Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

                                            СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА 


                                                       ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  


   XLII сесія  VІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №732


15 жовтня 2015 року                                                                    м. СокальПро затвердження  Програми


розвитку туризму  та рекреації


 у Сокальському районі Львівської


області на 2015-2020  роки            Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки постійних профільних комісій , Сокальська районна рада Львівської області,-


                                                              ВИРІШИЛА:1. Затвердити  Програму розвитку туризму та рекреації у Сокальському районі Львівської області на 2015-2020  роки, що додається.2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при плануванні показників бюджету передбачати кошти на фінансування Програми розвитку туризму та рекреації у Сокальському районі Львівської області на 2015-2020  роки та здійснювати її поетапне фінансування в 2016-2020 роках.3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні профільні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з освіти, культури, туризму та духовного розвитку.
   Голова районної ради                                                                        Ігор Дацюк

Сокальська районна рада Львівської області


Сокальська районна державна адміністрація«ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                                              «ПОГОДЖЕНО»:                     


Рішення   сесії  Сокальської                                                   В.о.голови   Сокальської    районної  районної   ради                                                                                           державної    адміністрації


№_____ від «_____»_______2015 р.                                      ___________________ А.Василишин


                                                                                                   «_____» _____________ 2015 р.


Голова Сокальської районної ради


_____________________   І.Дацюк 


ПРОГРАМАрозвитку туризму та рекреації у Сокальському районі Львівської області на 2015-2020  роки

Сокаль


 2015 р.
Розділ I


1. Передумови перспективного розвитку туризму 


в  Сокальському  районіНа сучасному етапі туризм набуває масового характеру і стає однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Специфічною рисою туристично-рекреаційної сфери є те, що вона поєднує в собі понад 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, транспорт, зв`язок, фінанси, побут, народні промисли, розваги, будівництво, інше. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість. Сучасний туризм функціонує в умовах конкуренції. І для того, щоб туризм став одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки і життєдіяльності, необхідна інтеграція зусиль багатьох сфер діяльності та підприємств.


Вплив туризму у світі важко недооцінити, оскільки саме він робить великий внесок у зміцнення контактів і встановлення добрих відносин, поліпшення порозуміння, виступає чинником зміцнення авторитету регіону на вітчизняній на міжнародній арені, вироблення її ідентичності та іміджу, формує національну гідність, удосконалює особистість та суспільство, стимулює розвиток торгівлі, гуманітарних сфер, міжнародного співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, залучає інвестиції, розвиває інфраструктуру тощо.


За прогнозом Всесвітньої туристичної організації, до 2020 року Україна може ввійти в першу двадцятку країн з найбільш популярними напрямами туризму.


Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.13 № 638-р «Про схвалення концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року» туризм визнано як одну з найперспективніших галузей і проголошено пріоритетним напрямом соціально-економічного та культурного розвитку. Роль органів державної влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, що створить механізми для інвестування як масштабних, так і невеликих проектів. Нарощування потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку впродовж останніх років. Кошти, які залишає кожен турист, що приїжджає в наш край, є прямою інвестицією в туристично-рекреаційний комплекс.     


    Сокальщина,  як  частина  Львівської  області,  яка,  водночас  є  найбільшим  туристично - відпочинковим  та  курортним  регіоном  Західної  України,  може  стати  базою  для  розвитку  найрізноманітніших  видів  і  форм  туризму  та  відпочинку.


    Оцінюючи  туристично-рекреаційні  можливості  Сокальщини,  можна  зробити  висновок,  що  район  має  передумови  для  перспективного  розвитку  культурно-пізнавального,  релігійного,  мисливського,  природничо-пізнавального, водного, сільського, відпочинково-розважального видів  туризму.2.    Туристична  та  рекреаційна  привабливість  Сокальщини


    Сокальщина — це  край,  де  можна  пізнати  багатовікову  архітектурну  та  культурну  спадщину, зачаруватися  мальовничими  краєвидами,  відпочити  серед  казкової  природи,  стати  учасником  відроджених  традицій  та  обрядів  поколінь,  відчути  місцевий  колорит  та  гостинність  господарів.


    Сокальщина  багата  на  архітектурні,  культурні  та  сакральні  пам’ятки  Сокаля,  Угнова,  Тартакова,  Варяжа.  На території Сокальського району є 137 пам`яток культурної спадщини (20-національного значення).  З них : 69 пам`яток архітектури (19-національного значення); 24 пам`ятки історії; 10 пам`яток монументального мистецтва; 33 пам`ятки археології (одна- національного значення); одна пам`ятка науки і техніки.


    Значну кількість пам`яток архітектури району складають об`єкти сакральної архітектури. З 25 пам`яток дерев`яної сакральної архітектури: 7- національного, а 18- місцевого значення.


Цей  неоціненний   скарб  походить  з  давнього  минулого.  Тут  збереглися  автентичність,  архітектура,  мистецтво,  храми,  традиції  і  обряди,  фольклор.


    Значну  історичну  та  туристичну  цінність  має  Державний  історико-культурний  заповідник  в  Белзі,  місті  з  тисячолітньою  історією,  яке  є  найдавнішим  населеним  пунктом  Львівської  області.


    Сокальський  район  завжди  вирізнявся  прихильністю  до  дбайливого  збереження  духовної  спадщини,  звичаїв,  легенд,  народних  ремесел  та  фолькльору.  Впродовж  віків  збереглися  традиції  вишивки,  писанкарства,  ковальства.                3. Аналіз  формування  та  розвиток 


            туристично-рекреційної  галузі  Сокальщини        На  Сокальщині  склалися  переумови  для  формування  і  розвитку  туристично-рекреаційної  галузі.  Насамперед — це  функціонування  Державного  історико-культурного  заповідника  в  м.Белзі,  міжнародного  пункту  пропуску  “Угринів — Долгобичів”,  наявності  малих  історичних  міст  України  (окрім  Белза- Сокаль,  Великі  Мости,  Угнів),  вигідне  георгафічне  розташування,  близькість  до  стратегічної  осі  Балтика - Чорне  море.


    Наш  край  славиться  ріками  та  озерами.  Річки  Західний  Буг,  Рата,  водосховище  в  с.Корчів  мають  можливості  для  водних  видів  відпочинку,  оздоровлення  та  туризму.  Чарівна  природа,  зручне  прикордонне  розташування  на  нашу  думку  зумовлює  можливість  розвитку  зеленого  туризму  в  с.Діброва,  с.Михайлівка,  с.Старгород,  с.Гута, с.Теляж,  с.Скоморохи,  с.Жужеляни,  с.Комарів,  с.Бендюга,  с.Велике,  с.Бутини.


   4. Мета та стратегічні завдання


Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі області, створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців краю та її гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського.


Ця Програма покликана стати концептуальною базою довгострокового розвитку туризму в районі як галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання мешканців і гостей краю.


Основною метою Програми є формування туристично-відпочинкового  комплексу відповідно до міжнародних вимог, який давав би змогу задовольнити потреби як вітчизняних, так і іноземних туристів. Створення такої системи забезпечить зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожної подорожі, зменшення безробіття, збереження і раціональне використання природно-ресурсного й історико-культурного потенціалу, зацікавить потенційних інвесторів до створення туристичної інфраструктури  в регіоні.Стратегічними завдання Програми є:


1.    Формування та утвердження Сокальщини як регіону туристично-рекреаційного значення.


2.    Розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури.


3.    Створення безпечних умов для туристів.


4.    Міжнародне співробітництво та обмін досвідом в сфері туризму.5. Пріоритетні напрями Програми1.    Створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну  сферу.


2.    Утвердження образу Сокальщини як туристичного регіону.


3.    Проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Сокальщини.


4.    Створення конкурентоспроможного туристичного  продукту.


5.    Створення єдиної інформаційно-туристичної інфраструктури.


6.    Сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища.


7.    Забезпечення раціонального й ефективного використання природних рекреаційних, історико-культурних ресурсів, відновлення архітектурних та етнічних пам’яток.


8.    Активізація міжнародної співпраці у сфері туризму.


9.    Створення цікавих конкурентоспроможних туристичних продуктів.


10.    Забезпечення галузі кваліфікованими кадрами.


11.    Налагодження міжгалузевого та міжнародного партнерства.
Пріоритетні напрями  та заходи Програми розвитку туризму та рекреації у Cокальському районі Львівської області на 2015 − 2020 роки у Додатку 1 до Програми
                                    Додаток 1 до Програми розвитку туризму та рекреації у


Cокальському районі Львівської області на 2015 − 2020 рокиПріоритетні напрями  та заходи


Програми розвитку туризму та рекреації у Cокальському районі Львівської області на 2015 − 2020 роки
1.   Формування та адміністрування туристично- рекреаційного потенціалу  Сокальського районуз/п    Назва напряму


діяльності


(пріоритетні напрями)    Перелік заходів Програми    Тер


мін


вико


нання заходу    Відповідальні виконавці    Джерела фінансування    *Витрати


 (у межах затверджених кошторисних призначень)      Обґрунтування заходу та очікуваний результат


                        2014    2015    2016   


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


1.1    Аудит наявних туристичних ресурсів    Проведення  інвентаризації об’єктів туристично-рекреаційної сфери  Сокальщини, створення та ведення  районного реєстру  рекреаційних ресурсів     2016    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Міські,селищні,сільські ради                    Туристично-рекреаційна база  буде узагальнена в єдиний районний туристичний реєстр суб’єктів  та об’єктів туристичної зацікавленості


        Проведення  досліджень та розробка пропозицій  щодо розвитку об’єктів туристичного призначення (об’єктів туризму,рекреаційних зон та ін.)    2015-2016


    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Міські,селищні,сільські ради


                    Дослідження здійснюється для  визначення наявних  проблем та перспективи розвитку того чи іншого виду туризму на  певній території


        Інвентаризація  охоронних природних зон для розвитку екологічного (зеленого) туризму    2015    Відділ  архітектури та містобудування райдержадміністрації                     З метою розвитку  в’їздного туризму на територію Сокальського району  мисливства та рибальства , а також  можливості створення відпочинкових зон .


1.2    Координація дій державних органів,органів місцевого самоврядування громадських організацій та  бізнесу.    Організація та проведення  науково-практичних конференцій, круглих столів, презентацій  тощо з питань туризму та рекреації з представниками туристичної індустрії.    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністраціїСокальська районна рада


Громадські організації                    Використання позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду розвитку туристичної  галузі . Підвищення підприємницької свідомості  громадян щодо перспектив туризму. Залучення сільських громад до розвитку зеленого туризму на території Сокальського району.


1.3        Популяризація  культурного надбання району через організацію тематичних екскурсій серед дітей шкільного віку, молоді та  діючі громадські організації.    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


ДІКЗ у місті Белзі


Відділ освіти                    Організація планових екскурсій шкільної молоді. Розширення співпраці з громадськими організаціями району .


                                                                2. Розвиток та вдосконалення  туристично-рекреаційної  інфраструктури .Інвестиційна діяльність.


2.1    Інформаційна інфраструктура      Створення пунктів туристичної інформації  у місті Сокаль,Белз,Угнів,Великі Мости.    2016-2017    Сокальська міська рада


ДІКЗ у м.Белзі


Угнівська  міська рада


Великомостівська міська рада                    Для  забезпечення  комфортного перебування в’їздного туриста  пропонується створити  пункти з набором інформаційних послуг.


        Визначення та створення місць  паркування, стоянок і зупинок  туристично-екскурсійного транспорту  та  їх облаштування  відповідними інформаційними знаками.    2016    Міські,селищні,сільські ради                    Облаштування автомобільних  стоянок у місті Белзі, Угнові,Сокалі,Великих Мостах, Варяжі.


        Розробка схеми-мережі  придорожнього сервісу для туриста    2016    Районний відділ архітектри та містобудування                    Визначення  можливостей створення мережі   кемпінгів та мотелів на території  району


        Облаштування оглядових майданчиків    2015-2020    Сокальська міська рада


ДІКЗ у місті Белзі


Угнівська міська рада                    1. Оглядовий майданчик Ратуша місто Сокаль.


2.Оглядовий майданчик Ратуша місто Белз


3. Оглядовий майданчик місто Угнів


2.2    Вивчення інвестиційно- привабливих об’єктів та надання консультативно-  методичної допомоги  в реалізації пріоритетних  проектів  за участю вітчизняного та іноземного капіталу.    Рекомендувати Сокальській міській раді, Белзькій міській раді, Угнівській міській раді, Великомостівській міській раді, Домашівській, Жужелянській, Варязькій, Савчинській, Тартаківській сільським радам   визначити перелік інветиційно-привабливих об’єктів для галузі туризму.    2016    Сокальська міська рада


Белзька міська рада


Угнівська міська рада


Домішівська сільська рада


Жужелянська сільська рада


Варязька сільська рада


Савчинська сільська рада


Тартаківська сільська рада                    Створить сприятливі умови для  залучення  вітчизняних та зарубіжних інвестицій галузі туризму до місцевих бюджетів.


2.3.    Охорона культурної спадщини    Паспортизація та облік об’єктів  культурної спадщини.    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


ДІКЗ у місті Белзі                    Облік нововиявлених пам’яток охорони культурної спадщини. Занесення в реєстри цінних об’єктів історії, культури та мистецтва району.


        Залучення наукових організацій в галузі культурної спадщини для визначення стану збереження пам’яток .    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


                    Наукове провадження  заходів по охороні культурної спадщини.


        Інвентаризація робіт на пам’ятках культурної спадщини району    2016-2020    Відділ Держархбудконтролю                    Створення переліку  заходів  по необхідних роботах на пам’ятках архітектури та визначення переліку  їх для необхідного рятування.


        Реставрація пам’яток місцевого значення    2015-2020    Районний відділ архітектри та містобудування


Міські,селищна,сільські ради                    Виконання реставраційних робіт на пам’ятках архітектури.


2.4    Підтримання чистоти та порядку на туристичних обєктах    Ініціювання та сприяння  у проведенні  екологічних акцій    2015-2020    Органи місцевого самоврядування                    Підтримання належного рівня чистоти на туристичних об’єктах району.


                                                                  3. Розвиток пріоритетних напрямків туризму


3.1    Культурно-пізнавальний


(історичний)


туризм    Створення районного каталогу екскурсійних маршрутів та Розроблення нових туристичних маршрутів     2015-2016    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


ДІКЗ у м.Белзі


Громадські організації


Органи місцевого самоврядування                    Створення чіткого переліку  існуючих туристичних маршрутів з їх описом. Охоплення існуючих привабливих об’єктів  та створення програм перебування  на території туристичної зони.


3.2    Релігійний туризм    Ініціювання створення  християнського паломницького центру місто Белз урочище „Замочок”    2016    ДІКЗ у місті Белзі                    Наявність копії Чудотворної Ікони, стації з Хресною дорогою. Популяризація історії.


3.3    Екологічний (зелений)    Облаштування місць відпочинку в екологічно привабливих зонах    2016-2020    Органи місцевого самоврядування                    Створення органами самоврядування району на їх території рекраційно- відпочинкових зон в місцях придатних для розвитку туризму.


3.4.    Атракційний туризм    -  Фестивалі :


1.Міжрегіональний фестиваль  дитячої пісенної творчості „Мамині зіроньки”    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                   Щорічні  дійства , що відбуваються у Сокальському районі. 


        2.Фестиваль хореографічного мистецтва „Свитязівські притупи”                           


        3.Міжнародний фольклорний фестиваль „Белзька брама”                           


        Організація  та проведення  виставки-ярмарку                           


        Організація спортивних змагань                           


        Відзначення ювілейних історичних дат видатних осіб району ,пам’яток культурної спадщини та визначних подій.     2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    Пропагування історії рідного краю.


        - Міжнародний сплив на байдарках  по річці Західний Буг    2015-2020                        Щорічно  у  липня  місяці за  участю  міжнародних учасників . Стартує у містах  Великі Мости, Белз,Сокаль


3.5    Спортивний туризм    Вело- та пішохідний туризм    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Громадські організації                    Розробка та маркування вело маршрутів  та пішохідних маршрутів району. Створення та пропагування пішохідних турів. Прокладення вело та пішохідних  доріжок в населених пунктах району.


                                                                            4. Транскордонна співпраця


4.1    Транскордонні Польсько- Українські Дні Добросусідства    1.Традиційні  транскордонні урочистості  з нагоди Празника Успіня Пресвятої Богородиці в Корчмині (Люблінське воєводство,Республіка Польща- Стаївка Сокальський район Львівська область


Україна)    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністраціїКорчівська сільська рада                    Поглиблення транскордонної співпраці з партнерами , обмін досвідом, розширення зв’язків, обмін культурними надбаннями народів.


4.2    Участь  у міжнародних програмах розвитку туризму    Активізація органів місцевого самоврядування  до участі у міжнародному партнерстві.    2016-2020    Районна рада


Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Органи місцевого самоврядування                    Поглиблення  міжнародної співпраці для участі у міжнародних грантових програмах.


        Залучення грантових іноземних інвестицій для розвитку туризму у Сокальському районі    2016-2020    Районна рада


Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Органи місцевого самоврядування                    Виконання існуючих грантових  проектів та  пошук нових пропозицій іноземних фондів та грантодавців.


                                                                                5. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність  


5.1    Розробка  плану-схеми рекреаційних та пішохідних зон  і пов’язаних з ними туристичних маршрутів

    Організація стендів з загальнорайонною маршрутно- картографічною та туристичною інформацією  на державній та іноземних мовах    2017    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    Для забезпечення поінформованості в’їздного туриста про важливі  туристичні об’єкти району.


        Виготовити та встановити туристичні вказівними та інформаційні щити в місцях  масового перебування туристів    2017-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    Для  наглядного ознайомлення  з туристичним  об’єктом .


5.2    Організація створення видання, придбання та розповсюдження  поліграфічної  рекламно-інформаційної  продукції туристичних можливостей у Сокальському районі    Створення та видання „Календаря подій”  та його просування у Інтернет- ресурсах туристичних порталів    2017-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    „Календар подій”  забезпечить обізнаність громадськості про заплановані  події, акції, що повинно призвести до збільшення відвідуваності заходів.


        Організація та видання інформаційно-статистичного бюлетеню „Туристична Сокальщина”    2017-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    „Туристична Сокальщина” повинна забезпечити поінформованість туриста та  підприємств туристичної індустрії, інвесторів про стан  та розвиток даної галузі економіки в районі.


5.3    Організація створення сувенірної продукції    Виготовлення сувенірної продукції з логотипами району, місцевостей.    2016-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації


Представники туристичного бізнесу                    Розвиток  кераміки,вишивки, писанкарства, бісеру та інших видів мистецтва. Розвиток інших супутніх сувенірних  промислів.


5.4    Організація реклами туристичних можливостей  Сокальського району  в засобах масової інформації  та на зовнішніх носіях
    Створення Інтернет-сторінки „Туризм  у Сокальському районі”    2016    Відділ  культури та туризму райдержадміністрації                    Забезпечить інформацію про туристичні привабливості району.


        Просування туристичних можливостей  Сокальського району в Інтернет-ресурсах  та зовнішніх туристичних  національних та закордонних  представниках туристичного  бізнесу.    2015-2020    Відділ  культури та туризму райдержадміністраціїПредставники туристичного бізнесу                    Забезпечить просування туристичних продуктів .


5.5    Розширення мережі дії проекту „Туристичні марки”    Випуск та розповсюдження туристичних марок пам’яток національного значення Сокальського району    2016-2020    Відділ культури та туризму райдержадміністрації                    Залучить додаткову кількість туристів
Заступник голови районної ради                                     Володимир Чуб
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»