Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


_III_ сесія _VІІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №38


  12  січня 2016 року                                                             м.СокальПро районну Програму


забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,


позбавлених батьківського піклування


та осіб з їх числа у Сокальському районі


на 2016 – 2018 роки
Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я,  молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:1. Затвердити районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки, що додається.2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.


            Голова  районної  ради                                                 Микола Пасько

Затверджено


Заступник голови Сокальської районної державної адміністрації______________ А.ВАСИЛИШИН«__» __________ 20__ рокуМП


   


    Затверджено


Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області


№_____ від «_____»_______2016 рГолова Сокальської районної ради________________ М.ПАСЬКОМП

РАЙОННА ПРОГРАМА


забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського


піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі


 на 2016 – 2018 роки
Погоджено


Голова постійної комісії


з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій


Сокальської районної ради_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ


«__» __________ 20__ року        Погоджено


Голова постійної комісії 


з питань охорони здоров`я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради________________ М.ПОЛІЩУК


«__» __________ 20__ року


       Погоджено


Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури


Сокальської районної державної адміністрації________________ В.КОРОЗА


«__» ________ 20__ року        Погоджено


Начальник фінансового управління


Сокальської районної державної адміністрації_________________ Г.ЛЕОНОВА


«__» ________ 20__ року       


        Начальник служби у справах дітей Сокальської райдержадміністрації_______________ Г.Федаш


«__» __________ 20__ року
       


м. Сокаль


2016 рік


 


Паспорт


Програми "Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки"1.        Ініціатор розроблення Програми    Сокальська районна державна адміністрація,


Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


2.        Дата, номер документа про затвердження Програми   


 -


3.        Розробник Програми    Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


4.        Співрозробники Програми    Сокальська районна рада,


Відділ  містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації.


5.        Відповідальний виконавець Програми    Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


6.        Учасники Програми    Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації,


Відділ  містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації


7.        Термін реалізації Програми:     2016 – 2018 роки


8.        Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми    2016 рік – 115 тис. грн.


2017 рік – 138 тис. грн.


2018 рік – 166 тис. грн.


Всього за 2016 – 2018 роки – 419 тис.грн.


    в тому числі:   


8.1.        кошти обласного бюджету    2016 рік – 69 тис. грн.


2017 рік – 83 тис. грн.


2018 рік – 100 тис. грн.


8.2.    8    кошти місцевого бюджету та інші джерела    2016 рік – 46 тис. грн.


2017 рік – 55 тис. грн.


2018 рік – 66 тис. грн.
Начальник служби у справах дітей


Сокальської районної державної адміністрації                  Г.З.ФЕДАШ


 I.    Загальні положенняРайонна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена на виконання пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 "Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні" затверденого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 №1092.


Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства"; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008  №682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, а також «Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2016 – 2018 роки».


Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа нашого району. Дитяче населення району становить 18353 осіб, з них 119 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.


Станом на 30 вересня 2015 року із кількості 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:


- мають  житло на праві користування – 99 дітей, з них 83 дітей перебуває під опікою/піклуванням громадян, 5 - у прийомних сім`ях,      0 - у дитячих будинках сімейного типу, 1 - у закладах системи Міністерства охорони здоров`я України, 5 - у закладах системи Міністерства освіти і науки України, 1 - у закладах системи Міністерства соціальної політики України, 4 - в інших закладах;


- мають житло на праві власності – 8 дітей, з них 7 дітей перебувають  під  опікою/піклуванням   громадян,   0  -  у  прийомних  сім`ях, 1 - у дитячих будинках сімейного типу, 0 - у закладах системи Міністерства освіти і науки України, 0 - в інших закладах;


- не мають власного житла – 9 дітей, з них 2 дітей перебуває під опікою/піклуванням громадян, 3 - у прийомних сім`ях, 0 - у дитячих будинках сімейного типу, 0 - у закладах системи Міністерства охорони здоров`я України, 4 - у закладах системи Міністерства освіти і науки України, 0 - у закладах системи Міністерства соціальної політики України,  0 - в інших закладах.


Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку та не мають житла, станом на 30.09.2015 становить 9 дітей, з них 8 - це діти до 16 років, 1 - від 16 до 18 років.


Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в органах опіки та піклування та потребують забезпечення житлом, станом на 30.09.2015 становить 9 осіб, з них 8 - це діти до 16 років, 1 - від 16 до  18 років.


В органах опіки та піклування на квартирному обліку перебуває 6 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Із загальної кількості дітей, яким житло належить на праві власності або на праві користування (107 осіб), мають житло у придатному для проживання стані 94 дітей, у непридатному для проживання стані - 13 дітей.


Станом на 30.09.2015 із кількості 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло у непридатному для проживання стані, 10 дітей перебуває під опікою/піклуванням громадян,  1 - у прийомних сім`ях, 0 - у дитячих будинках сімейного типу, 1 – у інтернатних закладах, 1 - у інших закладах.


Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а саме:


-    дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки;


-    діти, позбавлені батьківського піклування, - це діти, які залишилися без піклування батьків у зв`язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов`язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов`язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;


-    особи із    числа    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.


Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу забезпечити фінансування необхідного обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.


Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення у  Сокальському районі проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.


Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень між обласним, районним та місцевими бюджетами формуються з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з відповідного місцевого бюджету (не меньше 40 %). 


II.    Мета Програми, шляхи та способи розв`язання проблемиМетою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації.


Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції України вони мають бути забезпечені житлом безоплатно.


Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.


Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом


дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з іх числа, за рахунок придбання житла за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів.


При цьому квартири, будинки що підлягають викупу, повинні відповідати затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування.


Термін виконання Програми: 2016 – 2018 роки.

III.    Завдання, заходи, обсяги та джерела фінансування ПрограмиЗавдання і заходи вказані в додатку до Програми.


Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних.


Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:


- 15 – кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на первинному обліку в органах опіки та піклування, з них: 8 - це діти до 16 років, 1 - від 16 до 18 років та 6 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і потребують забезпеченню житлом у рамках Програми протягом 2016 – 2018 року;


- не менше 13,65 кв. метрів – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку;


Потреба коштів для реалізації  Програми у Сокальському районі на період з 2016 до 2018 року становить 419 тис. грн. (обласний бюджет – 252 тис.грн., районний та місцевих бюджетів – 167 тис.грн.), що дозволить забезпечити житлом 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 4 осіб з їх числа.


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, та місцевого бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.


Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у роки виконання Програми.


Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, та очікувані результати:

Джерела фінансування    Обсяг фінансування (тис. грн)    У тому числі за роками


        2016    2017    2018


Обсяг фінансування, в                                т.ч.:    419    115    138    166


Обласний бюджет    252    69    83    100


Місцевий бюджет та інші джерела     167    46    55    66


   
У цілому за Програмою    У тому числі за роками


    2016    2017    2018


419 тис.грн    115 тис.грн    138 тис.грн     116 тис.грн


Кількість житла    1    1    1
У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах,  загальна площа розрахунку на одну особу не меньша – 13,65 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР).  


Програма включає два напрями діяльності:


1)    приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


2) забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа благоустроєним житловими приміщенням для постійного проживання.


Пропозиції щодо фінансування бюджетних призначень між районним та місцевими бюджетами подає служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації, з урахуванням дотримання умов співфінансування не меньше 40 %  витрат з відповідного районного та місцевих бюджетів.


     При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).


Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності, головний розпорядник коштів місцевого бюджету:


1) забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;


2) складає кошторисний розрахунок витрат.


 


ІV. Координація та контроль, очікувані результатиВиконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем заходів і завдань.


Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – служба у справах дітей районної державної адміністрації.


Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей райдержадміністрації – щоквартально (з наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми, фінансовому управлінню  райдержадміністрації, відділу ЖКГ, цільових програм, розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації, проводить аналіз зазначеної інформації та включає її до щоквартальних звітів для керівництва райдержадміністрації й райнної ради щодо стану виконання державних та районних цільових програм, які реалізуються в районі.


Служба у справах дітей райдержадміністрації здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань.


Щорічно Програма розглядається районною радою стосовно виконання її показників, а при потребі вносяться відповідні зміни.


Виконання Програми закінчується у визначені терміни, після чого служба у справах дітей районної державної адміністрації складає заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії районної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її закінчення.


Виконання Програми дасть змогу  -  забезпечити житлом 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством. Ресурсне забезпечення


районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 рокиОбсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    2016 рік,


(тис. грн.)    2017 рік,


(тис. грн.)    2018 рік


(тис. грн.)    Усього витрат на виконання Програми


(тис. грн.)


Усього, тис. грн.:    115    138    166    419


у тому числі:               


Обласний бюджет    69    83    100    252


Районний та місцеві бюджети та інші джерела     46    55    66    167Начальник служби у справах дітей


Сокальської райдержадміністрації    Г.З.ФЕДАШ 


ПЕРЕЛІК


завдань, заходів та показників районної Програми забезпечення житлом


дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки№ з/п    Назва


завдання    Перелік


заходів завдання    Показники виконання заходу, одиниці


виміру     Виконавець


заходу    Фінансування    Очікуваний результат


                    джерела    обсяги,


тис.


грн   


2016  рік


1    Завдання1


Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у 2016 році    Захід 1


Визначити житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа    затрати


обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа    Служба у справах дітей райдержадміністрації;


Відділ  містобудування та архітектури райдержадміністрації;


органи місцевого самоврядування


    Районний тв. місцеві бюджети і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    115    115 тис.грн.


            продукту


кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом                3 особи


            ефективності


- середня загальна площа на особу;                13,65 кв. м.

            якості


готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                100%


2017  рік


2.    Завдання2


Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у у 2017 році    Захід 2


Визначити житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа    затрати


обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


    Служба у справах дітей райдержадміністрації;


Відділ  містобудування та архітектури райдержадміністрації;


органи місцевого самоврядування


    Кошти районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    138    138 тис.грн.


            продукту


кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом 


                2 осіб


            ефективності


- середня загальна площа на особу;


                13,65 кв. м.

            якості


готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


                100%


2018 рік


3.    Завдання3


Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у 2018 році    Захід 3


Визначити житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа    затрати


обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа


    Служба у справах дітей райдержадміністрації;


Відділ  містобудування та архітектури райдержадміністрації;


органи місцевого самоврядування


    кошти районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    166    166 тис.грн.


            продукту


кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом 

                3 осіб


            ефективності


- середня загальна площа на особу;


                13,65 кв. м.

            якості


готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                  100%Начальник служби у справах дітей


Сокальської  райдержадміністрації    Г.З.ФЕДАШПАСПОРТ


 Програми «Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки»


1. Ініціатор розроблення програми Сокальська районна державна адміністрація, служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


2. Дата, номер документа про затвердження програми _________________


3. Розробник програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


4. Співрозробники програми Сокальська районна рада. Відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації


5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації


6. Учасники програми Служба у справах дітей Сокальської райдержадміністрації. Відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації


7. Термін реалізації програми 2016-2018 роки


7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________


8. Загальний обсяг фінансових


ресурсів, необхідних для реалізації


програми, тис. грн., 2016 р.-115 тис.грн. 2017-138 тис.грн. 2018-116 тис.грн. Всього за 2016-2018 роки-419 тис.грн.


у тому числі:


8.1. коштів районного бюджету 2016р.-46 тис.грн. 2017р.-55 тис.грн.2018р.          -66 тис.грн.


коштів обласного бюджету 2016 р. – 69 тис.грн., 2017 р.-83 тис.грн., 2018 р.          -100 тис.грн.


Керівник установи -


головного розпорядника


коштів             _____________________         ______________


                         (П. І. Б.)                     (підпис)


Відповідальний


виконавець Програми    _____________________        ______________                         (П. І. Б.)                      (підпис)


Тел.(03257) 7-20-42
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»