Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

                               


 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


VI  сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №107


   1 червня 2016 року                                                                      м.СокальПро затвердження Програми підтримки


органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік
Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сокальської районної державної адміністрації, Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:          1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік, що додається.


    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради                                                            Микола Пасько

Затверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації


_________________ Пелих О.З.


«__» __________ 2016 рокуМП


   


    Затверджено


Рішення сесії Сокальської районної ради


№__ від ____________2016 року


Голова Сокальської


районної ради


________________ Пасько М.М.


«__» __________ 20__ рокуМП
ПРОГРАМА


підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району


на 2016 рікПогоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку 


та інвестицій


Сокальської районної ради


_______________ __________


«__» __________ 2016 року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної


державної адміністрації


_________________ Леонова Г.С.


«__» ________ 2016року

 Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної


державної адміністрації


________________ _________


«__» ________ 2016 року


        Керівник установи – розробник програми  (повна назва)


Сокальська районна державна адміністрація Львівської області_______________ Пелих О.З.


«__» __________ 2016року


         м. Сокаль


2016 рікПрограма підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рікВизначення проблеми, на розв’язання


якої спрямована програма


   


     Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи та органи виконавчої влади на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.


Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.Мета ПрограмиПобудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.Завдання ПрограмиПрограма розроблена з метою підвищення ефективності роботи Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.


Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.


Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання).     Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників апарату Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань Програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної ланки. 


Відсутність  ефективних та мотивованих державних службовців унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.Фінансове забезпечення ПрограмиФінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень.


Головним розпорядником бюджетних коштів є районна державна адміністрація.                           Порядок використання коштів


Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (виконавця Програми) відповідно до поданої одержувачем заявки-розрахунку на видатки, передбачені Програмою.


Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність та цільове використання коштів.Координація та контроль за виконанням ПрограмиВиконання Програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.


Сокальська  районна державна адміністрація до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми районній раді та постійній комісії з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.


Додаток 1


до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рікПАСПОРТ


 Програми підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік


 (назва програми)1. Ініціатор розроблення програми      Сокальська районна державна


                                                                      адміністрація,           


                                                                           фінансове управління Сокальської


                                                                  районної державної адміністрації  2. Дата, номер документа


про затвердження програми _______________________________________3. Розробник програми                         Сокальська районна державна


                                                                      адміністрація,           


                                                                           фінансове управління Сокальської


                                                                  районної державної адміністрації
 4. Співрозробники програми                Структурні підрозділи  райдержадміністрації5. Відповідальний виконавець


 програми                                               Сокальська районна державна


                                                                адміністрація, структурні підрозділи


                                                                райдержадміністрації6. Учасники програми                          Сокальська районна державна


                                                                адміністрація, структурні підрозділи


                                                                райдержадміністрації
7. Термін реалізації програми               2016 рік


7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


    ресурсів, необхідних для реалізації


    програми, тис. грн., всього,                               в межах виділених асигнувань


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету                           в межах виділених асигнувань


коштів інших джерел  (вказати)                            -
Голова Сокальської районної


    державної  адміністрації                                                             О.З.Пелих           


Відповідальний


виконавець Програми                                                                  С.Я.Гойдало                                                             


тел.: 72050
 


Додаток 2


до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік


   

Ресурсне забезпечення


Програми підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік                                                                                                                                                                                                                      тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми    2016 рік    Усього витрат на виконання програми


Усього,       


у тому числі       


районний бюджет    300,0    300,0


              Голова Сокальської районної


              державної  адміністрації                                                                                                                         О.З.Пелих 


            


  Додаток 3


    до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рікПерелік завдань, заходів та показників


Програми підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік


 № з/п    Назва завдання     Перелік заходів завдання     Показники виконання заходу, один. виміру     Виконавець заходу, показника    Фінансування     Очікуваний результат


                    Джерела     Обсяги, тис. грн.   


1.    Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади    Забезпечення матеріальної підтримки працівників, в частині виплати заробітної плати та нарахувань на зарплату     затрат 


обсяг фінансового ресурсу   


      
-   

Покращення фінансової та матеріально-технічної бази органів виконавчої влади, що забезпечить можливість виконувати належним чином функції, покладені на місцеві державні адміністрації


            продукту


кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку               


            ефективності


середній розмір фінансової підтримки                


            якості


відсоток забезпечення підтримки працівників               


2.    Забезпечення матеріально-технічної бази    для підтримки діяльності органів виконавчої влади    Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій     затрат


обсяг фінансового ресурсу   


Фінансове управління   Районний бюджет   300,0


   


            продукту


кількість придбаних канцтоварів, наданих послуг                


            ефективності


середня вартість одиниці придбаного обладнання; наданих послуг               


            якості


рівень матеріально-технічного забезпечення               


Усього на етап або на програму:         300,0                 Голова Сокальської районної


                 державної  адміністрації                                                                                                                         О.З.Пелих 
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»