Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_VII_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я № 126


           23  червня   2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Програми


поліпшення сервісу обслуговування


платників податків у Сокальському районі


на 2016-2017 рокиЗ метою удосконалення порядку надання адміністративних та інформаційних послуг, підвищення їх якості та забезпечення комфортних умов платникам податків району, керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, -ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Программу поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сокальському районі на 2016-2017 роки, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.

Голова районної ради                                                                    Микола Пасько
Затверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації


_________________Пелих О.З.


«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Голова Сокальської


районної ради


________________ Пасько М.М.


«__» __________ 20__ рокуМП
ПРОГРАМА


ПОЛІПШЕННЯ СЕРВІСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У СОКАЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2016 -2017 РОКИПогоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради


_______________ __________


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради ________________ ___________


«__» __________ 20__ року
 Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної


державної адміністрації


________________ _________


«__» ________ 20__ року


        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної


державної адміністрації


_________________ Леонова Г.С.


«__» ________ 20__ року
          Начальник Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області_______________ Жолудєва Н.Я.


«__» __________ 20__ року

м. Сокаль


2016 рікПАСПОРТ


 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)ПРОГРАМА


поліпшення сервісу обслуговування платників податків


у Сокальському районі на 2016-2017 роки


(назва програми)1. Ініціатор розроблення програми _Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ


2. Дата, номер документа


про затвердження програми _______________________________________3. Розробник програми ___Сокальська РДА____________________________4. Співрозробники програми _________________________________________5. Відповідальний виконавець програми   _Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ___


6. Учасники програми ______________________________________________7. Термін реалізації програми ______2016 – 2017 р.р.__________________7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., всього, в межах фінансового ресурсу районного бюджету .


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету в межах фінансового ресурсу районного бюджету


коштів інших джерел  (вказати)  _______________- ____________________


Керівник установи -


головного розпорядника


коштів                    ____Пелих О.З.___        ______________


                         (П. І. Б.)                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми    ____Жолудєва Н .Я._        ______________


                         (П. І. Б.)                      (підпис)


тел.:Проблема, яку необхідно розв’язати:


 - формування клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищення рівня їх добровільної сплати до бюджету, і як результат – це забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність регіону та держави в цілому;


- реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ, орієнтованої на платника податків;


- впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів;


- оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень платників;


- спрощення процедур надання послуг;


- розвиток електронних сервісів (приклади інструментів: розширення функціональності «Електронного кабінету платника податків», запровадження використання у інформаційній взаємодії форматів «життєвих сценаріїв», розширення переліку on-line сервісів і т.д.);


- розвиток телефонних сервісів (приклади інструментів: впровадження «Стандарту телефонного обслуговування», який включає отримання SMS повідомлень, адаптація веб-порталу ДФС для користувачів мобільних пристроїв);


- поліпшення якості обслуговування платників.Мета Програми


Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:


- створення комфортних умов платникам податків;


- розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;


- подальший розвиток системи управління якістю щодо послуг, який включає внутрішній і зовнішній моніторинг та аудит якості надання послуг, вдосконалення документів системи якістю, зокрема технологічних карток послуг;


- спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ;


- підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;


- формування позитивної громадської думки щодо діяльності Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ.


Відповідальні виконавці Програми


Відповідальним виконавцем Програми є Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.Завдання і заходи Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників


Завданням Програми є:


- підняття на якісно вищий рівень взаємовідносин з платниками податків та надання їм адміністративних послуг,


- мінімізація людського фактора у податковій сфері, а відтак, і зменшенню корупційних ризиків, і, як наслідок:


- розширення бази оподаткування;


- підвищення рівня добровільного виконання платниками конституційного обов’язку щодо сплати належних сум податків до бюджету.


Прийняття програми дозволить вирішити питання:


- забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП;


- скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідні для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо;


- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);


- забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;


- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів


Розв’язання проблеми можливе шляхом переоснащення матеріально-технічної бази ЦОП, зокрема облаштування його додатковими технічними засобами, сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою, офісними меблями.    Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координацію та контроль за ходом виконання Програми виконавцем Програми (Сокальським відділенням Червоноградської ОДПІ) здійснює постійна комісія з питань бюджету та фінансової політики Сокальської районної ради, яка встановлює порядок та строки інформування виконавцем Програми про стан виконання Програми.
Додаток 1
Напрями використання бюджетних коштів та очікувані результативні показники№ з/п   


Найменування завдань    Заходи на виконання завдання    Обсяги фінансу-вання,


грн    Очікуваний результат


1.    Придбання комп`ютерної техніки (системний блок+мишка+клавіатура)


(Intel Core i3-4100 (3.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD Graphics / DVD+/-RW)    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


2.    Придбання моніторів


(Samsung S22C150NS 21,5")
    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


3.    Придбання операційної системи


(Ліцензійна ОС, windows 7)
    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


4.


    Придбання ліцензійного Microsoft Offise 2013
    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


5.    Придбання блоків безперебійного живлення


(APC Back-UPS CS 500VA)    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


6.    Придбання  багатофункціональних пристроїв


(MFP A4 HP Laser Jet M125mm)    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


7.    Придбання друкуючих пристроїв


(Printer Canon i-SENSYS LBP-6310DN)
    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


8.    Придбання 1 кольорового принтера


(НP COLORLAZER JET PRO M252N)
    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


9.    Плата розширення КХ-TDA0174 до міні - АТС Panasonic – TDA 100    Забезпечення швидкості обробки даних та якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


10.    Придбання  шаф для папок
    Забезпечення покращення якості обслуговування платників        Покращення якості обслуговування платників


11.    Придбання офісних стільців
    Забезпечення покращення якості обслуговування платників        Створення комфортних умов для обслуговування платників


12.    Ремонт вхідних сходів    Забезпечення покращення якості обслуговування платників        Створення комфортних умов для обслуговування платників


13.    Встановлення пандуса    Забезпечення покращення якості обслуговування платників з обмеженими можливостями        Створення комфортних умов для обслуговування платників з обмеженими фізичними можливостями


14.    Заміна вхідних дверей    Забезпечення покращення якості обслуговування платників        Створення комфортних умов для обслуговування платниківДодаток 2Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у Сокальському районі на 2016-2017 роки


в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування *


тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми    2016 рік    2017  рік    Усього витрат на виконання програми


Усього,           


у тому числі           


обласний бюджет    _    _    _


районний  бюджет**            


бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**    _    _    _


кошти небюджетних джерел**    _    _    -


*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.


**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»