Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_III_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №49


  12  січня 2016 року                                                             м.СокальПро затвердження Програми розроблення Схеми планування території Сокальського району на 2016 рік


На виконання вимог Законів України «Про генеральну Схему території України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», з метою завершення виготовлення містобудівної документації - Схеми планування території Сокальського району, керуючись ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, -ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розроблення Схеми планування території Сокальського району на 2016 рік, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.
Голова районної ради                                                                 Микола Пасько
Затверджено


Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації______________ А.ВАСИЛИШИН«__» __________ 20__ рокуМП    


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКО


МП

ПРОГРАМА


розроблення    Схеми    планування


території   Сокальського    району


на 2016 рік
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року


        Погоджено


Голова постійної комісії  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва Сокальської районної ради


________________ О.СОЛОДЯК


«__» __________ 20__ року       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року


        Начальник відділу містобудування та архітектури Сокальської РДА
________________ М.БАРАЛУСМП


 «__» __________ 20__ рокум. Сокаль


2016 рік1.    МЕТА  ПРОГРАМИ.                  Програма   розроблення  Схеми  планування  території Сокальського району  /далі Програма /   викликана   в  першу   чергу   змінами,   що  відбулися  у    соціально-економічній    сфері   суспільного   розвитку   району та   законодавства    України. Схема планування   дасть можливість   забезпечення   соціальної  стабільності,    екологічної   рівноваги,  значно   збільшить    роль  територіального фактору  у  вирішенні   стратегічних    завдань  соціально-економічного  розвитку.


                     В основу   розроблення   Схеми   покладаються   основні    законодавчі  документи   національного  рівня    у   сфері містобудування   - Закони України   “Про Генеральну     схему   планування   території   України»  та  «Про  планування  і  забудову   територій».


                    Мета  програми – активізація  інвестиційних  процесів,  пов’язаних   з  вигідним  геополітичним  розташуванням  Сокальського  району, який  є  прикордонним.  Район  має  практичний  досвід  і  готовий  бути  своєрідним  провідником    для  гостей  нашої  держави, забезпечувати    найбільше    сприяння   для   взаємовигідної   співпраці.


                  У  тій  чи   іншій  формі  район  співпрацює  з  урядовими  організаціями  та  органами  місцевого  самоврядування, громадськими  інституціями  та  бізнесовими  колами   в   Україні    та   за    кордоном.


                 Основні  наші  зусилля  направленні  сьогодні  на  глибоке  реформування  економічного  життя,   реструктуризацію   виробництва,   створення    відповідного    інвестиційного  середовища.


                  Тому  збільшення   рівня  залучення  інвестицій   в  економіку  району  - це  пріоритетне  завдання   органів  влади   усіх   рівнів   і  є  обов’язковою  умовою   для  забезпечення  сталого розвитку  території.


                  Реалізація  схеми планування  території  району  забезпечить:


           -   в  економічній  сфері – підвищення   ефективності  суспільного виробництва    завдяки  більш  раціональному  використанню  територій, їх  демографічних,  природних    та  економічних  ресурсів,   відрегулює   межі   адміністративних  утворень;


                -   в соціальній сфері -  створення та  підтримання  повноцінного  середовища, усунення  суттєвих     регіональних   відмінностей   в  умовах  життя, забезпечення   рівнодоступності    всіх    громадян  до  закладів  соціально-культурного  обслуговування   та    інших   ресурсів   людського  розвитку,  охорону  та  раціональне  використання    історико-культурної   спадщини;


           -  в  екологічній  сфері – охорону  та  забезпечення  довкілля, раціональне  природокористування,    забезпечення    техногенно-екологічної  безпеки,  шляхом,    обґрунтування   екологічно – припустимих   рівнів   та  режимів  використання   території.


2. ОБГРУНТУВАННЯ  НЕОБХІДНОСТІ  РОЗРОБЛЕННЯ   ПРОГРАМИ


                         Сьогодні  мають  місце  диспропорції    в  територіальному   розподілі  інвестицій,   результатом  чого  є  нерівномірний  соціально-економічний   розвиток  території  району.   Рівень  інвестиційної  активності  не  відповідає  економічним  можливостям   та   потенціалу   природних     ресурсів   Сокальського  району.


                        При  прийнятті    рішення  щодо   реалізації  інвестиційних   проектів,  пов’язаних  з  будівництвом  чи  впровадження  нових   виробництв,   насамперед  буде  розглядатися  економічна  доцільність,  відповідність  розміщення   даного  об’єкту   відповідній  схемі  планування території, яка  визначає  вихідні передумови, планувальну  структуру  та   види  переважного  використання  території, основні  напрями  оптимального  сталого  розвитку  населених пунктів.


                 На   сьогодні  обсяги  та структура   залучених  інвестиції  лише частково  вирішують  завдання  оновлення   районної  технологічної  бази,  не  завжди   відповідають  інтересам   інвестиційного  розвитку   району.


                        Найбільш   негативний   вплив  на  діяльність інвесторів  - це  відсутність  відкритого  та  прозорого  планування  територій  , яке   має  чинники  пов’язані  з  громіздкою  системою  оформлення  документів   на    землю,   погоджень,  експертиз   дозвільних    документів:  


     -   розбудови  транспортної  інфраструктури  у  загальній  схемі  планування


         території;


- водо-, електро-, газопостачання, водовідведення, санітарної очистки,       інженерної   підготовки  територій;


- залучення   коштів  інвесторів  на  розвиток  інженерно-транспортної   та    соціальної   інфраструктури   населених  пунктів ;


- інші   проблеми,  пов’язані  із  скороченням  термінів  прийняття  рішень    для  реалізації    інвестиційних    проектів.


 


3. ЗАВДАННЯ


                      Схема    планування  території   визначить  принципові    засади  планування,  забудови   та    іншого  використання    відповідних  територій  Сокальського  району  та  їх  окремих  частин.  Забезпечить  підготовку  земельних  ділянок  та  інвестиційно-привабливих  територій  і  комплексів   для   потенційних інвесторів, взявши за основу  планування   територій  для  організації    комплексної  забудови  з    максимально  ефективним  та  оптимальним  використанням   усієї   наявної  інфраструктури ,  технічних   та  соціально-економічних  можливостей.


                Головними   інвестиційними  пріоритетами    для   району  є  створення  сприятливих умов  для   залучення    інвестицій    у :


-    промислові   парки;


-    логістичні   центри;


-    перепрофілювання    будівель   колишніх   господарських   дворів,


-    підприємств-банкрутів,  освоєння  об’єктів  незавершеного  будівництва;


-    розбудова  прикордонної  та  сервісної  інфраструктури, транспортних   коридорів; 


-    розвиток    туристично - реакреаційного  комплексу;


-    не  задіяні  виробничі  ресурси,  об’єкти   історико-архітектурної  спадщини,  території   з  високим  рекреаційним    потенціалом.


 


4.   ОЧІКУВАНІ   РЕЗУЛЬТАТИ


                      У   результаті  реалізації  Програми   створюватимуться    сприятливі     умови для  розвитку  території  Сокальського району, підвищиться  роль  містобудівної  документації. 


                     Схема  планування  території   Сокальського  району  встановлює   державні  та  регіональні    пріоритети    щодо  раціональних   видів    використання  території    району.  Це  має  забезпечити  формування  вихідної   бази  для  екологічного  та  соціально  зорієнтованого  прогнозування  розбудови  економіки району.  Повинно  забезпечити  формування     вихідної   бази   для  екологічного та  соціально  зорієнтованого  прогнозування  розбудови  економіки  району,   вдосконалення    її  галузевих  і   територіальних  пропорцій,   реалізації    державної    регіональної   політики, забезпечення    сталого  розвитку   населених    пунктів, розбудови   мережі  об’єктів    природно - заповідного  фонду,   зон   масового   відпочинку  ,  визначення    проблемних   ареалів  , завдань  та  механізмів  їх   розвитку  ,   обгрунтування    змісту  та  черговості  необхідних   заходів   щодо  екологічної  реабілітації   територій,  розміщення    та  проектування  об’єктів  міжнародної  та  загальнодержавної   інженерно-транспортної    інфраструктури    тощо.


               Схема  планування   розробляється    відповідно  до  рішення   ХLІІ сесії   У скликання  Львівської    обласної    ради  від   8 грудня 2009 року    № 1077 « Про  затвердження Схеми  планування  території    Львівської   області».


               Текстові  та  графічні  матеріали  виконуються      в  електронній  версії    з  можливістю  їх презентації. Документація підлягає розгляду архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування, архітектури та інфраструктурних проектів Львівської облдержадміністрації та Державній експертизі. Після позитивних висновків  документація  затверджується  районною радою  у  встановленому     порядку. 


                      Львівським   державним    інститутом  проектування    міст « Містопроект» в 2010 році  на   виконання рішення  ХХХІІ  сесії У скликання  Сокальської   районної ради  від 15 жовтня 2010 року   № 404  розпочато роботу  з розроблення Схеми планування території Сокальського району. Фінансування робіт проводилось з районного та обласного бюджету. На даний час виконано чотири черги проектних робіт.. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності та інших директивних документів виготовлено оновлену картографічну основу в цифровій формі для Схеми території району. На виконання роботи з адаптації документації до виконаної підоснови та проведення експертизи проекту Схеми планування території Сокальського району необхідно передбачити 35 тис.грн.Додаток


до Програми  розроблення


Схеми території 


Сокальського району


на 2016 рік


ПАСПОРТ


ПРОГРАМИ РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


  1.    Ініціатор розроблення програми     Сокальська райдержадміністрація, відділ містобудування та архітектури


2.    Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми   


3.    Розробник програми    Сокальська райдержадміністрація, відділ містобудування та архітектури


4.    Співрозробники програми     -


5.    Відповідальний виконавець програми     Сокальська райдержадміністрація , відділ містобудування та архітектури


6.    Учасники програми     Органи місцевого самоврядування


7.    Термін реалізації програми     2016 рік


7.1.    Етапи виконання програми


     Завершення розроблення Схеми планування території Сокальського району, проведення експертизи


8.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,


у тому числі:


коштів районного бюджету


інші джерела


     


5000 тис.грн35,00 тис.грн.


15.00 тис.грн.

Заступник голови


Сокальської  райдержадміністрації    ____________   А.М.ВасилишинНачальник відділу містобудування


та архітектури  Сокальської РДА       ________________  М.Й.Баралус   
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»