Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


                           СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА           


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


ХІV  сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я № 209


16 грудня 2016 року                                                                         м.СокальПро затвердження Програми забезпечення


якісного, своєчасного  і безперебійного


обслуговування розпорядників та одержувачів


бюджетних коштів в управлінні Державної


казначейської  служби України у Сокальському


районі Львівської області на 2016 рік


                


        З метою забезпечення  якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області на 2016 рік,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, -ВИРІШИЛА:


       1.Затвердити Програму забезпечення  якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області на 2016 рік, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.

Голова районної  ради                                                            Микола ПаськоЗАТВЕРДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова Сокальської районної                                            Рішенням сесії Сокальської


Державної адміністрації                                                        районної ради Львівської області


                                                                                                   № 209  від 16   грудня   2016 року


                                                                                                   Голова Сокалської районної ради__________________О.З.Пелих                                             __________________ М.М.Пасько                                                                                                                                                     ПРОГРАМА


забезпечення   якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області на  2016 рік

ПОГОДЖЕНО                                                          ПОГОДЖЕНО


начальник фінансового                                             голова постійної комісії


управління Сокальської                                            з питань бюджету, соціально-


районної державної адміністрації                            економічного розвитку та інвестицій


                                                                                     Сокальської районної ради________________Г.С.Леонова                               _________________В.І.Пограничний

ПОГОДЖЕНО


начальник  відділу ЖКГ, цільових


програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної


адміністрації   _____________________С.П.Шевчук           


                                                                        


                                                                                                                                                                                 Начальник


                                                                                           Управління Державної казначейської


                                                                                            служби України у Сокальському районі


                                                                                            ____________________С.О.Ковалик


                                                                                           


                                                                                  
м.Сокаль


2016
    Загальна характеристикаПитання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма: «Забезпечення якісного, своєчасного і безперебійного обслуговуванн розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області на  2016 рік» (далі - Програма).


Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяло розширенню  завдань та функцій  органів Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної  політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.


З цією метою у 2003 році Програма розроблена у відповідності до ст.ст.43,48,78,112 Бюджетного Кодексу України, які визначають функції органів Державної  казначейської служби  України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»(із змінами).1.    Основні положенняУ процесі казначейського обслуговування, органи Казначейства обслуговують місцеві бюджети за доходами та  видатками. На виконання Бюджетного Кодексу України,  управління здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 75 розпорядників та 12 одержувачів коштів 40 бюджетів;  приймає, консолідує  та формує звітність про  їх  виконання. Щоденно до управління клієнтами  бюджетів району  подається в середньому близько 250 платіжних доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштів для поточного фінансування  установ і  надаються виписки з рахунків для зарахування надходжень та видатків бюджетів відповідно до затвердженого порядку взаємодії органів казначейства з учасниками бюджетного процесу.


На сьогодні УДКСУ у Сокальському районі потребує сприяння органів місцевого самоврядування в частині виділення коштів  для забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління щодо обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на придбання рулонного паперу для друкування виписок по рахунках клієнтів.2.    Основні завдання, які повинна вирішити ПрограмаПрийняття програми дозволить вирішити питання:


•    технічного забезпечення обміну інформацією між органами казначейської служби, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами,


•    забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління.3.    Мета Програми            Програма покликана забезпечити своєчасним та безперебійним обміном інформацією між управлінням та учасниками бюджетного процесу, поновлення технічної бази управління, а саме комп’ютерної техніки.4. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми      Забезпечення, безперебійного обміну інформацією між управлінням та учасниками бюджетного процесу, своєчасне та якісне завершення бюджетного року.5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблемиРеалізація Програми забезпечить покращення  умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються управлінням .


Належне функціонування управління є запорукою успішного розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що  дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.6.Обсяги, джерела фінансування та строки виконання ПрограмиДжерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством.7.Очікувані результати    Виконання Програми дасть змогу:


-    забезпечити якісне та оперативне  обслуговування бюджетних коштів при завершенні бюджетного року;-    забезпечити системність та безперебійність видачі виписок по рахунках клієнтів та створить належні умови праці щодо обміну інформацією.8.Контроль за ходом виконання ПрограмиВідповідальність за виконання Програми покладається на керівника управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області.Додаток  1 до Програми                                        Паспорт


Програми забезпечення  якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в  управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області   на 2016 рік1.Ініціатор розроблення Програми                     УДКСУ у Сокальському районі


                                                                               Львівської області


2.Дата, номер документу про


   затвердження Програми                                            ______________________3.Розробник Програми                                       Сокальська райдержадміністрація


                                                                             УДКСУ у Сокальському районі


                                                                             Львівської області


                                                                           


4.Відповідальний виконавець                           УДКСУ у Сокальському


                                                                             районі Львівської області


5. Учасник Програми                                         Сокальська райдержадміністрація,


                                                                            УДКСУ у Сокальському


                                                                            районі Львівської області6.Термін реалізації Програми                                    2016 рік7.Обсяг фінансового ресурсу


   Програми                                                                 25 000 грн.Голова Сокальської РДА                                                           О.З.Пелих


Начальник УДКСУ                                                                     С.О.Ковалик

                                                                                                                                                                                                    Додаток  2 до Програми

Кошторис


Програми забезпечення   якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державної казначейської служби України у Сокальському  районі Львівської області на 2016 рік№ з/п   Найменування завдань   


Заходи на виконання завдання   


Виконавці заходу    Фінансування    


Очікуваний результат


                джерела     обсяги фінансування,


грн   


                    2016 р.       


1.    Придбання комп’ютерної техніки    забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління    УДКСУ у Сокальському районі Львівської області    районний    25000,00    забезпечення своєчасного та в повному обсязі використання бюджетних коштів, системність та безперебійність видачі виписок по рахунках клієнтів та створення належних умов праці щодо обміну інформацією


    Всього по районному  бюджету:                25 000,00   
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»