Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_V_ сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №96


15 квітня 2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Порядку призначення


на посаду та звільнення з посади керівників


загальноосвітніх навчальних закладів спільної


комунальної власності територіальних громад


сіл, селища, міст Сокальського району      Відповідно до Закону України “Про освіту”,  Закону України “Про загальну середню  освіту” , Постанови КМУ №827 від 13.10.2015 року ,,Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності” , розглянувши звернення відділу освіти Сокальської  районної державної адміністрації від 16.11.2015 №01-8/1161 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності”, Сокальська районна рада Львівської області, -ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району.


        2. Відділу освіти Сокальської районної державної адміністрації Львівської області  (Р.Т.Монастирський ):


         2.1. Забезпечити дотримання даного Порядку при призначенні на посаду та звільненні з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району;


         2.2. Підготувати та подати на розгляд і затвердження чергової сесії районної ради зміни до Статутів загальноосвітніх навчальних закладів з врахуванням положень цього Порядку.


       3. Внести зміни в Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад Сокальського району, укладення та розірвання з ними контрактів, затвердженого рішенням №130 від 20.11.2011р. наступного змісту:


Доповнити  пунктом 1.3. " 1.3 Призначення і звільнення керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, регулюється окремим Порядком"4 . Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на постійну депутатську комісію з питань освіти,  культури,  туризму та духовного розвитку .


    


                                                        


 Голова  районної ради                                            Микола Пасько

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішенням  V сесії VІІ скликання Сокальської                 


районної ради Львівської області


від 15 квітня 2016 року №96


ПОРЯДОК


 призначення на посаду та звільнення з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району


1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду та звільнення з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району (далі — навчальні заклади).


2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.


3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється відділом освіти Сокальської РДА за попереднім погодженням з Сокальською районною державною адміністрацією Львівської області та Сокальською районною радою Львівською області. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладення контракту.


4. Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу;


наявність вакантної посади керівника навчального закладу;


прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.


У випадку наявності підстав для проведення конкурсного відбору та непроведення його органом, що призначає керівника навчального закладу, у місячний термін з дня виникнення таких підстав, право ініціювати проведення конкурсного відбору отримують Сокальська районна рада Львівської області та Сокальська районна державна адміністрація.


Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:


- заяву або мотиваційний лист про участь у конкурсі;


- автобіографію;


- заповнений особовий листок з обліку кадрів;


- дві фотокартки розміром 4X6 см.;


- копію паспорта громадянина України;


- копію документів  про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;


- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади  запобігання і протидії корупції»;


- копію військового квитка ( для військовозобов’язаних );


- перспективний план розвитку загальноосвітнього навчального закладу.


5. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті відділу освіти, та навчального закладу (в разі наявності такого  веб-сайту) не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.


В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:


найменування і місцезнаходження навчального закладу;


найменування посади та умови оплати праці;


кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі — претенденти);


перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;


дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;


прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.


В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.


Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.


6.   Для проведення конкурсного відбору орган, що призначає керівника навчального закладу, утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються:


Голова або заступник голови Сокальської районної ради Львівської області


Голова або заступник голови Сокальської РДА


Голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку


Сільський, селищний, міський голова або секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської) відповідної адміністративно-територіальної одиниці


Начальник відділу освіти Сокальської РДА


Представник відділу освіти Сокальської РДА


Представник  педагогічного колективу


Представник громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) навчального закладу


До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.


Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.


7. Конкурсний відбір полягає у:


1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;


2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведенні ним відкритої публічної презентації;


3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу.


Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.


8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір, висновок щодо результатів конкурсного відбору.


Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника навчального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.


9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніше ніж через п’ять робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання орган, що призначає керівника навчального закладу, подає у Сокальську районну державну адміністрацію Львівської області, Сокальську районну раду Львівської області подання щодо погодження претендента, визначеного конкурсною комісією. До подання у Сокальську районну раду Львівської області додаються копії документів, подані претендентом для участі в конкурсному відборі згідно пункту 4 цього Порядку і висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 Порядку.


10. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:


відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;


жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;


конкурсною комісією не визначено претендента.


Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу.


Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.


11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті відділу освіти, та навчального закладу (в разі наявності такого веб-сайту).


12. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює відділ освіти Сокальської РДА.


 


13. Сокальська районна державна адміністрація Львівської області розглядає подання про погодження претендента, визначеного конкурсною комісією, та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати його отримання повідомляє Сокальську районну раду Львівської області та орган, що призначає керівника навчального закладу про погодження чи відмову у погодженні претендента, визначеного конкурсною комісією.


14. Сокальська районна рада Львівської області не пізніше наступного робочого дня після отримання документів згідно пункту 9 цього Порядку оприлюднює проект рішення про погодження претендента, визначеного конкурсною комісією.


15. Подання та інші документи, подані згідно п.9 Порядку подаються до розгляду у постійних комісіях районної ради, які надають за результатами розгляду свої висновки.


16. При відмові Сокальською районною державною адміністрацією Львівської області у погодженні претендента, визначеного конкурсною комісією, проводиться повторний конкурсний відбір. У такому випадку питання про погодження даного претендента Сокальською районною радою Львівської області не розглядається.


17  Сокальська районна рада Львівської області у термін не пізніше два місяці після отримання документів згідно пункту 9 цього Порядку розглядає проект рішення про погодження претендента, визначеного конкурсною комісією. При неприйнятті Сокальскою районною радою рішення про погодження претендента, визначеного конкурсною комісією, проводиться повторний конкурсний відбір.18 Звільнення з посади керівників навчальних закладів за власним бажанням, за згодою сторін чи припинення контракту у випадку смерті керівника навчального закладу здійснюється відділом освіти Сокальської РДА.


19. Звільнення з посади керівників навчальних закладів з  інших підстав, аніж визначені у п.18 Порядку, здійснюється відділом освіти Сокальської РДА з дотриманням вимог законодавства про працю за попереднім погодженням з Сокальською районною державною адміністрацією Львівської області та Сокальською районною радою Львівською області..


20. Відділ освіти Сокальської РДА подає у Сокальську районну державну адміністрацію Львівської області, Сокальську районну раду Львівської області подання щодо звільнення керівника навчального закладу при звільненні з підстав, вказаних у пункті 19 Порядку. До подання щодо звільнення керівника навчального закладу у Сокальську районну раду Львівської області додаються копії документів, які є підставою для звільнення.


21 Сокальська районна державна адміністрація Львівської області розглядає подання про звільнення керівника навчального закладу та не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати його отримання повідомляє Сокальську районну раду Львівської області та відділ освіти Сокальської РДА про погодження чи відмову у погодженні звільнення керівника навчального закладу.22. Сокальська районна рада Львівської області не пізніше наступного робочого дня після отримання документів згідно пункту 20 цього Порядку оприлюднює проект рішення про погодження звільнення керівника навчального закладу.


23. Подання та інші документи, подані згідно п.20 Порядку подаються до розгляду у постійних комісіях районної ради, які надають за результатами розгляду свої висновки.


24. При відмові Сокальською районною державною адміністрацією Львівської області у погодженні звільнення керівника навчального закладу питання про погодження звільнення Сокальською районною радою Львівської області не розглядається.


25  Сокальська районна рада Львівської області розглядає проект рішення про погодження звільнення керівника у термін, який забезпечує  дотримання термінів, визначених Кодексом законів про працю України.


26. При наявності вакантної посади керівника навчального закладу відділ освіти Сокальської РДА має право призначити виконуючого обов’язки керівника, при цьому оголосивши конкурсний відбір у терміни, визначені п.4 цього Положення.


Заступник голови районної ради                Василь Бойко

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»