Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_III_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №41


  12  січня 2016 року                                                             м.СокальПро Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль" на 2016 рік   


Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва, Сокальська районна рада  Львівської області,-В И Р І Ш И Л А:1.Затвердити Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль" на 2016 рік (далі – Програма), що додається.


2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.
         Голова  районної ради                                     Микола Пасько

Затверджено


Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації______________ А.ВАСИЛИШИН«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКОМП
ПРОГРАМА


фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль" на 2016 рік
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва Сокальської районної ради


________________ О.СОЛОДЯК


«__» __________ 20__ року


       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        В.о генерального дирекора


КП "Телерадіокмпанія "Сокаль"


________________ А.БРОДЮКМП


 «__» __________ 20__ року


       


м. Сокаль


2016 рік


1.    Загальні положення та мета Програми


Програма спрямована на підтримку соціальної функції комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль", зазначену в Статуті підприємства, а саме:


- забезпечення  глибокого і всебічного висвітлення громадсько-політичного, економічного та культурного життя Сокальського району, держави;


- оперативного інформування про події в Сокальському районі, в Україні та за її межами;


- розповсюдження офіційної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.Метою Програми є забезпечення жителів Сокальського району оперативною інформацією  про громадське-політичне,економічне та культурне життя Сокальщини,України та світу через створення і розповсюдження інформаційно-публіцистичних, просвітницьких телерадіопередач. Цієї мети планується досягнути шляхом підтримки розвитку матеріально-технічної бази комунального підприємства „Телерадіокомпанія "Сокаль"” Сокальської районної ради, трансляцією недільних богослужінь з кафедрального собору св. ап. Петра і Павла.


Головним розпорядником бюджетних коштів на реалізацію Програми є Сокальська районна рада. Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, - відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.2.    Заходи Програми.


- Забезпечення трансляції недільних богослужінь з кафедрального собору св. ап. Петра і Павла. Відповідно до поданих розрахунків на цю мету необхідно 48 тис. грн. Програмою виділяється 48 тис. грн., які  спрямовуються на часткове утримання працівників телерадіокомпанії.


- Часткове утримання чисельності працівників телерадіокомпанії та її фінансова підтримка. Відповідно до поданого кошторису, на цю мету необхідно  991тис. грн. Програмою виділяється 217 тис. грн.3. Порядок використання коштів


Сокальська районна рада перераховує кошти на рахунок комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"  (виконавця Програми) відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем заявкою-розрахунком на


видатки, передбачені програмою.


Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення


розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове використання коштів.4. Очікувані результати


В результаті використання бюджетних коштів Програми передбачається:


 Забезпечення 29 трансляції недільних богослужінь з кафедрального собору св. ап. Петра і Павла. , загальним хронометражем 2527 хв.


-    Трансляція інформаційних радіопрограм і передач, загальною тривалістю 5556 хв.

ПАСПОРТ


 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)Паспорт «Фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства Телерадіокомпанія «Сокаль» Сокальської районної ради


(назва програми)1. Ініціатор розроблення програми              Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія  «Сокаль» Сокальської районної ради2. Дата, номер документа


про затвердження програми                     12 січня 2016 рік3. Розробник програми                                 Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Сокаль» Сокальської районної ради4. Співрозробники програми                       Сокальська районна рада5. Відповідальний виконавець програми    Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Сокаль» Сокальської районної ради         6. Учасники програми                                    Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Сокаль» Сокальської районної ради7. Термін реалізації програми     2016 рік     7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., всього,     265,0 тис.грн


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету 265,0 тис.грн


коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________


Керівник  установи -


головного розпорядника


коштів                  Пасько М.М                 


                         (П. І. Б.)                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми        Бродюк Г.Ю_____


                         (П. І. Б.)                      (підпис)


тел.: 2-13-08


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»