Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_V сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №71


31 березня 2016 року                                                             м.Сокаль    Про Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016 – 2020 роки.


   


Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада  Львівської області,-В И Р І Ш И Л А:1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.


2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до бюджету спланувати видатки на фінансування завдань  і заходів Програми.


3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.
         Голова  районної ради                     Микола ПаськоПАСПОРТ


ПРОГРАМИ ОХОРОНИ


НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ1. Ініціатор розроблення Програми –  Сенюк Андрій Іванович – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.2. Дата, номер документа


про затвердження Програми __________________________________________


____________________________________________________________________


3. Розробник Програми – Сенюк Андрій Іванович – депутат, голова постійної депутатської комісії  Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.4. Співрозробник Програми: Копій Леонід Іванович – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології Національного лісотехнічного університету України, академік ЛАНУ, експерт ВАК України5.  Відповідальний виконавець Програми – місцеві ради, профільні організації та навчальні і наукові установи6. Учасники Програми:


-   органи місцевого самоврядування;


-   лісогосподарські підприємства;


-   органи місцевих рад;


-   сільськогосподарські підприємства;


-   інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.7. Термін реалізації програми – 2016-2020 роки.8 Прогнозований загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації   програми, тис. грн.:


- на 2016 рік – 400,00 тис. грн., 


- на 2017 - 2020 роки визначається щорічно при затвердженні районного бюджету або  при внесенні змін у показники районного бюджету.8.1. Коштів районного бюджету – 400,00 тис. грн. на 2016 рік;


Коштів бюджетів інших рівнів – на 2016 рік – 10 000,00 тис грн.


- на 2017–2020 роки визначається щорічно при затвердженні обласної програми чи при внесенні змін у показники обласної програми за рахунок фінансування з державного, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та бюджету розвитку.Голова постійної комісії з питань                                                         Сенюк А.І.


агропромислового комплексу, земельних відносин,


екології, раціонального природокористування


та розвитку сільських територій.


Додаток 1 до


ПРОГРАМИ ОХОРОНИ


НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ПРОГРАМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    2016 рік    2017 рік*    2018 рік*    2019 рік*   


2020 рік*    Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.


Усього                       


Районний бюджет    400,0    420,0*    440,0*    460,0*    480,0*    2200,0*


Обласний бюджет     10000.00    10500,00*    11000,00*    11500,00*    12000,00*    55000,0** обсяги фінансових призначень на 2017–2020 роки будуть щорічно визначатись при затвердженні, обласного та районного бюджетів на відповідний рік.Заступник голови районної ради                Василь Бойко   


 Затверджено


Голова Сокальської районної державної адміністрації______________ О.ПЕЛИХ«__» __________ 20__ рокуМП    


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКО


МП

ПРОГРАМА


ОХОРОНИ


НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  СЕРЕДОВИЩА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


на 2016-2020 роки


Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року


        Погоджено


Голова постійної комісії  з питань агропромислового комплексу,  земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради


________________ А.СЕНЮК


«__» __________ 20__ року       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ С.ШЕВЧУК


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року


        Голова постійної комісії  з питань агропромислового комплексу,  земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради


________________ А.СЕНЮК


«__» __________ 20__ року
м. Сокаль


2016 рік
ПРОГРАМА ОХОРОНИ


НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ (НАДАЛІ ПРОГРАМА)Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку району, та забезпечення екологічної безпеки населенню.


Сьогоднішня екологічна ситуація у Сокальському районі зумовлена як проблемами, які породжені десятками років тому, так і сучасними. Значною мірою стан довкілля Сокальського району зумовлюється впливом підприємств у гірничо-добувній промисловості, впливом об’єктів муніципальної інфраструктури населених пунктів та методами ведення сільського та лісового господарства.


Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в перспективі, слід виділити:


1)    забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції.


2)    недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території  (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів)  промисловими та побутовими відходами;


3)    виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття;


4)    забруднення повітря та земель внаслідок  діяльності промисловості.


Програма приймається на виконання Указу Президента України від 01.12.2008 року №1129/2008 «Про розширення мережі території національних природних парків  та інших природо-заповідних об’єктів», Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-р), «Регіональної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на період 2009-2020 років», затвердженої рішенням Львівської обласної ради від02.12.2008 р. № 765, Програми охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2016-2020роки, з метою реалізації екологічної політики та покращення стану навколишнього природного середовища,  створення багатофункціональних природоохоронних територій, якими є національні природні парки (НПП), що відповідає завданням щодо максимального зміцнення природної основи біорізноманіття держави та оптимізації природно-ресурсного потенціалу території, насамперед рекреаційного, туристичного та біоресурсного, шляхом переорієнтації відповідних секторів економіки на екологічно спрямоване та економічно більш вигідне в перспективі господарювання.


З огляду на потребу впровадження зазначених вище указу та програм, варто відзначити, що на противагу іншим адміністративним районам Львівської області в Сокальському районі станом на сьогодні відсутній хоча б один НПП.


 Також відсутні природо заповідні території з захисту фауни.


Природа і фауна Сокальщини досить різноманітна, проте потребує охорони.


Південна частина району розташована в зоні мішаних лісів (Мале Полісся), а північна частина в зоні лісостепу (Волинська височина - Сокальське пасмо).


Дані території характеризуються як лісовою, так і лісостеповою рослинністю. Її розвитку тут сприяють кліматичні і ґрунтові умови, а також характер рельєфу.           


Мале Полісся - найрівніша територія в межах Сокальського району та Львівської області. Місцями вона настільки плоска, що нахили майже не помітні, а вода після дощу не спливає, як звично, схилами, а застоюється калюжами на місці випадання. В цілому, в межах Малого Полісся діапазон абсолютних висот коливається від 187 до 330 м, що не дозволяє відносити його до низовин. Найбільш вирівняною і плоскою є центральна смуга Малого Полісся.


В адміністративному Сокальському районі знаходиться центральна  та північна частина Малого Полісся.


У центральній частині Малого Полісся поширена майже плоска поверхня з ледь вираженою хвилястістю і локальними перевищеннями 3-10 м. Річки тут течуть у слабо виражених долинах, а на межиріччях багато майже безстічних заболочених знижень. Вододіли виражені дуже слабо і лише в окремих випадках (між ріками Рата і Болотня) простягаються виразними прямолінійними пасмами.


Дуже цікавими формами рельєфу тут є дюни, що розташовані поодиноко групами чи ланцюгами. Дюни мають відносні висоти 5-10-15 (до 25 м) м, а крутизна їх схилів - 3-7-15 градусів. Смуга Малого Полісся, де дюни є характерним елементом рельєфу території простягаються від державного західного кордону (між м. Угнівом і Рава-Руська) до східних меж області в околицях Бродів. На топографічних картах цю смугу можна виділити за скупченням зелених плям лісів, які є індикатором піщаних відкладів і разом з ними - дюн.


Північна частина Малого Полісся - припіднята і слабо хвиляста. Особливо виразно це проявляється (перед Волинською височиною) смузі - біля сіл Карів, Домашів, Корчин, м. Белз, в напрямку м. Радехів, с. Лопатин, де близько до поверхи виходять мергелі. Подібна ситуація спостерігається і з південного боку Малого Полісся, де відклади мергелю знову близькі до поверхні.


Волинська височина – в межі Сокальського району і північну частину Львівської області входить південне пасмо Волинської височини – що називається Сокальське пасмо.


Це невисоке (до 290 м) хвилясте підвищення, що простягається широтно і продовжується на заході в Польщі і на сході - у Волинській області. Височина розділена на окремі частини долиною р. Західний Буг - широкою і добре сформованою з пологим і відносно низьким лівим берегом та високим правим берегом. У височину врізаються долини коротких річок, що виходять до основної долини - до Бугу.


Відносні висоти (перевищення вододілів над долинами) тут коливаються у межах 100 м, хоч переважають 20-40 метрові перепади. Лівобережна частина височини має більш плавні форми рельєфу, сформовані терасові рівні. Правобережна частина височини ускладнена глибшими і різкішими врізами, крутішими схилами. З південного боку Сокальська височина закінчується виразним прямолінійним уступним зниженням до Малого Полісся.


Серед дерев на Малому Поліссі - сосна, вільха, береза, ялина, осика. Грабово-дубові лісі ростуть на опідзолених чорноземах, соснові - на піщаних дюнах і торфовищах. У грабово-дубових лісах підлісок багатий на ліщину, крушину, трав`яний покрив досить строкатий. Тут поряд з папороттю і хвощами багато квітів, серед яких - підсніжники, проліски, конвалія та ін. У хвойних лісах підлісок небагатий - це переважно мохи і лишайники (хвойний мох, оленячий лишайник, чебрець). На території району є великі ділянки, зайняті болотяною рослинністю (осока, хвощ, сфагновий мох тощо).


На Волинській височині серед дерев переважають граб, дуб, вільха, береза, липа.


Лучна рослинність майже винищена, оскільки площі майже всі розорені. Більшість її збереглася на Малому Поліссі.


Площа лісів понад 25% території району. Більше їх на Малому Поліссі.


Природоохоронна територія станом на 01.01.2016 року складає 3299,10 га. (2,1% від загальної площі), при загальній площі району -157300,00 га.


Більшість природно-охоронних об’єктів було створено в 1978 та 1984 роках, і лише 5 дерев у 2011 році були зачислені до ботанічних пам’яток природи місцевого значення. Враховуючи вище наведене, можна зробти висновок, що робота по виявленню і відведенню особливо цінних природно - охоронних об’єктів з метою збереження червонокнижних видів у та біорізноманіття  у Сокальському районі в період незалежності з 1991 року практично не проводилась.


До природно-заповідного фонду в межах Сокальського району належать:Назва об’єкта


ПЗФ    Площа, га    Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкту ПЗФ    Назва підприємства, установи – землекористувача (землевласника), у віддані якого знаходиться об’єкт ПЗФ    Рішення, згідно з яким створено об’єкт ПЗФ,  тощо.


Волицький    150,00    Сокальський р-н, Волицьке л-во, кв.22 (в.3), 23 (в.2), 24 (в.2)    ДП «Рава-Руський лісгосп»    1978*


Борове    25,00     Сокальський р-н,


 Великомостівське л-во, кв.16,     


 в.5,16    ДП «Жовківський лісгосп»   


1984*


Великомостівське    27,00    Сокальський р-н, Великомостівське л-во, кв.20, в.4    ДП «Жовківський лісгосп»   


1984*


Борок     34,00    Сокальський р-н, Сокальське л-во, кв.40, в.3, кв.43, в.2    ДП «Радехівський лісгосп»    1984*


Парк XVIII ст.    5,00    Сокальський р-н, с. Тартаків    Тартаківська сільська рада    1984*


Федорівка    1409,00    Сокальський р-н, Сокальське


л-во, кв.72-88    ДП «Радехівський лісгосп»    1984*


Великий ліс    1649,00    Сокальський р-н, Радехівський р-н, Сокальське л-во, кв.44-45, 57-71    ДП «Радехівський лісгосп»    1984*


Віковий ясен    0,05    м. Сокаль, біля церкви    Сокальська міська рада    1984*


Віковий ясен    0,05    Біля м. Сокаль,     Сокальська міська рада    1984*


Дуб Куличків    0,00    с. Куличків, Сокальський р-н.    Великомостів-ська рада    2011*


Дуб Длань Русі    0,00    с. Велике, Сокальський р-н.


Бендюзьське л-во, кв.62, в.6    ДП «Радехівський лісгосп»    2011*


Дуб Спасителя    0,00    с. Муроване, Сокальський р-н.    Мурованська сільська рада    2011*


Ясен Яна Павліковського    0,00    м.Угнів, Сокальський р-н.    Угнівська міська рада    2011*


Липа Святого Михаїла    0,00    с. Бодячів, Сокальський р-н.    Смиківська сільська рада    2011*


1978* - Постанова Ради Міністрів УРСР від 03.08.1978 р. №383. 


1984* - Рішення виконкому Львівської обласної ради від 09.10.1984р. №495.


2011* - Рішення Львівської обласної ради від 14.07.2011 №206.


При цьому на територію природо-заповідного фонду що розміщена на Малому Поліссі в межах району припадає – 202,00 га, а в межах Волинської височини – 3097,10 га відповідно. Зрозуміло, що такі площі не дають можливості вберегти види, які зникають на території нашого району.


Сьогодні як наслідок гірничої промисловості ми маємо катастрофічну ситуацію з забрудненням підземних грунтових вод (перше місце по області серед районів) та ґрунтів. Також масово вирізаються ліси, що разом з посухою спричинило різке зменшення рівня ґрунтових вод на Сокальщині, а також погіршився стан атмосферного повітря.


Ми сьогодні розуміємо, що в невдовзі постане питання про якість та кількість питної води. Незважаючи на те, що в Сокальському районі затверджені найбільші запаси питної води в порівнянні щодо інших районів Львівської області, якщо ми терміново не впровадимо відповідних заходів щодо збереження лісів, боліт, луків, заплав рік вже сьогодні, то ситуація буде погіршуватися з кожним роком. Єдиний вихід – збереження і збільшення лісів, створення нових природо-заповідних об’єктів, збільшення лісистості, які позитивно вплинуть і стабілізують  екологічну ситуацію в районі. Мета та головні завдання Програми


Головна мета:


Основною метою програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Сокальського району, оцінки і виявлення унікальних природних комплексів з метою їх заповідання.


Основні напрямки та головні завдання:


1)    зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік Західний Буг, Рата, Болотня, та ін.;


2)     вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів;


3)    охорона і раціональне використання земель;


4)    розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;


5)    організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності і впровадження новітніх технологій в даній галузі;


6)    еколого - просвітницька діяльність;


7)    розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в природоохоронній сфері (дод. 2).


Для виконання програми залучити профільних наукових працівників з Національного лісотехнічного університету України, Інституту екології Карпат, Національного університету ім. Івана Франка. Також буде залучено студентів для проведення практики, написання дипломів, матеріали з яких ввійдуть до загального звіту з обґрунтування створення НПП.


 За результатами досліджень планується створити карту Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на неї діючих природо-заповідних територій і перспективних, на які буде зроблено обґрунтування щодо створення і включення їх до НПП. Дана карта буде також корисна для громадських організацій та місцевих рад, оскільки однією з умов написання міжнародних грантів з великими кошторисами є наявність відповідної карти.


Згідно програми планується еколого  - просвітницька робота серед дітей, з залученням їх і їхніх батьків до виявлення природо-заповідних об’єктів з метою  збереження. Для цього буде розроблено відповідне положення про конкурс на базі вище вказаної програми.


Кошти з програми також можливо використати для участі у співфінансуванні заходів передбачених даною програмою, якщо вони будуть фінансуватися з інших рівнів бюджетів, або джерел незаборонених законом.


Після закінчення дії програми ми отримаємо обргунтування для створення НПП на території Сокальського району, а також створимо основу для багаторічної майбутньої комплексної програми, яка буде передбачати кардинальну зміну по відношенню та вирішенню екологічних питань на Сокальщині,будуть створені умови, для залучення значних коштів за рахунок бюджетів усіх рівнів, спонсорів, міжнародних грантів з метою покращення екологічного стану на Сокальщині і збереження біорізноманіття.


      


Шляхи реалізації ПрограмиРеалізація Програми передбачає наступні заходи:


-    будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;


-    проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм;


-    будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;


-    рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ);


-    реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;


-    проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;


-    здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;


-    організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації;


-    організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;


-    забезпечення участі міжнародних природоохоронних організацій із залученням коштів, міжнародної технічної допомоги та ін.. іноземних інвестицій;


-    аналіз зміни  структури землекористування в межах Сокальського району з 1985 по 2015 роки на базі супутникових знімків з метою розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;


-    аналіз зміни лісистості в Сокальському районі з 1985 по 2015 роки, та їх співвідношення (хвойні, листяні), на базі супутникових знімків та вплив її на екологічну ситуацію, використання отриманої інформації для розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;


-    аналіз динаміки лісистості в межах Сокальського району з початку 18 століття до сьогодні;


-    оцінка природних комплексів сформованих в межах Сокальського району,  з метою їх подальшого заповідання;


-    створення карти Сокальського району на базі супутникових знімків, з нанесенням на них діючих природо-заповідних територій та перспективних територій, яким можна буде надати статус природоохоронних;


-    співфінансування грандів та програм, метою яких є оцінка перспектив збереження, збагачення та організації моніторингу біорізноманіття екосистем Сокальщини та формування природозаповідних об’єктів для покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;


-    фінансування мікропроектів з охорони навколишнього природного середовища;


-    обґрунтування створення НПП в межах заплав рік Рата, Болотня та інших річок з переходами до заплав Західного Бугу, з включенням уже діючих природо-заповідних територій, та нових масивів, виявлених під час аналізу території району;


-    обгрунтування створення нових лісових масивів на території Сокальського району на  малопродуктивних, еродованих землях, в тому числі що вийшли з ужитку в промисловості;


-    обґрунтування пропозицій щодо створення екологічних стежок з урахування розміщення культурно-історичних об’єктів.


-    інші заходи які тут не перечислені, проте належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1147.


Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися з районного бюджету, та за рахунок змін до нього, формується Сокальською районною державною адміністрацією, відповідно до напрямків визначених цією Програмою і подається на затвердження головам Сокальської районної ради та Сокальської районної адміністрації за погодженням постійної комісії з питань  агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.


Перелік природоохоронних заходів, співфінансування яких буде здійснюватися відповідно до даної програми з обласного бюджету, а саме з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету та зміни до нього, формується департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації відповідно до напрямків визначених цією Програмою і подається на затвердження головам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради за погодженням постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради.


На конкурсній основі проводиться відбір заходів за напрямком «будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них».


Критеріями відбору заходів на конкурсній основі є:


1)    державне та регіональне значення об’єкту (заходу);


2)    наявність проектно-кошторисної документації;


3)    висока ступінь готовності об’єкту (робіт) до проведення заходу;


4)    співфінансування за усіма джерелами акумулювання коштів збору за забруднення довкілля (Державний бюджет, Державний фонд ОНПС,обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законодавством);


5)    - обсяг недостатньо очищених стічних вод.


За напрямком «будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів» в частині «придбання машин для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів» можливе застосування механізму екологічного лізингу.Фінансування ПрограмиЗагальний обсяг фінансування Програми на 2016 рік становить                   10400,00 тис. грн., у тому числі: районного бюджету 400,0 тис. грн., кошти обласного бюджету – 10000,0 тис. грн.


 Головним розпорядником бюджетних коштів є Сокальська районна державна адміністрація.


На 2017 – 2020 роки обсяг та джерела фінансування будуть визначатись щорічно при затвердженні обласного та районного бюджетів на відповідний рік чи при внесенні змін у показники бюджетів (дод. 1).


Фінансування цієї Програми здійснюється Фінансовим управлінням Сокальської районної державної адміністрації відповідно до замовлень головного розпоряднику коштів. Головним розпорядником бюджетних коштів є Сокальська районна державна адміністрація.ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ


Відповідальними виконавцями Програми визначено:


-    Сокальська районна державна адміністрація;


-    органи місцевого самоврядування;


-    органи місцевої влади;


-    інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИКоординацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сокальська районна рада та постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.


Замовники заходів – відповідальні виконавці Програми – щоквартально (наростаючим підсумком) подають в Сокальську районну адміністрацію інформацію про стан виконання заходів Програми.


Сокальська районна адміністрація щороку готує звіт про стан виконання Програми та  подає її районній раді на затвердження.


Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.


   


 


 


Додаток 2 до


ПРОГРАМИ ОХОРОНИ


НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИПерелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми


Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки№ з/п    Назва завдання     Перелік заходів завдання     Показники виконання заходу, один. виміру     Виконавець заходу, показника    Фінансування **     Очікуваний результат


                    джерела     обсяги, тис. грн.    


2016


1    Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік, Західний Буг.    будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них    затрат


обсяг витрат на будівництво, реконструкцію чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, тис. грн.     органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів    районний бюджет    орієнтовний обсяг


0,0     Забезпечення необхідних нормативних показників очищення стічних вод, зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти,  ліквідації забруднення поверхневих вод


            продукту


кількість об’єктів будівництва, реконструкції чи ремонту споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них,  од.               


            ефективності


середні витрати на будівництво, реконструкцію чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них , тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів з будівництва, реконструкції чи ремонту споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, %               


        проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм    затрат


обсяг витрат на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод, тис. грн.     органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади    Районний бюджет        Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок для збільшення пропускної здатності та пониження рівня води на заплавах притоків річок


            продукту


кількість населених пунктів, на територіях яких проведено заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод,  од.               


            ефективності


середні витрати на проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод , тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод, %               


2    Вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів    будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів    затрат


обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, тис. грн.     органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів    районний бюджет    орієнтовний обсяг


0,0    Мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, створення умов, що сприятимуть забезпеченню утилізації, знешкодженню та захороненню твердих побутових відходів


            продукту


кількість проведених заходів,  од.               


            ефективності


середні витрати на будівництво, реконструкцію та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів, %               


3    Охорона і раціональне використання земель    рекультивація порушених земель та територій


полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ)    затрат


обсяг витрат на проведення рекультивації порушених земель та територій  полігонів ТПВ, тис. грн.     органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів    районний бюджет    орієнтовний обсяг


0,0    Мінімізація негативного


 впливу на довкілля, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, припинення забруднення підземних вод та грунтів, подальше використання відпрацьованих ділянок.


            продукту


кількість рекультивованих територій,  од.               


            ефективності


середні витрати на проведення рекультивації порушених земель та територій  полігонів ТПВ, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів, %               


4    Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття    реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду    затрат


обсяг витрат на реалізацію заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду, тис. грн.     департамент екології та природних ресурсів


Львівської ОДА,


Сокальська РДА, установи природно-заповідного фонду,


інші замовники заходів


    районний бюджет    орієнтовний обсяг


0,0    Збільшення відсотку територій природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і раціональне використання ландшафтів з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, екологічне, естетичне, освітнє та рекреаційне значення для області


            продукту


кількість територій природно-заповідного фонду на яких реалізовано заходи,  од.               


            ефективності


середні витрати на реалізацію заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів, %               


        проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду    затрат


обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тис. грн.     департамент екології та природних ресурсів


Львівської ОДА,


 установи природно-заповідного фонду, лісогосподарські підприємства,


інші замовники заходів


     районний бюджет    орієнтовний обсяг


45,0    Збереження флористичного та фауністичного різноманіття, розвиток туристичної інфраструктури та привабливості для відвідувачів, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців, покращення умов відпочинку населення та заохочення туристів.


            продукту


кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на яких реалізовано заходи,  од.               


            ефективності


середні витрати на  проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів, %               


        здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів    затрат


обсяг витрат на здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів, тис. грн.     органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, інші замовники заходів    районний бюджет    орієнтовний обсяг


0,0    Охорона, збереження, відтворення  та раціональне


використання природних рослинних і тваринних ресурсів


            продукту


кількість заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів,  од.               


            ефективності


середні витрати на здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів, %               


5    Організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності, співфінансування грантів пов’язаних з природоохоронною діяльністю, визначенням унікальних природно-територіальних комплексів в районі і їх заповідання, в тому числі міжнародних    організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, аналіз стану навколишнього природного середовища, написання грандів, в тому числі міжнародних і їх впровадження    затрат


обсяг витрат на проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, тис. грн.     департамент екології та природних ресурсів


Львівської ОДА , Сокальська районна адміністрація, наукові установи, громадські організації, інші замовники заходів     районний бюджет    орієнтовний обсяг


305,0    Підвищення ефективності функціонування системи моніторингу; надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і населенню своєчасної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічних знань громадян; визначення спільних пріоритетів під час планування дій суб`єктів системи моніторингу; створення єдиної мережі спостережень, використання новітніх методів спостереження та аналізу (аерознімки, супутникові карти, ГІС –технології), отримання інформації щодо реального стану землекористування та лісистості і ПЗФ в районі.


Отримання грантів, в тому числі міжнародних, з метою визначення унікальних природно-територіальних комплексів в Сокальському районі і їх збереження за рахунок збільшення ПЗФ територій.


            продукту


кількість заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації,  од.               


            ефективності


середні витрати на  проведення заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів з моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації, %               


6    Еколого-просвітницька діяльність    організація і здійснення робіт з екологічної освіти,


проведення науково-практичних конференцій і семінарів та конкурсів інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики    затрат


обсяг витрат на проведення заходів з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, тис. грн.     Сокальська районна адміністрація Сокальська районна рада, постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій,  інші замовники заходів    районний бюджет    орієнтовний обсяг


50,0    Пропаганда екологічних знань, розвитку екологічного мислення, свідомості і навичок, формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому


            продукту


кількість заходів з  екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики,  од.               


            ефективності


середні витрати на  проведення заходів з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, тис. грн./од.               


            якості


ступінь готовності заходів з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, %               


                        400,0   


** - показники виконання завдань та заходів складено виключно на фінансування з районного бюджету, обсяг фінансування визначається переліком природоохоронних заходів;
Заступник голови районної ради                Василь Бойко


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»