Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  ХХVІІ    сесія ____VІ______скликання


Р І Ш Е Н Н Я №488


   26 грудня 2013 року                                                                         м.СокальПро затвердження зон санітарної


охорони свердловини


ТзОВ “Мінерал” в с. Угринів    Розглянувши звернення директора ТзОВ "Мінерал" Я.Пащака та матеріали, подані заявником, керуючись ст. 8, 9, 93 Водного кодексу України, ст. 12, 13, 34-38 Закону України “Про питну воду”, постанови КМУ “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об`єктів” №2024 від 18.12.1998 року, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська  районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:


1. Затвердити розміри першого поясу зони санітарної охорони свердловини ТзОВ “Мінерал” в розмірі 0,23га.


1.1. Встановити наступний правовий режим з І поясу ЗСО:


    У межах першого поясу ЗСО:


1) здійснюється:


•    планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;


•    каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;


•    відведення стічних вод за межі цього поясу;


2) забороняється:


•    перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов`язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;


•    скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;


•    проведення головної рубки лісу.


1.2. Встановити, що забезпечення дотримання режиму в І поясі ЗСО покладається на ТзОВ “Мінерал”.


2. Встановити розміри і межі ІІ поясу зон санітарної охорони 3,85га.


2.1.Встановити наступний правовий режим з ІІ поясу ЗСО:


У межах другого поясу ЗСО:


1) здійснюється:


•    регулювання відведення територій під забудову населених пунктів, спорудження лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, промислових і сільськогосподарських об`єктів, а також внесення можливих змін у технологію виробництва промислових підприємств, пов`язаного з ризиком забруднення підземних вод стічними водами;


•    благоустрій промислових і сільськогосподарських об`єктів, населених пунктів та окремих будівель, їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод тощо;


•    виявлення, тампонування (або відновлення) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;


•    регулювання будівництва нових свердловин;


2) забороняється:


•    забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами;


•    розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об`єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;


•    розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об`єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання;


•    зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;


•    закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;


•    проведення головної рубки лісу.


2.2. Встановити, що забезпечення дотримання режиму в ІІ поясі ЗСО покладається на Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень а також підприємства, установи та громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цієї зони.


3. Встановити розміри і межі ІІІ поясу зон санітарної охорони 175га.


3.1. Встановити наступний правовий режим з ІІІ поясу ЗСО:


У межах третього поясу ЗСО:


1) здійснюється:


•    виявлення, тампонування (або відновлення) старих, недіючих, свердловин та таких, які неправильно експлуатуються, що створюють небезпеку забруднення використовуваного водоносного горизонту;


•    буріння нових свердловин та проведення будь-якого нового будівництва за обов`язковим погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та геології на місцях;


2) забороняється:


•    закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземного складування твердих відходів і розробки надр землі, що може призвести до забруднення водоносного горизонту;


•    розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів і мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів, що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.


3.2. Встановити, що забезпечення дотримання режиму в ІІІ поясі ЗСО покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень а також підприємства, установи та громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цієї зони.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань екології, раціонального природокористування та надзвичайних ситуацій.
    Голова районної ради                                                         Ігор Дацюк

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»