Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


__XІІ  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №176


   11  листопада 2016 року                                                     м.Сокаль        


Про розгляд клопотання групи компаній


щодо розміщення на території Сокальського району


об’єктів Інтегрованого Міжнародного інвестиційного


проекту «Високотехнологічний комплекс виробництва моторного палива з вугілля»Розглянувши клопотання групи компаній щодо розміщення технологічних та інфраструктурних комплексів Проекту та враховуючи катастрофічну ситуацію з подальшим існуванням вугледобувного підприємства ДП «Львіввугілля», який у свою чергу забезпечує роботою більше десяти тисяч робітників - жителів Сокальського району, та зважаючи на кризовий стан енергетичної безпеки України щодо забезпечення моторними паливами, в межах своїх повноважень, керуючись ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області:ВИРІШИЛА:


1.Дати попереднє погодження на розміщення технологічних та


інфраструктурних комплексів Інтегрованого Міжнародного інвестиційного проекту «Високотехнологічний комплекс виробництва моторного палива з вугілля» (далі Проект) за №07-06/56-141 від 17.10.2016 за підписами замовника Проекту (ПП «Енергія природи - водень», генерального проектанта Проекту (ДП «ГИПРОКОКС») та фінансового оператора Проекту («Richfield Capital Resources Limited») на території Сокальського району за умови, що при виконанні проектних робіт будуть виконані умови щодо розміщення та експлуатації наведених об’єктів:


- забезпечення неухильного дотримання природоохоронного законодавства;


- забезпечення екологічних, соціальних та інших прав членів територіальних громад під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів технологічного комплексу;


- забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку Сокальського району та підтримки у належному стані інфраструктури територій, на яких буде розміщені об’єкти комплексу.    2. Прийняти звернення до Кабінету Міністрів України щодо підтримки прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження низки спеціальних дій щодо реалізації інвестиційного проекту «Високотехнологічний комплекс виробництва синтетичного моторного палива з вугілля» у частині, що належить до компетенції Сокальської районної ради (звернення додається).


    3.Прийняти звернення до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України щодо забезпечення необхідних дій по приватизації ДП «Львіввугілля» як єдиного господарського комплексу без його дріблення. (звернення додається).


    4. Надіслати прийняті звернення до Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, та їх копії до Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради.


    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.Голова районної ради                    Микола Пасько


                                   Прем’єр-міністру України               


                                   Гройсману В.Б.Копія:


Голові Львівської обласної державної


адміністрації


Синютці О.М.Голові Львівської обласної ради


                                             Ганущину О.О.Щодо  розгортання


Міжнародного інвестиційного


проекту «Високотехнологічний


комплекс виробництва синтетичного


моторного палива з вугілля».Шановний Володимире Борисовичу!


    За ініціативи ПП «Енергія природи –водень» - замовника проекту,  ДП «ГИПРОКОКС» - генерального проектувальника проекту та Richfield Capital Resources Limited (Hong Kong) - фінансового оператора проекту на XII сесії Сокальської районної ради 11.11.2016 р. за участі представників керівництва і профспілок шахт ДП «Львіввугілля»  та керівників – ініціаторів проекту було прийняте рішення про підтримку розміщення технологічних об’єктів Міжнародного інвестиційного проекту «Високотехнологічний комплекс виробництва  синтетичного моторного палива з вугілля».


    На сесії була презентована стратегія розвитку проекту  використання вугільної сировини ДП «Львіввугілля» для виробництва моторних палив та побічних продуктів.


    З огляду на те, що пропонований проект надає можливість розвитку (а не повільного  вмирання) регіональної вугільної галузі і  збереження більше 9000 робочих місць та додатково створить більше 3000 робочих місць зі значними відрахуваннями у місцевий бюджет, сесія визначила такий проект як найважливіший, який колись був запропонований  у нашому регіоні.  


    Зважаючи на те, що окремі гілки проекту потребують узгоджень та сумісної діяльності з державними підприємствами, необхідний спеціальний директивний документ Кабміну. Запропонована постанова Кабінету Міністрів України повинна стати «дорожньою картою» проекту. 


    Просимо підтримати нашу ініціативу та винести на засідання Кабінету Міністрів України доданий проект Постанови. Звертаємося також до Дбвівської Ода та Львівської обласної  ради з проханням підтримати це звернення до Прем’єр-міністра України.


Прийнято на XІІ сесії


VІІ скликання Сокальської районної ради Львівської


області


11 листопада 2016 року


Прем’єр - міністру України


Гройсману В.Б.Голові Фонду держмайна України Білоусу І.О.Копія:


Голові Львівської ОДА


Синютці О.М.Голові Львівської обласної ради Ганущину О.О.
Щодо  розгортання


Міжнародного інвестиційного


проекту «Високотехнологічний


комплекс виробництва синтетичного


моторного палива з вугілля».
Шановний Володимире Борисовичу!


Шановний Ігорю Олеговичу!    Для подальшого розуміння фінансової та організаційної структури Проекту інформуємо Вас, що цей Проект не має жодного відношення до так званого «Китайського кредиту» та його ініціаторів, який був цільовим кредитом що надавався під забезпечення державної гарантії для     будівництва в Україні декількох заводів з газифікації вугілля та, наскільки ми інформовані, не має реального розвитку.


Проект включає в себе два основних організаційно-технологічні модулі. Перший: Західний модуль, планово базується на вугіллі газової групи марки «Г», який добувається на вугледобувних підприємствах Львівсько-Волинського басейну. Це шахти ДП «Львіввугілля» - «Великомостівська», «Відродження»,  «Лісова», «Межирічанська», «Степова», «Червоноградська», «Зарічна», шахта №10 Нововолинська (що будується) та ПАТ «Укрзахідвуглебуд» і ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», а також вуглепереробного комплексу для отримання моторних палив європейської якості.           Другий: Східний модуль.Генеральний проектувальник комплексу - ДП «Гіпрококс», головний проектувальник модернізації та розвитку вугледобувного комплексу – ДП «УкрНДІПпроект»,  головна наукова супроводжувальна установа – Інститут газу НАНУ, фінансовий оператор Проекту – компанія Richfield Capital Resources Limited (Hong Kong), будівельна компанія зараз буде визначена ініціаторами проекту за конкурсом.


    На даний час ініціатори Проекту мають підписану угоду про фінансову поруку щодо повернення кредитних коштів, які будуть залученні для фінансування Проекту у лімітному розмірі 8 млрд євро на достатньо привабливих умовах.


    Перший транш 500 млн євро, від суми відкритого кредиту забезпечується банківською гарантію – Бенефіціар - фінансовий оператор Проекту -  Richfield Capital Resources Limited (Hong Kong), Банк гарант Deutsche Bank AG Frankfurt Am Main, DE, Банк кредитор Bank Of China (Luxembourg) SA Poland Branch Warszawa, PL .


         Оскільки сировинна база. кам’яне вугілля, повинна бути гарантована  як по ціновим, так і по якісним показникам, а нестабільність  у державних підприємствах вугільної галузі унеможливлює таку гарантію, ініціаторами прийнято рішення запропонувати державі Україна надати їм можливість, відповідно до чинного законодавства, прийняти участь у конкурсі на приватизацію наступних вугледобувних та допоміжних підприємств:


1.    ДП «Львіввугілля» як єдиний майновий комплекс, включаючи шахти 


«Великомостівська», «Відродження»,  «Лісова», «Межирічанська», «Степова», «Червоноградська» та «Зарічна».


      2. На добудову шахта №10 «Нововолинська».


      3.  ПАТ «Укрзахідвуглебуд» - 100%.


      4. ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод».      Балансові запаси вугілля на 6-ти діючих шахтах ДП "Львіввугілля" становлять - 140 млн тонн;  промислові - 95 млн тонн. Крім цього в межах діючих шахт є не вскриті запаси пласта "Візейський" - 35 млн тонн на  шахті "Зарічна" і 28 млн тонн. на шахті "Червоноградська",  для чого планується заглиблення стволів цих шахт на 250 метрів та розвитку гірничих робіт.


Зольність вугілля (чисті вугільні пачки) робочих пластів коливається від 4% до 28%, сірка від 0,9%  до 3,5%.  Тільки 30% з діючих пластів відносяться до середніх по потужності  - від 1,0 м. до 1,6м., а 70% - це тонкі потужністю  до 1,0 м.


    Найбільш перспективною технологією видобування вугілля в існуючих умовах  діючих шахт ДП " Львіввугілля" на сьогоднішній день є застосування Комплексу Безлюдного Виймання (КБВ), які забезпечують значно більш комфортні та безпечні умови праці при одночасному рості продуктивності праці.


Екологічні показники КБВ: відсутність впливу на земну поверхню, відсутнє просідання при   багатократному зменшенні видачі на-гора породи, оскільки видобуток ведеться тільки з чистих вугільних пачок і, як наслідок:


- якість рядового вугілля: на-гора видається готова до процесу газифікації товарна продукція;


- можливість включення до відробки збалансових запасів та запасів, які знаходяться під забудовами, що значно підвищить  наведений розмір балансових запасів.


По наведеним шахтам, у випадку їх приватизації, ініціатори Проекту планують  здійснити їх модернізацію та вугледобувним машинним дооснащенням що забезпечить селективну  виїмку, що, у свою чергу, приведе до підвищення якості рядового вугілля, зниженню його собівартості та відмови від збагачення рядового вугілля перед його газифікацією.Експлуатацію шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну ініціатори проекту планують до повного завершення виїмки їх балансових запасів вугілля та можливої додаткової прирізки з кінцевим стабільним плановим видобутком - 4,8 млн тонн на рік (сьогодні не більше 1,5 млн тонн на рік), що  відповідає плановим показникам комплексу переробки вугілля на моторні палива


 Важливо відзначити наступне: з моменту початку розробки технічної документації до початку відвантаження вугілля до планованого вуглепереробного комплексу надається гарантія безперебійного постачання кам’яного вугілля за замовленням Міненерговугілля України або напряму за замовленням  енергогенеруючих компаній на термін до 50 місяців у обсязі не менше, ніж зараз відвантажує ДП «Львіввугілля», тобто до 1,5 млн  тонн рядового вугілля на рік.          Політика Міненерговугілля зараз спрямована на відміну приватизації наведених шахт ДП «Львіввугілля», як єдиного господарського комплексу, що примусить ініціаторів проекту купувати вугілля у Польщі, а агонізуючий вугільнодобувний комплекс Львівщини буде виживати на можливих державних бюджетних додатках.    Просимо прийняти однозначне рішення про приватизацію наведених об’єктів відповідно до діючого законодавства України.


Звертаємося також до Львівської ОДА та Львівської обласної  ради з проханням підтримати це звернення до Прем’єр-міністра України голови Фонду державного майна України.
Прийнято на XІІ сесії


VІІ скликання Сокальської районної ради Львівської


області


11 листопада 2016 року


  
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»