Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


__ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №___


  грудня 2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Програми


розвитку місцевого самоврядування


Сокальського  району на 2017 рік     Відповідно до статті 140 Конституції України, п. 21 ст. 91  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, керуючись п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік, що додається.2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.


             Голова районної ради                       Микола ПаськоЗатверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.ПЕЛИХ«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКОМП
ПРОГРАМА


розвитку місцевого самоврядування Сокальського району


на 2017 рік
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради________________ В.ПРИТУЛКО


«__» __________ 20__ року


       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        Голова Сокальської районної ради


Львівської області


________________ М.ПАСЬКОМП


 «__» __________ 20__ року


       


м. Сокаль


2017 рікПРОГРАМА


розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік


(далі - Програма)Мета Програми


Розвиток місцевого самоврядування у Сокальському районі, залучення широких верств населення до  формування громадянського суспільства. Здійснення додаткових заходів для активізації діяльності місцевих та районної рад. Метою Програми є створення належних умов для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування різних рівнів у Сокальському районі, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення ними питань місцевого значення, підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки ініціатив територіальних громад, забезпечення поіменного електронного голосування депутатами Сокальської районної ради Львівської області відповідно до ЗУ “Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо поіменних голосувань)"Завданнями програми є :


•    піднесення ролі територіальних громад, органів  місцевого самоврядування, асоціації сільських та селищної рад;


•    організація дієвої системи зв’язку з органами місцевого самоврядування;


•    залучення громадськості до вирішення актуальних місцевих проблем;


•    забезпечення активної участі сільських громад у місцевому самоврядуванні.Заходами Програми  передбачається:


-    проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування:


а) користування електронною поштою та Інтернетом;


б) написання та участі в міні-проектах, які передбачають залучення  грантового фінансування ;


в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.


-    підтримка роботи офіційного Web-сайту Сокальської районної ради та місцевих рад;


-    розвиток діяльності районної асоціації сільських і селищної рад;


-    забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та місцевих рад.


    Затвердження та фінансування означеної Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад, спричинить до активізації діяльності районної асоціації сільських та селищної ради та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

План заходів спрямованих на виконання Програми


на 2016 рік.№ з/п    Назва заходу    Виконавці


       


1.        Семінари , тренінги, навчання   для керівників органів місцевого самоврядування    Районна рада2.        Забезпечення діяльності офіційного об’єднаного Web-сайту Сокальської районної   та місцевих рад    Районна радаМісцеві


ради


3.        Розвиток  діяльності районної асоціації сільських, селищної рад    Районна рада


Асоціація


4.        Забезпечення спів фінансування з районного бюджету переможців обласних, всеукраїнських , міжнародних конкурсів, проектів, спрямованих на підтримку місцевих ініціатив, участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях    Районна рада

Місцеві ради


5.        Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування      Районна рада


6.        Впровадження системи поіменного електронного голосування депутатами Сокальської районної ради Львівської області    Районна рада


       


Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, - відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті. Суми коштів, які спрямовуються на виконання кожного заходу Програми, визначаються додатком 1 до Програми "Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік»


                                   


Фінансування та порядок використання коштів


Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів районного, міських, селищного, сільських, бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Кошти, передбачені Програмою, з районного бюджету перераховуються  на бюджетний рахунок районної ради як головному розпоряднику.


Рішення про розмір співфінансування учасників міжнародних, місцевих конкурсів, проектів, грантів приймає районна рада. При цьому, обсяг співфінансування з районного бюджету заходів конкурсів, проектів та грантів не повинен перевищувати розміру співфінансування з обласного бюджету.


Проектно-кошторисна документація на проведення заходів конкурсів, проектів та грантів, по яких буде проводитися співфінансування з районного бюджету надається учасниками таких заходів пд подачею на контурс до районної ради для опрацювання та моніторингу.


Виконавець програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність, подання звітності та цільове використання коштів


Очікувані результати.Програмою передбачені заходи розвитку місцевого самоврядування у Сокальському районі на 2017 рік, реалізація яких сприятиме:


- удосконаленню співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів виконавчої влади району з органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Сокальського району;


    - створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;


    - підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;


    - створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;


    - вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;


- підтримки і забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах, тощо;


 - створенню умов для впровадження реформ місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки громадських ініціатив.


Додаток 1 до Програми  розвитку


 місцевого самоврядування   Сокальського району на 2017 рік

Фінансування заходів Програми  розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік№ з/п    Назва заходу    Сума коштів, грн


       


1    Розвиток  діяльності районної асоціації сільських, селищної рад   


2    Забезпечення співфінансування з районного бюджету переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку по Програмі проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради №52 від 12.01.2016р.   


3    Забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів  місцевого самоврядування     


4    Забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної   ради Львівської області   


5    Участь у регіональних та всеукраїнських асоціаціях   
Заступник голови районної ради               Василь Бойко

ПАСПОРТ


 Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2017 рік


 (назва програми)1. Ініціатор розроблення програми _Сокальська районна рада Львівської області2. Дата, номер документа


про затвердження програми _______________________________________3. Розробник програми _ Сокальська районна рада Львівської області______4. Співрозробники програми _________________________________________5. Відповідальний виконавець програми _ Сокальська районна рада Львівської області, Сокальська районна державна адміністрація______________________6. Учасники програми __міські, селищна, сільські ради району_____________7. Термін реалізації програми _2017 рік_________________________________7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., всього, __ грн.__________________________


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету __грн._________________________


коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________


Керівник установи -


головного розпорядника


коштів             _Пасько М.М.                ____   __________          _


                         (П. І. Б.)                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми    _Бойко В.І.__________          _______________


                         (П. І. Б.)                      (підпис)


тел.:

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»