Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_III_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №64


12 січня 2016 року                                                                         м.Сокаль


Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду  та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу УкраїниУ зв’язку з оприлюдненням Міністерством фінансів України проектів Законів України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» від 11.12.2015р., реєстраційний №3630, щодо внесення змін до Податкового кодексу України, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» від 11.12.2015р., реєстраційний №3629, та внесенням цих законопроектів на розгляд Верховної Ради України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на підставі звернення фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання  «Батьківщина» в Сокальській районній раді, Сокальська районна рада Львівської області,-


ВИРІШИЛА:1. Підтримати звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України  (додаються).


2. Направити дане рішення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України.


3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації району.


4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника голови Сокальської районної ради В.Бойка.Голова районної ради                                                                   Микола Пасько 


Додаток


до рішення Сокальської районної ради


«Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України»

Президенту України


Порошенку Петру ОлексійовичуВельмишановний пане Президенте!


На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднено проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» щодо внесення змін до Податкового кодексу України, та вже прийнято Верховною Радою України ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)». Прийняття цих законопроектів призведе до порушення чинного законодавства при затвердженні місцевими радами відповідних рішень, резонансу з боку громадськості  та значного ускладнення діяльності суб’єктів господарювання   в сфері  малого і середнього бізнесу.


Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» суперечать нормам  ст.12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 


В той же час пунктом 3 ст.27 Бюджетного кодексу України встановлено, що  Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету)  і приймаються  після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.


Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно запроваджувати лише з 1 січня 2017 року.


Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для  юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально здійснюють діяльність та в подальшому поглибить кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну групу зменшаться надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування внаслідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті їх переходу на загальну систему оподаткування.


Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і зборів, які повинні затверджуватись місцевими радами. При затвердженні розміру місцевих податків і зборів проекти рішень місцевих рад повинні пройти процедуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обов’язково узгоджені з громадськістю, з організаціями та об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить практика прийняття аналогічних рішень, такий процес займає щонайменше два місяці.


В той же час в проекті Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо механізму затвердження місцевими радами рішень про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил оподаткування  призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.  


Законом України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» передбачається:


-зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад) призведе до значних втрат місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного розвитку та збільшення надходжень до бюджету;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни суперечать ч. 3 ст.142 Конституції України: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого самоврядування, адже порушується принцип субсидіарності;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення (фінансування буде здійснюватись на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додаткового навантаження на місцеві бюджети;


-закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання власного фінансового ресурсу;


-передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл. Крім того, виникає необхідність негайного створення центрів первинної медико-санітарної допомоги.


Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у наступних питаннях:


1)зняти з розгляду Верховної Ради України проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні», а у випадку його прийняття – застосувати право вето;


2)переглянути норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше ніж з 1 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з представниками бізнес-середовищ, в т.ч. малого та середнього бізнесу;


3)переглянути норми Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)», а саме:


-залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;


-зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг передбачених законодавством;


-не передавати на фінансування з місцевих бюджетів заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми власності;


    -встановити термін запровадження змін положень, якими визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні місцевого самоврядування, з 1 січня 2017 року.


Прийнято на ІІІ сесії Сокальської районної ради


                 Львівської області  VІІ скликання 12.01.2016 року


Додаток


до рішення Сокальської районної ради


«Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України»Прем’єр-міністру України


Яценюку Арсенію Петровичу
Шановний Арсенію Петровичу!На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднено проект Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» щодо внесення змін до Податкового кодексу України, та прийнято Верховною Радою України ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)». Прийняття цих законопроектів призведе до порушення чинного законодавства при затвердженні місцевими радами відповідних рішень, резонансу з боку громадськості  та значного ускладнення діяльності суб’єктів господарювання   в сфері  малого і середнього бізнесу.


Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» суперечать нормам  ст.12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 


В той же час пунктом 3 ст.27 Бюджетного кодексу України встановлено, що  Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету)  і приймаються  після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.


Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно запроваджувати лише з 1 січня 2017 року.


Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для  юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально здійснюють діяльність та в подальшому поглибить кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну групу зменшаться надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування внаслідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті їх переходу на загальну систему оподаткування.


Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і зборів, які повинні затверджуватись місцевими радами. При затвердженні розміру місцевих податків і зборів проекти рішень місцевих рад повинні пройти процедуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обов’язково узгоджені з громадськістю, з організаціями та об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить практика прийняття аналогічних рішень, такий процес займає щонайменше два місяці.


В той же час в проекті Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо механізму затвердження місцевими радами рішень про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил оподаткування  призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.  


Законом України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» передбачається:


-зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад) призведе до значних втрат місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного розвитку та збільшення надходжень до бюджету;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни суперечать ч. 3 ст.142 Конституції України: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого самоврядування, адже порушується принцип субсидіарності;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення (фінансування буде здійснюватись на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додаткового навантаження на місцеві бюджети;


-закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання власного фінансового ресурсу;


-передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл. Крім того, виникає необхідність негайного створення центрів первинної медико-санітарної допомоги.


Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у наступних питаннях:


1)зняти з розгляду Верховної Ради України проект Закону України


«Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні»;


2)переглянути норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше ніж з 1 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з представниками бізнес-середовищ, в т.ч. малого та середнього бізнесу;


3)переглянути норми Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)», а саме:


-залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;


-зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг передбачених законодавством;


-не передавати на фінансування з місцевих бюджетів заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми власності;


    -встановити термін запровадження змін положень, якими визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні місцевого самоврядування, з 1 січня 2017 року.
Прийнято на ІІІ сесії Сокальської районної ради


                 Львівської області  VІІ скликання 12.01.2016 рокуДодаток


до рішення Сокальської районної ради


«Про звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо розгляду та внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України»Голові Верховної Ради України


Гройсману Володимиру БорисовичуШановний пане Голово Верховної Ради України!На сьогодні Міністерством фінансів України оприлюднено проектои Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» щодо внесення змін до Податкового кодексу України, Верховною Радою України прийнято ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)». Прийняття цих законопроектів призведе до порушення чинного законодавства при затвердженні місцевими радами відповідних рішень, резонансу з боку громадськості  та значного ускладнення діяльності суб’єктів господарювання   в сфері  малого і середнього бізнесу.


Норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» суперечать нормам  ст.12.3.4 Податкового кодексу України, якою зазначено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 


В той же час пунктом 3 ст.27 Бюджетного кодексу України встановлено, що  Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету)  і приймаються  після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.


Таким чином, зміни до Податкового кодексу України необхідно запроваджувати лише з 1 січня 2017 року.


Крім того, скасування спрощеної системи оподаткування для  юридичних осіб та зміни такої системи для фізичних осіб-підприємців призведе до зростання ризиків переходу в тінь суб’єктів господарювання, які на сьогодні легально здійснюють діяльність та в подальшому поглибить кризові явища в економіці, позбавить місцеві громади значних фінансових ресурсів, які будуть спрямовані вже до загальнодержавного бюджету. А внаслідок об’єднання ІІ та ІІІ груп спрощенців в одну групу зменшаться надходження від єдиного податку до бюджетів місцевого самоврядування внаслідок скорочення кількості платників ІІІ групи в результаті їх переходу на загальну систему оподаткування.


Проектом Закону передбачені зміни розміру ставок місцевих податків і зборів, які повинні затверджуватись місцевими радами. При затвердженні розміру місцевих податків і зборів проекти рішень місцевих рад повинні пройти процедуру регуляторного узгодження у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та обов’язково узгоджені з громадськістю, з організаціями та об’єднаннями промисловців, підприємців і роботодавців. Як свідчить практика прийняття аналогічних рішень, такий процес займає щонайменше два місяці.


В той же час в проекті Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» відсутні положення щодо механізму затвердження місцевими радами рішень про місцеві податки і збори. Відсутність чітких правил оподаткування  призводить до невизначеності ведення бізнесу та навіть його існування.  


Законом України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)» передбачається:


-зменшення податкових надходжень бюджетів місцевого самоврядування шляхом перерозподілу зарахування єдиного податку (25% до Державного бюджету; 30% до обласних бюджетів; 45% до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад) призведе до значних втрат місцевих бюджетів. Відповідно до чинного Податкового кодексу України цей податок віднесено до категорії місцевих. Отже, визначення його джерелом надходжень Державного бюджету грубо порушує Європейську хартію місцевого самоврядування. Такі пропозиції позбавляють органи місцевого самоврядування стимулів для інтенсифікації місцевого економічного розвитку та збільшення надходжень до бюджету;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців та робітничих кадрів у професійно-технічних закладах державної форми власності. Передача таких видатків здійснюється без надання відповідних ресурсів на їх фінансування, що призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети. Запропоновані зміни суперечать ч. 3 ст.142 Конституції України: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою». Такі законодавчі пропозиції руйнують базові засади реформи місцевого самоврядування, адже порушується принцип субсидіарності;


-передача до бюджетів міст обласного значення видатків на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації державної власності, розташованих у містах обласного значення (фінансування буде здійснюватись на умовах співфінансування: 50% за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а 50% з власних коштів місцевих бюджетів), яка також призведе до значного додаткового навантаження на місцеві бюджети;


-закріплення як власних видатків місцевих бюджетів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд, пільги з послуг зв’язку та інші пільги, передбачені законодавством, які раніше фінансувались за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що призведе до відволікання власного фінансового ресурсу;


-передача фінансування лікарень широкого профілю, пологових будинків, більшості медичних закладів на обласний рівень. Реалізація зазначеної норми призведе до погіршення якості та доступності надання медичних послуг мешканцям міст, селищ, сіл. Крім того, виникає необхідність негайного створення центрів первинної медико-санітарної допомоги.


Враховуючи вищевикладене, просимо Вашого сприяння у наступних питаннях:


1)зняти з розгляду Верховної Ради України проект Закону України


«Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні»;


2)переглянути норми проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» та запровадити зміни до Податкового кодексу України не раніше ніж з 1 січня 2017 року, провівши попередні конструктивні консультації з представниками бізнес-середовищ, в т.ч. малого та середнього бізнесу;


3)переглянути норми Закону України  «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо узгодження норм Бюджетного кодексу зі змінами до галузевого та податкового законодавства)», а саме:


-залишити чинний порядок зарахування єдиного податку в повному обсязі до бюджетів міст, селищ, сіл та об’єднаних територіальних громад;


-зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету компенсаційних виплат за пільговий проїзд, пільг з послуг зв’язку та інших пільг передбачених законодавством;


-не передавати на фінансування з місцевих бюджетів заклади ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації державної форми власності;


    -встановити термін запровадження змін положень, якими визначено механізми фінансування сфери охорони здоров’я на рівні місцевого самоврядування, з 1 січня 2017 року.

Прийнято на ІІІ сесії Сокальської районної ради


                 Львівської області  VІІ скликання 12.01.2016 року
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»