Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_III_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №40


  12  січня 2016 року                                                             м.СокальПро Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" на 2016 рік


   


Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва, Сокальська районна рада  Львівської області,-


В И Р І Ш И Л А:


1.Затвердити Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" на 2016 рік (далі – Програма), що додається.


2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.         Голова  районної ради                Микола Пасько

Затверджено


Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації______________ А.ВАСИЛИШИН«__» __________ 20__ рокуМП    


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКО


МП
ПРОГРАМА


фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази


районної газети "Голос з-над Бугу"


на 2016 рікПогоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року


        Погоджено


Голова постійної комісії  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва Сокальської районної ради


________________ О.СОЛОДЯК


«__» __________ 20__ року       


Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації


________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року


        Головний редактор КП "Редакція газети "Голос з-над Бугу"________________ В.СОРОЧУКМП


 «__» __________ 20__ рокум. Сокаль


2016 рік


1. Загальні положення


Програма підтримки районної газети «Голос з-над Бугу» на 2016 рік (надалі – Програма), розроблена на виконання Законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про інформацію”.


Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є Сокальська районна рада Львівської області.


Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми, - відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.2. Мета програми


Висвітлення діяльності Сокальської районної ради, Сокальської райдержадміністрації, міських рад, розвитку  місцевого самоврядування, соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста та району.3. Завдання програми


3.1. Інформування громадськості Сокальського району про головні події суспільно-політичного життя, висвітлення ключових рішень органів влади та місцевого самоврядування та їх безпосередній вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку міста та району.


3.2. Грунтуючись на принципах відкритості та прозорості ЗМІ, на сторінках газети «Голос з-над Бугу» обговорювати актуальні проблеми сьогодення, що викликають зацікавленість громадськості, залучаючи до цього якнайширше коло читачів.


3.3. Газетними публікаціями сприяти побудові громадянського суспільства, поінформованості населення міста та району, його правовій освіті, піднесенню духовного та культурного рівня.


3.4.     Збагачувати тематику та жанрову різноманітність газетних матеріалів.


3.5. Фінансова підтримка діяльності редакції газети «Голос з-над Бугу» виділяється на:


- оплату поліграфічних послуг;


- часткове утримання чисельності працівників.4. Заходи з виконання програми


4.1. Продовжувати тісну і всебічну співпрацю редакції із співзасновниками, а саме: систематично висвітлювати на сторінках газети «Голос з-над Бугу» роботу Сокальської районної ради, органів місцевого самоврядування, їх здобутки та досягнення у виробничій, комунальній, освітній, культурній, спортивній сферах, охороні здоров’я.


4.2. Регулярно залучати до висвітлення найважливіших питань життя міст і району керівників районної ради, райдержадміністрації, депутатів районної ради та керівників постійних комісій, провідних спеціалістів різних галузей, відділів, управлінь.


4.3. Налагодити систему підготовки та опрацювання інформації шляхом залучення головних підрозділів райдержадміністрації та районної ради: продовжувати рубрики «Із сесії районної ради», «Актуально», «Слово депутата» та запровадити нові рубрики «Мовою фактів», «24», у яких будуть висвітлюватись основні факти із життя міст та району та безпосередній їх вплив на позитивні зрушення у соціально-економічному розвитку району.


4.4. Розробити модуль випуску та верстки газети на дванадцяти шпальтах з використанням графічних елементів та блочного макетування, відпрацювати і запустити технологію підготовки матеріалів за тематичними сторінками: «Компетентно про головне», «Новини звідусіль», «Здоров’я» та інші.


       4.5. Створення належних умов для роботи редакційного колективу газети «Голос з-над Бугу».


       4.6. Забезпечення випуску районної газети.5. Фінансове забезпечення програми


З метою реалізації цієї програми треба забезпечити належне її фінансування.


Джерелом фінансування є кошти районного бюджету.6. Порядок використання коштів


Фінансове управління Сокальської райдержадміністрації перераховує кошти районній раді, а районна рада в Державну казначейську службу України в Сокальському районі  на рахунок редакції газети "Голос з-над Бугу" (виконавця Програми) відповідно до помісячного розпису доходів і видатків районного бюджету та згідно із поданою одержувачем заявкою-розрахунком на видатки, передбачені програмою.


Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення


розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове використання коштів.


ПАСПОРТ


 (загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)


                                                  


ПРОГРАМА


фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Голос з-над Бугу на 2016 рік
1. Ініціатор розроблення програми КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»2. Дата, номер документа


про затвердження програми       рішення №40 від 12 січня 2016 року3. Розробник програми            КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»4. Співрозробники програми       Сокальська районна рада5. Відповідальний виконавець програми КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»6. Учасники програми КП «Редакція газети «Голос з-над Бугу», Сокальська районна рада7. Термін реалізації програми січень 2016 р. – 31 грудня 2016 р.7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., всього,                        245000 грн.


у тому числі:8.1. коштів районного бюджету                       245000 грн.


коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________


Керівник установи -


головного розпорядника


коштів             _____________________         ______________


                         М. М. Пасько                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми              В. В. Сорочук


                                                                        (підпис)


тел.: 2-30-21 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»