Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_V_ сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №94


15 квітня 2016 року                                                             м.Сокаль


                


Про затвердження Положення про порядок


створення та розгляду електронних петицій


до Сокальської районної ради Львівської областіКеруючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.23.1 Закону України “Про  звернення громадян”, відповідно до ст.27 Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VII скликання з метою розширення можливостей права громадян на звернення та прямої учсаті у вирішенні місцевих проблем, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:


1.    Затвердити Положення про порядок створення та розгляду електронних петицій до Сокальської районної ради Львівської області, що додається.


2.    Доручити голові районної ради підготувати технічне завдання та укласти договір із спеціалізованою організацію з метою розроблення програмного забезпечення, що надасть технічну можливість громадянам створювати електронні петиції та/або  підтримувати уже створені електронні петиції  на офіційному сайті Сокальської районної ради Львівської області.


3.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

Голова районної ради                 Микола Пасько


Додаток до рішення V сесії Сокальської районної ради Львівської області № 94  від 15.04.2016р.ПОЛОЖЕННЯ


про порядок створення та розгляду електронних петицій до Сокальської районної ради Львівської областіРозділ 1. Загальні положення


1.1. Електронна петиція (далі – Петиція) – колективне електронне звернення (ініціатива), яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.1.2. Електронна петиція є однією з форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, подається та розглядається відповідно до статті 23.1 Закону України «Про звернення громадян», ст46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VII скликання та цього Положення.Розділ 2. Порядок подання електронної петиції


2.1. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Сокальській районній раді Львівської області, забезпечує радник з юридичних питань або інша особа визначена розпорядження голови районної ради (Адміністратор).2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Сокальської районної ради Львівської області, визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та нормативно-правовими актами.2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти ініціатора, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.


Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.2.5. Електронна петиція подається ініціатором через офіційний сайт Сокальської районної радиЛьвівської області шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію в програмному комплексі «Система електронних петицій до Сокальської районної ради Львівської області», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних.2.7. Адміністратор впродовж 1 робочого дня з моменту подачі електронної петиції перевіряє її  на відповідність  вимогам пункту 2.2, 2.3, 2.4. цього Положення, після чого передає петицію з висновками на розгляд голові районної ради (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка виконує його обов’язки).2.8. Голова районної ради (в разі його відсутності інша посадова особа, яка виконує його обов’язки), розглядає електронну петицію впродовж 1 робочого дня та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється а ініціатору надсилається Адміністратором мотивована відмова.2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.2.10. Дата оприлюднення електронної петиції в програмному комплексі «Система електронних петицій до Сокальської районної ради Львівської області» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на офіційному сайті Сокальської районної ради Львівської області, а також надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу, вказану  під час реєстрації. Кількість підписів та терміни збору підписів на підтримку петиції визначені статтею 27 Регламенту Сокальської районної ради Львівської області VII скликання.Збір голосів здійснюється на офіційному веб-сайті Ради  у розділі «Електронні петиції». Для участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.


3.1 Адміністратор забезпечує перевірку дійсності підписів на підтримку електронної петиції.3.2 Електронна петиція, що набрала на її підтримку необхідну кількість голосів не пізніше наступного робочого дня передається на розгляд голові районної ради.3.3 Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об`єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.3.4. Голова районної ради невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної комісії ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.3.5. Постійна комісія розглядає електронну петицію на своєму засіданні невідкладно, але не пізніше ніж через десять робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.


На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого апарату ради,Сокальської районної державної адміністрації та інших органів.


За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, готує проект рішення Сокальської районної ради.3.6. Голова ради у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виносить розгляд питань порушених у електронній петиції на розгляд сесії  ради.3.7. Розгляд електронної петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, здійснюється Сокальською районною радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Сокальської районної ради Львівської області VII скликання.


Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом.3.8. Інформацію про результати розгляду електронної петиції Адміністратор надсилає автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднює на офіційному веб-сайті Сокальської районної ради Львівської області.


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»