Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

                                    проект ____


 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


ХІІ   сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №


            «___» _______   2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Програми


забезпечення збереження архітектурної


пам’ятки місцевого значення та


безпеки працівників, охорони


приміщення та якісного, своєчасного


і безперебійного обслуговування


розпорядників та одержувачів  бюджетних


коштів Сокальського району на 2016 рік


                


З метою забезпечення збереження архітектурної пам’ятки місцевого значення та безпеки працівників, охорони приміщення та якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Сокальського району на 2016 рік,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, -ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму  забезпечення збереження архітектурної пам’ятки місцевого значення та безпеки працівників, охорони приміщення та якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Сокальського району на 2016 рік, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.

Голова районної ради                                                                    Микола Пасько
ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.З.Пелих


«__» __________ 20__ рокуМП


        ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.М.Пасько


МП                   ПРОГРАМА


забезпечення  збереження архітектурної пам’ятки місцевого значення та  безпеки працівників, охорони приміщення  управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області та якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Сокальського району на  2016 рік

ПОГОДЖЕНО                                                             ПОГОДЖЕНО


Начальник фінансового                                               Голова постійної комісії


управління Сокальської                                               з питань бюджету, соціально-


районної державної адміністрації      економічного розвитку та інвестицій ______________Г.С.Леонова                                       Сокальської районної ради


«__» _________ 2016 р.                                                 _______________В.І.Пограничний


                                                                                         «____» ______________2016 р.ПОГОДЖЕНО                                                                      ПОГОДЖЕНО


Начальник відділу житлово-                                         Голова постійної комісії з питань


комунального господарства,                                         промисловості, інфраструктури,


цільових програм та розвитку                                       комунального майна та підприємництва


інфраструктури                                                                Сокальської районної ради


Сокальської районної                                                     _____________________О.М.Солодяк


 державної адміністрації                                                 «___» ____________2016 р.


_________________С.П.Шевчук                               


«___» ____________2016 р.


                                                                                           Начальник


                                                                                           Управління Державної казначейської


                                                                                            служби України у Сокальському районі


                                                                                            ____________________С.О.Ковалик


                                                                                            «____» _____________2016 р.


                                                                                                   м.Сокаль


2016 рік


     


1.    Загальна характеристикаПитання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма: «Забезпечення безпеки працівників, охорони приміщення управління  Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області та якісного, своєчасного і безперебійного виконання функціональних обов’язків покладених на управління в 2016 році» (далі - Програма).


Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяло розширенню  завдань та функцій  органів Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної  політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. З цією метою у 2003 році Постановою кабінету міністрів України в оперативне управління було передано адміністративну будівлю за адресою м.Сокаль, вул.Міцкевича, буд.5, яка є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення (Охоронний №1969-М) управлінню Державної казначейської служби  України у Сокальському районі Львівської області (далі –управління) .


Програма розроблена у відповідності до ст.ст.43,48,78,112 Бюджетного Кодексу України, які визначають функції органів Державної  казначейської служби  України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»(із змінами).2.    Основні положенняДля забезпечення збереження належного стану пам’ятки архітектури, заходів безпеки, протипожежної безпеки, технічного забезпечення обміну інформацією між органами казначейської служби, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами, захисту банківської таємниці та відповідно до  "Правил з технічного захисту  інформації  для  приміщень банків, у яких обробляються  електронні  банківські  документи", затверджених постановою Правління Національного банку України від  04.07.2007 №243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.07.2007 за №955/14222, необхідно провести заміну вхідних дверей приміщення адміністративної будівлі.


У процесі казначейського обслуговування, органи Казначейства обслуговують місцеві бюджети за доходами та  видатками. На виконання Бюджетного Кодексу України,  управління здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування 75 розпорядників та 12 одержувачів коштів 40 бюджетів;  приймає, консолідує  та формує звітність про  їх  виконання. Щоденно до управління клієнтами  бюджетів району  подається в середньому близько 250 платіжних доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштів для поточного фінансування  установ і  надаються виписки з рахунків для зарахування надходжень та видатків бюджетів відповідно до затвердженого порядку взаємодії органів казначейства з учасниками бюджетного процесу.


На сьогодні УДКСУ у Сокальському районі потребує сприяння органів місцевого самоврядування в частині виділення коштів  для забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління щодо обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на придбання рулонного паперу для друкування виписок по рахунках клієнтів.3.    Основні завдання, які повинна вирішити ПрограмаПрийняття програми дозволить вирішити питання:


•    забезпечення збереження в належному стані пам’ятки архітектури;


•    забезпечення безпеки працівників, охорони приміщення;


•    технічного забезпечення обміну інформацією між органами казначейської служби, учасниками бюджетного процесу та іншими клієнтами,


•    забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління.4.    Мета Програми            Програма покликана забезпечити підвищення рівня безпеки працівників, охорони приміщення; збереження архітектурної пам’ятки, забезпечення своєчасним та безперебійним обміном інформацією між управлінням та учасниками бюджетного процесу.5. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми      Збереження  адміністративної будівлі управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області, яке є пам’яткою архітектури  та містобудування місцевого значення, забезпечення рівня безпеки, безперебійний обмін інформацією між управлінням та учасниками бюджетного процесу.6.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблемиРеалізація Програми забезпечить збереження та захист пам’ятки архітектури місцевого значення в належному стані, дасть можливість покращити її зовнішній вигляд та забезпечить її енергозбереження у зимовий період часу.


Належне функціонування управління є запорукою успішного розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що  дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.7.Обсяги, джерела фінансування та строки виконання ПрограмиДжерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством.8.Очікувані результати    Виконання Програми дасть змогу:


-    покращити рівень безпеки працівників управління та  збереження  приміщення архітектурної пам’ятки місцевого значення, в якій знаходиться  управління  в належному стані;


-    забезпечить енергозбереження у зимовий період часу; 


-    забезпечити системність та безперебійність видачі виписок по рахунках клієнтів та створить належні умови праці щодо обміну інформацією.9.Контроль за ходом виконання ПрограмиВідповідальність за виконання Програми покладається на керівника управління Державної казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області.


Додаток  1 до Програми                                        Паспорт


Програми забезпечення збереження архітектурної пам’ятки місцевого значення та  безпеки працівників, охорони приміщення та якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Сокальського району  на 2016 рік1.Ініціатор розроблення Програми                     УДКСУ у Сокальському районі


                                                                               Львівської області


2.Дата, номер документу про


   затвердження Програми                                            ______________________3.Розробник Програми                                             Сокальська районна рада


4.Відповідальний виконавець                                   УДКСУ у Сокальському


                                                                                    районі Львівської області


5. Учасник Програми                                                Сокальська районна  рада,


                                                                                    УДКСУ у Сокальському


                                                                                     районі Львівської області6.Термін реалізації Програми                                    2016 рік7.Обсяг фінансового ресурсу


   Програми                                                                 22 610 грн.Голова районної ради                                                                 М.М.ПаськоНачальник УДКСУ                                                                    С.О.Ковалик

                                                                                                                                                                                                    Додаток  2 до Програми

Кошторис


Програми забезпечення  збереження архітектурної пам’ятки місцевого значення та безпеки працівників, охорони приміщення та якісного, своєчасного і безперебійного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Сокальського району на 2016 рік№ з/п   Найменування завдань   


Заходи на виконання завдання   


Виконавці заходу    Фінансування    


Очікуваний результат


                джерела     обсяги фінансування,


грн   


                    2016 р.       


1.    Заміна вхідних дверей приміщення адмінбудівлі    Забезпечення збереження у належному стані приміщення адміністративної будівлі та  покращення рівня безпеки працівників управління


    УДКСУ у Сокальському районі Львівської області    районний    16 610.00    Збереження архітектурної пам`ятки місцевого значення та теплозбереження у зимовий період часу; 


2.    Придбання рулонного паперу    забезпечення якісного, своєчасного та  безперебійного виконання функцій покладених на управління    УДКСУ у Сокальському районі Львівської області    районний    6 000,00    забезпечити системність та безперебійність видачі виписок по рахунках клієнтів та створення належних умов праці щодо обміну інформацією


    Всього по районному  бюджету:                22 610,00   
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»