Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  ХLІ сесія _VІ__скликання


Р І Ш Е Н Н Я №712


 20 серпня 2015 року                                                                         м.СокальПро затвердження Програми організації підготовки


громадян до призову і служби в Збройних Силах України


та виконання мобілізаційних заходів в Сокальському


районі на 2015-2016 рокиВідповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Закону України «Про оборону України», Закону України    «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 року №334, враховуючи висновки постійних профільних комісій та комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування, Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:          1. Затвердити Програму організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України та виконання мобілізаційних заходів в Сокальському районі на 2015-2016 роки, що додається.


    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування.
Голова районної ради                      Ігор Дацюк


Сокальська районна рада Львівської області


Сокальська районна державна адміністрація«ЗАТВЕРДЖЕНО»:                                                              «ПОГОДЖЕНО»:                     


Рішення   сесії  Сокальської                                                   Голова   Сокальської    районної  районної   ради                                                                        державної    адміністрації


№_____ від «_____»_______2015 р.                                      ___________________ О.Кожушко


                                                                                                   «_____» _____________ 2015 р.


Голова Сокальської районної ради


_____________________   І.Дацюк
«ПОГОДЖЕНО»                                                                                          


Фінансове  управління  Сокальської                              


районної державної  адміністрації                                


                                                                                           


____________________Г.Леонова                              


«_____» ________________ 2015 р.                                ПРОГРАМАорганізації підготовки громадян до призову і служби


в Збройних Силах України та виконання мобілізаційних заходів в Сокальському районі на 2015-2016 роки
Сокаль


 2015 р.1. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:


- Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 4 квітня 2006 року №3597-IV.


- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2 березня 2005 року № 2435 –IV.


- Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року № 1932-XII.


- Бюджетний кодекс України.


- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році» від 30.01.2015 року №40.


- Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 року №334.


- «Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002.


- «Положення про допризовну підготовку» та «Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770.


- «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352.


2. Мета Програми:


- Удосконалення заходів допризовної підготовки, забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни та формування єдиних поглядів на проблему виховання патріота та громадянина;


- Формування у молоді та військовозобов’язаних високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;


 - Зміцнення шефських зв’язків військових частин з навчальними закладами Сокальського району, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими, волонтерськими та іншими організаціями патріотичного спрямування;


- Удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;


 - Підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи;


- Забезпечення дотримання вимог Законів України « Про військовий обов’язок і військову службу" від 4 квітня 2006 року №3597-IV, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2 березня 2005 року № 2435 –IV, «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року № 1932-XII, а також вдосконалення та покращення рівня призовної роботи, проведення мобілізаційних заходів.


3. Виконавці програми:


- Львівський ОВК;


- Сокальсько-Червоноградський ОРВК;


- Сокальська районна державна адміністрація;


- відділ освіти Сокальської РДА;


- сектор молоді та спорту Сокальської РДА;


- відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА;


- Сокальський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сокальської РДА;


- Прокуратура Сокальського району;


- Сокальський РВ ГУМВС України у Львівській області;


- Сокальський РВ ГУ ДМСУ у Львівській області;


- районна призовна комісія та районна військово-лікарська комісія;


- голови місцевих рад району, керівники комунальних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;


- ветеранські та громадські організації;


- Сокальський районний центр зайнятості;


- комунальний заклад СРРЛО «Сокальська ЦРЛ»;4. Основні програмні заходи:


І. Допризовна підготовка молоді.


ІІ. Приписка громадян України до призовної дільниці, призов і прийняття на військову службу.


ІІІ. Оповіщення, уточнення облікових даних, призов військовозобов’язаних за призовом по мобілізації на особливий період.


ІV. Медичне забезпечення.


V. Культурно-виховні заходи.


VІ. Фінансове забезпечення.І. Допризовна підготовка молоді.


 1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїко-патріотичних традиціях минулого України, формування в свідомості юнаків необхідності захисту своєї Батьківщини.


 2. Здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах. Оновлення матеріалів наочної агітації згідно з методичними вказівками Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України.


3. Проведення навчально-польових зборів з виконанням навчальної вправи зі стрілецької зброї, районної спартакіади, оглядів-конкурсів строю та пісні серед молоді району.


4. Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади. Направлення призовників, придатних за станом здоров’я, морально-діловими якостями, для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади Товариства сприяння обороні України.


5. Проведення роз’яснювальної, виховної роботи серед молоді у навчальних закладах, організаціях, установах району щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.II. Приписка громадян України до призовної дільниці, призов і прийняття на військову службу.


 1. Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» провести оповіщення, збір документів та приписку громадян України чоловічої статі, які проживають на території району, до призовної дільниці.


2. Згідно із Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», Указів Президента України про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців, організувати проведення весняних та осінніх призовів 2015-2016 років та відправку призовників на обласний збірний пункт, в м. Львів.


3. Забезпечення оповіщення призовників про їх виклик і своєчасне прибуття на призовну дільницю.


4. Проведення інструктажу призовників, консультацій-бесід з їх батьками в дні відправок призовників на обласний збірний пункт.


5. Створення комп’ютерної мережі для забезпечення обліку призовних ресурсів району. Формування бази даних Сокальсько-Червоноградського ОРВК із залученням громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, на громадські роботи під час приписки та призову громадян для введення медичних і військово-облікових даних.


6. Проведення розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату осіб, які ухиляються від виконання військового обов`язку, згідно з чинним законодавством та за санкцією прокурора.ІІІ. Оповіщення, уточнення облікових даних, призов військовозобов’язаних за призовом по мобілізації на особливий період.


1. Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу" від 4 квітня 2006 року №3597-IV, « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2 березня 2005 року № 2435 –IV, «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року № 1932-XII, провести оповіщення, уточнення даних військовозобов’язаних громадян України, які проживають на території району.


2. Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указів Президента України про мобілізацію на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період громадян України організувати відправку військовозобов’язаних на обласний збірний пункт м. Львів, та звільнення в запас військовослужбовців.


3. Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних про їх виклик і своєчасне прибуття у військовий комісаріат.


4. Проведення розшуку, затримання і доставки до військового комісаріату осіб, які ухиляються від виконання військового обов`язку, згідно з чинним законодавством та за санкцією прокурора.IV. Медичне забезпечення.


1. Забезпечення призовної дільниці медичним інструментарієм та господарським майном, необхідним для медичного обстеження громадян.


2. Посилення контролю за оздоровленням громадян, яких визнано такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.


3. Виділення лікарів та середнього медичного персоналу для медичного огляду громадян під час приписки та призову та військовозобов’язаних.V. Культурно-виховні заходи.


1. Організація і урочисте проведення свят «Дня Збройних Сил України», «Дня захисника Вітчизни», «Дня призовника» в навчальних закладах району, зустрічей молоді, та звільнених в запас військовослужбовців призваних за призовом під час мобілізації на особливий період, за участю учасників визвольного руху на Україні, політв’язнями та представниками військових частин.


2. Проведення з учнями шкіл інформаційно-роз’яснювальної роботи та військово-патріотичне виховання шляхом зустрічей, лекцій та бесід.VІ. Фінансове забезпечення.


Головним  розпорядником коштів є Сокальська районна державна адміністрація.


Кошти на реалізацію Програми виділяються з районного бюджету або з інших джерел не заборонених законодавством.


Фінансове управління райдержадміністрації перераховує кошти на рахунок райдержадміністрації (головного розпорядника) відповідно до помісячного розпису асигнувань районного бюджету, райдержадміністрація фінансує Львівський обласний військовий комісаріат для Сокальсько-Червоноградського об’єднаного районного військового комісаріату.


Виконавець програми – Сокальсько-Червоноградський об’єднаний військовий комісаріат.ПАСПОРТ


Програма організації підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України та виконання мобілізаційних заходів в Сокальському районі на 2015-2016 роки


  1.    Ініціатор розроблення програми    Сокальсько-Червоноградський об’єднаний районний військовий комісаріат


2.    Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми    Закон України «Про оборону України», Закон України  «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 року №334.


3.    Розробник програми    Сокальська РДА


4.    Співрозробники програми    Сокальсько-Червоноградський об’єднаний районний військовий комісаріат


5.    Відповідальний виконавець програми    Сокальсько-Червоноградський об’єднаний районний військовий комісаріат


6.    Учасники програми    - Львівський ОВК


- Сокальсько-Червоноградський ОРВК;


- Сокальська районна державна адміністрація;


- відділ освіти Сокальської РДА;


- сектор молоді та спорту Сокальської РДА;


- відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА;


- Сокальський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сокальської РДА;


- Прокуратура Сокальського району;


- Сокальський РВ ГУМВС України у Львівській області;


- Сокальський РВ ГУ ДМСУ у Львівській області;


- районна призовна комісія та районна військово-лікарська комісія;


- голови місцевих рад району, керівники комунальних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;


- ветеранські та громадські організації;


- Сокальський районний центр зайнятості;


- комунальний заклад СРРЛО «Сокальська ЦРЛ».


7.    Термін реалізації програми     2 роки


7.1.    Етапи виконання програми


(для довгострокових програм)    _


8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)    районний бюджет


9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:     В межах виділених коштів


9.1.    коштів місцевого бюджету     -


     коштів інших джерел     - Керівник установи –


головного розпорядника коштів        ________        О.В.КОЖУШКО


                            (підпис)        (П.І.Б.)
 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»