Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


__ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №____


  грудня 2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Програми


виплати одноразової адресної


допомоги окремим категоріям


громадян Сокальського району


у 2017 році    Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних  комісій районної ради, Сокальська  районна рада Львівської області,-В И Р І Ш И Л А:1. Затвердити Програму виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році, що додається.


2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.


                   Голова районної ради                    Микола Пасько

       Затверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.ПЕЛИХ«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКОМП
ПРОГРАМА


виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради________________ М.ПОЛІЩУК


«__» __________ 20__ року


       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        Голова Сокальської районної ради


Львівської області


________________ М.ПАСЬКОМП


 «__» __________ 20__ року


       


м. Сокаль


2017 рікПРОГРАМА


виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році


(далі – Програма)Мета ПрограмиСприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян,  дітей-сиріт, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких і малозабезпечених матерів, сімей учасників АТО та інших громадян, зареєстрованих у Сокальському районі.Джерела  фінансування ПрограмиКошти районного бюджету в межах обсягу, затвердженого районною радою на 2017 рік. (Додаток 1 до Програми)Заходи щодо реалізації Програми    Надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім`ям, одиноким і малозабезпеченим матерям, сім`ям учасників АТО та іншим категоріям громадян, які зареєстровані у Сокальському районі.


    Порядок надання допомоги:


    Розгляд заяв про надання допомоги здійснює комісія з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення на своєму засіданні на  підставі подання депутатів районної ради;


    - для розгляду клопотання подаються наступні документи:                          особиста заява; довідка з місця проживання про склад сім`ї; довідки про доходи заявника та членів його сім`ї (чоловік /дружина/ неодружені повнолітні діти заявника, батьки неодруженого заявника, які проживають спільно з ним); акт обстеження матеріально-побутових умов заявника (у разі стихійного лиха або інших форс-мажорних обставин), довідка про участь в АТО (для сімей учасників АТО).


    Розмір допомоги та доцільність її призначення визначається комісією з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення залежно від наявних коштів, матеріального стану заявника  та інших обставин.


    На підставі рішення комісії з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення районної ради і підтверджуючих документів видається розпорядження голови районної ради.


    Адресна  допомога може надаватися одній особі лише один раз на рік.
  Механізм надання допомогиФінансування видатків на виплату одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам відповідно до розпоряджень голови районної ради за власним поданням та поданням депутатів районної ради здійснюється з районного бюджету.


Фінансово-господарський відділ районної ради відповідно до розпоряджень голови районної ради готує реєстр нарахованих сум одноразових допомог у розрізі населених пунктів району (місцевих рад) та подає заявку фінансовому управлінню Сокальської районної державної адміністрації.


Фінансове управління райдержадміністрації після отримання реєстру нарахованих сум одноразових допомог у розрізі місцевих рад, перераховує головному розпоряднику кошти на виплату допомоги згідно з помісячним розписом асигнувань районного бюджету та інформує районну раду про перерахунок коштів.


Розпорядник коштів забезпечує інформування одержувачів про виділення їм одноразової адресної допомоги та виплачує зазначену допомогу.


Використання коштів депутатами здійснюється в межах  помісячного розпису асигнувань районного бюджету на надання одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам.


    Організація виконання Програми покладається на Сокальську районну раду Львівської області та фінансове управління Сокальської райдержадміністрації в частині фінансування.


.


Очікувані результати виконання Програми


(Додаток 2 до Програми )1. Покращення умов життя соціально незахищених груп населення Сокальського району.


2. Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян Сокальського району.


3. Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей на території Сокальського району.     


Додаток 1 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2017 рікОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району на 2017 рік                                                             грн


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    2017 рік


    Усього витрат на виконання Програми


Усього,       


у тому числі       


районний бюджет       


бюджети сіл, селища, міст районного значення        


кошти позабюджетних джерел        


Голова районної ради             Пасько М.М.         
Керівник     Програми            Бойко В.І.
 


Додаток 2 до Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району на 2017 рікПерелік завдань, заходів та показників районної цільової Програми виплати одноразової адресної  допомоги окремим категоріям  громадян Сокальського району на 2017 рік№ з/п    Назва завдання     Перелік заходів завдання     Показники виконання заходу, один. виміру     Виконавець заходу, показника    Фінансування     Очікуваний результат


                    Джерела     Обсяги,  грн.   


2017 рік


1.2.

3.    Покращення умов життя  соціально незахищених груп населення області.


Покращення стану здоров’я окремих громадян.


Покращення матеріально-побутових умов проживання сімей.    Виділення матеріальної допомоги соціально незахищеним сім’ям району    Затрат:  кількість соціально незахищених та малозабезпечених громадян -  3000 чол.    Сокальська районна рада Львівської області    Районний бюджет        В результаті прийняття програми буде надана матеріальна допомога найбільш вразливим (соціально незахищеним) сім’ям району. Очікується надати допомогу в районі в загальній кількості 300 особам.            Продукту:  кількість одержувачів допомоги – 300 чол.                


            Ефективності:  мінімальний розмір допомоги – 500грн.               


            Якості:  частка одержувачів допомоги до загальної кількості соціально незахищених та мало-забезпечених громадян - 10%.               
Голова районної ради             Пасько М.М.         
Керівник      Програми            Бойко В.І.ПАСПОРТ


 Програми виплати одноразової адресної допомоги окремим категоріям громадян Сокальського району у 2017 році.


 (назва програми)1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області2. Дата, номер документа


про затвердження програми .3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______4. Співрозробники програми _________________________________________5. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області6. Учасники програми _______________________________________________7. Термін реалізації програми _2017 рік_________________________________7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., всього, __ грн.__________________________


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету __ грн._________________________


коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________Керівник установи -


головного розпорядника


коштів             _Пасько М.М.                         ________________    


                         (П. І. Б.)                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми    _Пасько М.М._______          _______________


                         (П. І. Б.)                      (підпис)
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»