Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  II  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №20


15 грудня 2015 року                                                             м.Сокаль        
Про затвердження Програми підтримки


органів виконавчої влади


Сокальського району на 2015 рікВідповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:          1. Затвердити Програму підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2015 рік, що додається.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
Голова районної ради    Микола ПаськоСокальська районна рада Львівської області


Сокальська районна державна адміністрація«ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»:                     


Рішення   сесії  Сокальської                                         Заступник голови   Сокальської    районної     районної ради                                                                державної    адміністрації


№_____ від «_____»_______2015 р.                            ____________ А.Василишин


                                                                                        «_____» _____________ 2015 р.


Голова Сокальської районної ради


_____________________   М Пасько


ПРОГРАМА


підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району


на 2015 рік


       

 

м.Сокаль


2015 рік


Програма підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2015 рікВизначення проблеми, на розв’язання


якої спрямована програма


   


     Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» запроваджена нова схема міжбюджетних відносин, а також збільшено обсяги видатків з місцевих бюджетів, що зумовлює зростання навантаження на фінансові органи та органи виконавчої влади на етапах складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів.


Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадити ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.Мета ПрограмиПобудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.Завдання ПрограмиПрограма розроблена з метою підвищення ефективності роботи Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів для надання якісних послуг громадянам на рівні європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади та населенням, інститутами громадянського суспільства.


Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.


Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання).     Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників апарату Сокальської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань Програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної ланки. 


Відсутність  ефективних та мотивованих державних службовців унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.Фінансове забезпечення ПрограмиФінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету в межах бюджетних призначень.


Головним розпорядником бюджетних коштів є районна державна адміністрація.                           Порядок використання коштів


Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (виконавця Програми) відповідно до поданої одержувачем заявки-розрахунку на видатки, передбачені Програмою.


Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність та цільове використання коштів.Координація та контроль за виконанням ПрограмиВиконання Програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.


Сокальська  районна державна адміністрація до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання Програми районній раді та постійній комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.~1~ 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»