Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

                                                                         


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


   VII    сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №125


  23  червня 2016 року                                                                         м.СокальПро затвердження Програми сприяння


матеріально-технічного забезпечення


військової частини 2418 (Великомостівський


кінологічний навчальний центр


Державної Прикордонної Служби України),


дислокованої на території Сокальського


району Львівської області, на 2016 рікВідповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави», враховуючи висновки постійної комісії з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ, Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:          1.Затвердити Програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік (далі Програма), що додається.


    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.
Голова районної ради                Микола Пасько
Сокальська районна рада Львівської області


Сокальська районна державна адміністраціяЗатверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації


О.З.Пелих_________


«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Голова Сокальської


районної ради


М.М.Пасько_________


«__» __________ 20__ рокуМП

Програма сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради


В.І.Пограничний____________


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту, депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради


В.Я.Притулко____________


«__» __________ 20__ року
 Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної


державної адміністрації


С.П.Шевчук____________


«__» ________ 20__ року


        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної


державної адміністрації


Г.С.Леонова_____________


«__» ________ 20__ року
          Керівник установи – співрозробник програми  сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр ДПС України) дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рікВ.В.Данилевич____________


«__» __________ 20__ року

м. Сокаль


2016  рік


ПАСПОРТ


Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік1.Ініціцатори розробки Програми – військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр, Сокальська РДА.


2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради від _23_._червня__2016 року №__125__.


3.Розробник Програми - Сокальська районна державна адміністрація.


4.Співрозробники Програми - військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.


5.Відповідальний виконавець Програми - військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.


6.Учасники Програми – Сокальська районна державна адміністрація, військова частина 2418 Великомостівський кінологічний навчальний центр.


7.Терміні реалізації Програми – 2016 рік.


8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на 2016 рік – в межах виділених коштів, у тому числі


8.1.коштів районного бюджету – в межах виділених коштів.
Керівник установи –


головного розпорядника


коштів                                                               О.З.ПЕЛИХ                           ___________

Відповідальний


виконавець Програми                                  В.В.ДАНИЛЕВИЧ                 ___________1.    Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована ПрограммаПрограма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік, розроблена на виконання Указу Президента України від 05.05.2014 №453/2014 «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері» постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 №1238-VII «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), який дислокується на території району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.


2. Мета Програми.


Забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.


3. Визначення відповідальних виконавців Програми.


Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями заходів Програми - військову частину 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) Державної Прикордонної Служби України.


4.Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників.


Програма передбачає придбання металочерепиці для завершення робіт з ремонту покрівлі казарми №2 та будівлі пункту медичної допомоги з лазаретом військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) ДПС України, для створення належних умов щодо розміщення та професійної підготовки військовослужбовців строкової служби.


5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми.


Програма передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України у 2016 році.


Виконання Програми надасть можливість здійснення заходів щодо забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр), яка дислокована на території Сокальського району та бере участь в антитерористичній операції у східних областях України.


Напрямки фінансування - для сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) державної Прикордонної Служби України, дислокованої на території Сокальського району Львівської області.


Головним  розпорядником коштів є Сокальська районна державна адміністрація. Кошти на реалізацію Програми виділяються з районного бюджету або з інших джерел не заборонених законодавством.


Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (головного розпорядника) відповідно до помісячного розпису асигнувань районного бюджету, райдержадміністрація фінансує військову частину 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр) Державної Прикордонної Служби України.


6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.


Контроль за виконанням Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік, здійснюється Сокальською районною радою на підставі норм чинного законодавства України.
Додаток 1Ресурсне забезпечення Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік


тис.грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    


2016 рік    Усього витрати на виконання Програми


Усього,    150,0    150,0


у тому числі:        


районний бюджет    150,0    150,0
Голова районної державної


             адміністрації                                                                        О.З.ПЕЛИХ


Додаток 2Перелік завдань, заходів та показників Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Великомостівський кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Сокальського району Львівської області, на 2016 рік


№з/п    Назва завдання    Перелік заходів завдання    Показники виконання заходу, один. виміру    Виконавець заходу    Фінансування    Очікуваний результат


                    Джерела    Обсяги    


2016 рік


1    Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 ДПС України    Придбання


металочерепиці для завершення робіт з ремонту покрівлі казарми та будівлі пункту медичної допомоги з лазаретом    затрат    Віськова частина 2418 ДПС УКраїни    Кошти районного бюджету    150,0    Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України


            продукту                


            ефективності                


            якості                
Голова районної державної


             адміністрації                                                                        О.З.ПЕЛИХ
Тво командира військової


        частини 2418                                                                             В.В.ДАНИЛЕВИЧ
                                                                                                            

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»