціальної допомоги кожному одержувачу на персональний рахунок.


У випадку зміни кількості одержувачів соціальної допомоги за програмою сума коштів на її фінансування уточнюється у встановленому порядку.


Виконавець заходу несе відповідальність за своєчасність подання заявок, достовірність проведення розрахунків та цільове використання коштів.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.3.    Грошова допомога особам яким виповнилось 100, 105, 110 років.


На початок проведення виплати виконавцем програми формується особова справа на довгожителя, а саме:


копія паспорта (у разі відсутності будь який інший документ який підтверджує дату народження особи);


довідка про склад сім’ї.


Грошова допомога особам яким виповнилось сто та більше років, виплачується за бажанням отримувача на особовий рахунок або поштове відділення.


Грошова допомога виплачується з місяця виповнення 100, 105,110 років незалежно від дати.


Грошова допомога не виплачується якщо на момент виплати довгожитель помер.


Кошти на виплату допомоги після подання заявки управлінням соціального захисту населення перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).


Виконавець заходу несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.6.4. Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.


Грошова допомога (надалі – допомога) надається:


-     інвалідам, які проживають в сім`ях, до складу яких входить двоє і більше інвалідів І та II групи, діти – інваліди;


-     інвалідам по зору І та ІІ групи;


-     одиноким інвалідам І та ІІ групи, за умов перебування на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


Допомога нараховується помісячно та виплачується поквартально, у першій декаді місяця, який передує кварталу за який виплачується допомога.


Уразі виникнення обставин, що привели до припинення допомоги серед кварталу, допомога виплачується за нараховані місяця. 


Якщо інвалід одночасно має право на отримання допомоги по декількох пунктах, то надається (виплачується) одна з них за вибором інваліда.


Допомога призначається за умови реєстрації інваліда в Сокальському районі.


Виплата допомоги призначається автоматично, якщо інвалід отримував її у попередньому бюджетному році за аналогічною Програмою.


При первинному зверненні допомога призначається управлінням соціального захисту населення з місяця звернення за нею, при умові подачі наступних документів:


заява;


копія паспорту;


довідки про склад сім`ї;


копія ідентифікаційного коду;


копія довідки МСЕК, копії медичного висновку для дітей-інвалідів;


особовий рахунок.


У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім`ї зобов`язаний у 10- денний термін повідомити про це управління соціального захисту населення.


Повернення надмірно виплачених коштів проводиться згідно норм чинного законодавства.


Виплата адресної грошової допомоги припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.


Сума адресної допомоги, що належала одержувачу і залишилась не отриманою у зв`язку з його смертю (в тому числі у випадку отримання допомоги через відділення зв`язку), членам сім`ї не виплачується і підлягає поверненню.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.


6.5.    Грошова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.


Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).


Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника або поштове відділення.


Виконавець заходу несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.6.6.    Грошова допомога членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан.


Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).   


Кошти виплачуються на підставі списків родичів військовослужбовців, що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан, поданих Сокальським  районним військовим комісаріатом. Кошти виплачуються родичу військовослужбовця, що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан.


Кошти виплачуються через поштове відділення або особовий рахунок отримувача допомоги.


За достовірність списків відповідальність несе військовий комісаріат Сокальський районним військовим комісаріатом. 


Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.6.7.    Підтримка демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.6.7.1.    Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.


Щорічна одноразова грошова допомога виплачується членам сім’ї загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.


Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (Виконавця заходу).


До членів сім’ї  загиблого належать - неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, батьки, один з подружжя,  який не одружився  вдруге.


Виплата допомоги призначається автоматично, якщо член сім’ї загиблого отримував її у попередньому бюджетному році за аналогічною Програмою.


У разі первинного звернення допомога виплачуються членам сім’ї загиблого відповідно до поданої заяви та підтверджуючих документів.


Допомога призначається за умови реєстрації члена сім’ї загиблого в Сокальському районі.


Кошти виплачуються через поштове відділення або особовий рахунок отримувача допомоги.


У разі виникнення певних обставин на вирішення яких необхідно кошти, сім’я загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби в зоні АТО може звернутися за додатковою грошовою допомогою.


Для одержання грошової допомоги заявник звертається з заявою, яка виноситься на розгляд комісії.


До заяви додаються (копія документа що підтверджує статус сім’ї загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби в зоні АТО; документи, які підтверджують певні обставини на вирішення яких необхідно кошти).


Рішення про виділення грошової допомоги та її розмір приймається комісією, створеною розпорядженням голови районної державної адміністрації.


Визначений комісією розмір допомоги, затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.


Кошти на виплату одноразової допомоги перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (виконавця заходу).


Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника.6.7.2.    Надання одноразової грошової допомоги при загибелі військовослужбовця який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби.


Грошова допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби, який здійснював поховання.


Для виплати допомоги подається:


заява;


копія свідоцтва про смерть військовослужбовця;


довідка, яка засвідчує загибель військовослужбовця в зоні АТО;


копія паспорта;


довідка з органу місцевого самоврядування про підтвердження здійснення поховання заявником;


копія ідентифікаційного номера заявника;


особовий рахунок в банку заявника.


Кошти на виплату одноразової грошової допомоги за поданою заявкою виконавцем програми перераховуються з районного бюджету на бюджетний рахунок управління соціального захисту населення (Виконавця заходу).


Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника.


Допомога призначається за умови реєстрації члена сім’ї загиблого в Сокальському районі.


Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.6.7.3.    Оздоровлення, відпочинок дітей демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.


Програма реалізується шляхом закупівлі путівок.


Відпочинок дітей організовується з дотриманням Закону України від 4 вересня 2008 року № 375–VІ "Про оздоровлення та відпочинок дітей".


Тривалість відпочинкової зміни не менше 14 днів.


Відпочинком охоплюються діти віком від 7 до 17 років.


Першочергове право на оздоровлення мають діти сімей загиблих учасників АТО та поранених учасників АТО.


Відпочинком охоплюються діти виключно, які зареєстровані та проживають на території Сокальського районну.


Путівкою не забезпечується дитина, яка охоплена відпочинком чи оздоровленням за рахунок районного, обласного чи державного бюджету, крім пришкільних таборів.


Для отримання путівки подається:


заява;


копія посвідчення учасника бойових дій (у разі відсутності посвідчення - довідка, яка підтверджує участь в зоні антитерористичної операції);


копія посвідчення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;


копія свідоцтва про народження дитини;


довідка про склад сім’ї. 


 


6.7.4.    Підтримка заходів спрямованих на реабілітацію демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО.


-    Оплата послуг з перевезення демобілізованих учасників бойових дій АТО, членів сімей загиблого військовослужбовця, учасника АТО;


-    Оплата послуг з увічнення пам’яті загиблих військовослужбовців, учасників АТО (придбання квітів, вінків для укладання до ювілейних та визначних дат до могил загиблих військовослужбовців, учасників АТО).


 


Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координацію дій що до реалізації Програми здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.


Відповідальність за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання  соціального захисту населення, і керівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації..


Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія  районної ради з питань соціального захисту.


Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щорічно до 25 січня подає інформацію про стан виконання Програми.Додаток до Програми соціального захисту


 окремих категорій громадян на 2017 рікРозмір грошових допомогВстановити розмір виплат, а саме:1.1.    Грошова допомога учасникам визвольних змагань, виплачується щомісячно, в розмірі:


учасникам бойових дій УПА в сумі 300,0 грн.;


вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА в сумі 100,0 грн.Грошова допомога особам яким виповнилось 100, 105, 110 років, виплачується одноразово, в розмірі -1000 грн. на особу.Грошова допомога інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг, нараховується помісячно, виплачується щоквартально, в розмірі:


сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів (інвалідів І групи –  50 грн.; дітей інвалідів –  50 грн.; інвалідів ІІ групи –  40 грн.);


інвалідів по зору (інвалідів І групи –  50 грн.;інвалідів ІІ групи –  40 грн.);


одиноким інвалідам (інвалідів І групи – 50 грн.;інвалідів ІІ групи – 40 грн.).1.4.    Грошова допомога громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, вплачується одноразово, у відповідності до категорії, а саме: особи які мають І категорію – 500 грн.; дитина інвалід – 500 грн. ; ІІ категорія – 500 грн.; вдови ліквідаторів – 500 грн.; ІІІ категорія ліквідатори – 500 грн.; ІІІ категорія постраждалі – 100 грн.; діти постраждалих – 100 грн.; ІV категорія – 100 грн.1.5.    Грошова допомога членам родин військовослужбовців що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан, вплачується одноразово, в розмірі – 500,0 грн. на сім’ю.1.6.    Одноразова грошова допомога членам сімей загиблого військовослужбовця, який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби:


-    неповнолітні діти (віком до 18 років), діти у разі навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівня акредитації, та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років – 1,0 тис. грн.;


члени сім’ї загиблого, які мають інвалідність І чи ІІ групи – 1.0 тис. грн.;


-     працездатні члени сім’ї загиблого, члени сім’ї загиблого, які досягли пенсійного віку – 0.5 тис. грн.1.7. Одноразової грошової допомоги при загибелі військовослужбовця який загинув, помер під час виконання чи проходження військової служби, який здійснив поховання в розмірі 15.0 тис.грн.

ПАСПОРТ


 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)ПРОГРАМА


СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


2. Дата, номер документа про затвердження програми –3. Розробник програми - управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


4. Співрозробники програми -5. Відповідальний виконавець програми - управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


6. Учасники програми - 7. Термін реалізації програми -  01.01.2017 – 31.12.20177.1. Етапи виконання програми - 


 


8. Загальний обсяг фінансових – в межах виділених асигнувань.у тому числі:8.1. коштів районного бюджету – в межах виділених асигнувань.


коштів інших джерел  (вказати)  - 500.0 тис.грн.Начальник управління                                                         ОГІНСЬКИЙ В.Б.        ______________
Відповідальний


виконавець Програми                                               ОГІНСЬКИЙ В.Б.


   


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»