Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 


 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  VІІ  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №116


16 червня 2016 року                                                             м.Сокаль        
 Про Програму відпочинку дітей учасників АТО


 та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС


 Сокальського району на 2016 рік         Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області,-


                                          В И Р І Ш И Л А


    1.Затвердити Програму відпочинку дітей учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС Сокальського району на 2016 рік (далі - Програма), що додається.     2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

Голова районної ради                                                   Микола Пасько
Затверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.ПЕЛИХ«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Голова Сокальської


районної ради________________ М.ПАСЬКО«__» __________ 20__ рокуМП
ПРОГРАМА


ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


НА 2016 РІК


Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету,


соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту Сокальської районної ради________________ М.ПОЛІЩУК


«__» __________ 20__ року


       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації________________


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації_______________ В.ОГІНСЬКИЙ


«__» __________ 20__ року
       м. Сокаль


2016 рік


      1.    Загальна характеристика


      Районна Програма відпочинку дітей учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 2016 рік (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту дітей військовослужбовців які беруть та брали участь в антитерористичній операції на сході України та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.


До дітей учасників АТО належать:


-    діти сімей загиблих учасників антитерористичної операції;


-    діти один із батьків бере участь в антитерористичній операції;


-    діти демобілізованих учасників антитерористичної операції;      2.    Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма


   Турбота про здоров’я дітей – один  з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.


Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійних факторів ризику, у тому числі стресові  перевантаження,  зокрема  в  шкільному віці, спричиняють  порушення  механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку в дітей хронічних  захворювань.


     Стан здоров`я дітей – один  із  найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.


Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.3.    Мета  Програми


Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом належної організації відпочинку.4.    Заходи  Програми


Програма реалізується шляхом реалізації заходів:


-    забезпечення безкоштовним відпочинком дітей учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС шляхом закупівлі путівок в оздоровчо-лікувальному комплексі «Ровесник».5.    Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми


    Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією районної ради на відповідну Програму.


    Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів:


-    управлінням соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації;


    Виконання Програми  здійснюється впродовж 2016 року.


6.    Фінансове забезпечення виконання Програми


 Видатки, пов’язані з відпочинком дітей учасників АТО та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з районного бюджету.


 


До результативних  показників Програми належать:


1. Показники затрат:


-    сума коштів яка витрачена на реалізацію Програми.


2. Показники продукту:


-    кількість громадян, які мали право скористатися Програмою.


3. Кількісні показники:


-    кількість громадян, які скористалися реалізацією заходів Програми;


4. Якісні показники:


-    відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості.


 


7.    Порядок реалізації заходів Програми


Відпочинок дітей організовується з дотриманням Закону України від 4 вересня 2008 року № 375–VІ "Про оздоровлення та відпочинок дітей".


Тривалість відпочинкової зміни не менше 14 днів.


Відпочинком охоплюються діти віком від 7 до 17 років.


    Першочергове право на оздоровлення мають діти сімей загиблих учасників антитерористичної операції та поранених учасників АТО.


    Відпочинком охоплюються діти виключно, які зареєстровані та проживають на території Сокальського районну.


    Путівкою не забезпечується дитина, яка охоплена відпочинком чи оздоровленням за рахунок районного, обласного чи державного бюджету, крім пришкільних таборів.


Для отримання путівки подається:


-    заява;


-    копія посвідчення учасника бойових дій (у разі відсутності посвідчення - довідка, яка підтверджує участь в зоні антитерористичної операції);


-    копія посвідчення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;


-    копія свідоцтва про народження дитини;


-    довідка про склад сім’ї.  8.    Координація та контроль за ходом виконання Програми


Координацію дій що до реалізації Програми здійснює управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.


Відповідальність за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання  соціального захисту населення, і керівника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації..


Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія  районної ради з питань з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту.


Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щорічно до 25 січня подає інформацію про стан виконання Програми.
ПАСПОРТ


 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)


   


ПРОГРАМА


ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


НА 2016 РІК1. Ініціатор розроблення програми – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


2. Дата, номер документа про затвердження програми –3. Розробник програми - управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


4. Співрозробники програми -5. Відповідальний виконавець програми - управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації


6. Учасники програми - 7. Термін реалізації програми -  01.06.2016 – 31.12.20167.1. Етапи виконання програми - 


 8. Загальний обсяг фінансових – в межах виділених асигнувань.у тому числі:8.1. коштів районного бюджету – в межах виділених асигнувань


коштів інших джерел  (вказати)  - – в межах виділених асигнуваньНачальник управління                                                         ОГІНСЬКИЙ В.Б.       
Відповідальний


виконавець Програми                                               ОГІНСЬКИЙ В.Б.


   тел.: 7-20-63


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»