:: 02.06.2016

  Пленарні засідання :: Протоколи сесій

  
02.06.2016

                                                                   ПРОТОКОЛ


                             пленарного засідання VI позачергової сесії   VІІ скликання


                                                      Сокальської районної ради


                                                             Львівської області1 червня    2016 року                                                                                         м. СокальВсього депутатів – 37


Присутні на сесії - 28  (список додається – додаток ).


Запрошені:  голова райдержадміністрації Пелих О.З.


Сесію оголошено відкритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.Секретаріат: Ребрина Л.Я., Федюра Н.С.Обрання лічильної та редакційної комісій.


Пропозиції до складу  лічильної  комісії :  Сорочук В.В.,   Пограничний В.І., Петрашкевич Б.Г.


Пропозиції до складу редакційної комісії: Дашковська Н.В., Береза О.А., Ігнатюк  М.В.   


Пасько М.М.: запропонував голосувати за  лічильну та редакційну комісію разом шляхом  сигнального голосування.


Голосували за лічильну комісію в складі:  Сорочук В.В.,   Пограничний В.І., Петрашкевич Б.Г. та редакційну комісію в складі  : Дашковська Н.В., Береза О.А., Ігнатюк  М.В.:


                                   за – 22


                                  проти – 2


                                  утримались – 2


                                  не голосували - немає


                                  відсутні – 11.1.Про затвердження порядку денного VI позачергової  сесії Сокальської районної ради Львівської області VІІ скликання.


Доповідав: Пасько М.М. – голова районної ради.


Голосували за проект рішення    як за основу  і  в цілому :


                                  за – 26


                                  проти – немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували - немає


                                  відсутні – 11.


                                  Рішення прийнято.                                                             Порядок денний


           VІ позачергової  сесії   VІІ скликання  Сокальської районної ради


                                           Львівської області№ п/п    Назва    Хто доповідає


1    Про затвердження порядку денного шостої позачергової сесії Сокальської районної ради VIІ скликання    М.Пасько


2    Про затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік    О.Пелих


3    Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік    Г.Леонова
2.Слухали  про  затвердження Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік .


Доповідав: Пелих О.З.   – голова  райдержадміністрації.


Виступив: М.Пасько.


Голосували за проект рішення як за основу:


                                   за – 27


                                  проти –  немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – немає


                                  відсутні – 10.


Пропозиції та поправки до проекту  рішення:


Пелих О.З.: Додатки 1,2,3 викласти в новій редакції:


Додаток 1


до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2016 рік


ПАСПОРТ


 Програми підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік


 (назва програми)1. Ініціатор розроблення програми      Сокальська районна державна


                                                                      адміністрація,           


                                                                           фінансове управління Сокальської


                                                                  районної державної адміністрації


  2. Дата, номер документа


про затвердження програми _______________________________________


3. Розробник програми                         Сокальська районна державна


                                                                      адміністрація,           


                                                                           фінансове управління Сокальської


                                                                  районної державної адміністрації


  4. Співрозробники програми              Структурні підрозділи  райдержадміністрації


5. Відповідальний виконавець


 програми                                               Сокальська районна державна


                                                                адміністрація, структурні підрозділи


                                                                райдержадміністрації


6. Учасники програми                          Сокальська районна державна


                                                                адміністрація, структурні підрозділи


                                                                райдержадміністрації


7. Термін реалізації програми               2016 рік


7.1. Етапи виконання програми


 (для довгострокових програм)  ____________________________________


8. Загальний обсяг фінансових


    ресурсів, необхідних для реалізації


    програми, тис. грн., всього,                               в межах виділених асигнувань


у тому числі:


8.1. коштів районного бюджету                           в межах виділених асигнувань


коштів інших джерел  (вказати)     


                      -


Голова Сокальської районної


    державної  адміністрації                                                             О.З.ПелихВідповідальний


            виконавець Програми                                                                С.Я.Гойдало  


 тел.: 72050


                    Додаток 2


                                                                                           до Програми підтримки органів


                                                                  виконавчої влади


                                                                                           Сокальського району на 2016 рік


   


Ресурсне забезпечення


Програми підтримки органів виконавчої влади


Сокальського району на 2016 рік


                                                                                                                                                                                                                     тис. грн.


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми    2016 рік    Усього витрат на виконання програми


Усього,       


у тому числі       


районний бюджет    300,0    300,0              Голова Сокальської районної


              державної  адміністрації                                                                 О.З.Пелих                     Додаток 3


                                                                                           до Програми підтримки органів


                                                                  виконавчої влади


                                                                                           Сокальського району на 2016 рік№ з/п    Назва завдання     Перелік заходів завдання     Показники виконання заходу, один. виміру     Виконавець заходу, показника    Фінансування     Очікуваний результат


                    Джерела     Обсяги, тис. грн.   


1.    Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади    Забезпечення матеріальної підтримки працівників, в частині виплати заробітної плати та нарахувань на зарплату     затрат 


обсяг фінансового ресурсу   


      
-   

Покращення фінансової та матеріально-технічної бази органів виконавчої влади, що забезпечить можливість виконувати належним чином функції, покладені на місцеві державні адміністрації


            продукту


кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку               


            ефективності


середній розмір фінансової підтримки                


            якості


відсоток забезпечення підтримки працівників               


2.    Забезпечення матеріально-технічної бази    для підтримки діяльності органів виконавчої влади    Забезпечення матеріально-технічної бази для виконання працівниками покладених функцій     затрат


обсяг фінансового ресурсу   


Фінансове управління   Районний бюджет   300,0


   


            продукту


кількість придбаних канцтоварів, наданих послуг                


            ефективності


середня вартість одиниці придбаного обладнання; наданих послуг               


            якості


рівень матеріально-технічного забезпечення               


Усього на етап або на програму:         300,0   Голова Сокальської районної   


                 державної  адміністрації                                                                  О.З.Пелих Голосували за дану поправку:


                                  за - 27


                                  проти –  немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – немає


                                  відсутні – 10.


Голосували за проект рішення в цілому:


                                  за - 27


                                  проти –  немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – немає


                                  відсутні – 10.


                                  Рішення прийнято.3.Слухали про   внесення змін до показників районного бюджету Сокальського району на 2016 рік.


Доповідала: Леонова Г.С. – начальник фінансового управління.


Запитання до доповідача: Р.Монастирський, М.Поліщук, О.Кожушко, Р.Монастирський, О.Ващишин – Домашівський сільський голова, О.Пелих.


Виступили: В.Пограничний, М.Пасько, Я.Гаврилів.


Голосували за проект рішення як за основу:


                                   за – 28


                                  проти –  немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – немає


                                  відсутні – 9.


Пропозиції та поправки до проекту рішення:


Поліщук М.П.: Доповнити проект рішення пунктом 5 наступного змісту:


                     "5.Фінансовому управлінню Сокальської РДА фінансування мікропроектів місцевого розвитку, переможців обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 рік, проводити після погодження з постійною депутатською комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Пункти 5,6 вважти відповідно пунктами 6,7.".


З приводу поправки М.Поліщука виступили: Р.Монастирський, М.Пасько, О.Пелих, Р.Шевчук, В.Притулко, О.Кожушко, І.Гуз, В.Пограничний, П.Андрущак, М.Веклин, Я.Гаврилів, М.Ігнатюк.


Голосували за дану поправку М.Поліщука:


                                  за – 15


                                  проти –  немає


                                  утримались – 9


                                  не голосували – 3


                                  відсутні – 10.


Полішук М.П.: Виділити за рахунок вільного залишку районного бюджету Варязькій сільській раді 50 тис.грн., Княжівській сільській раді 50 тис.грн. для спів- фінансування мікропроектів  місцевого розвитку.


Голосували за дану поправку М.Поліщука:


                                  за – 18


                                  проти –  немає


                                  утримались – 5


                                  не голосували – 4


                                  відсутні – 10.


Притулко В.Я.: Доповнити пунктом 5 наступного змісту: «5. Доручити голові районної ради створити моніторингову комісію з питань реалізації мікропроектів – переможців обласного конкурсу мікропроектів».


Голосували за дану поправку:


                                  за – 20


                                  проти –  немає


                                  утримались – 5


                                  не голосували – 2


                                  відсутні – 10.


Гаврилів  В.С.: Виділити за рахунок вільного залишку районного бюджету Варязькій сільській раді 90 тис.грн для співфінансування мікропроекту місцевого розвитку.


Голосували за дану поправку:


                                  за – 21


                                  проти –  немає


                                  утримались – 2


                                  не голосували – 4


                                  відсутні – 10.


Бойко В.І.: Виділити за рахунок вільного залишку районного бюджету Княжівській сільській раді 50 тис.грн для співфінансування мікропроекту місцевого розвитку.


Голосували за дану поправку:


                                  за – 24


                                  проти –  немає


                                  утримались – 2


                                  не голосували – 1


                                  відсутні – 10.


Голосували  за проект рішення в цілому :


                                  за – 27   


                                  проти - немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – немає


                                  відсутні – 10.   


                                  Рішення прийнятоВиступив: Р.Шевчук щодо розподілу коштів на ремонт доріг по місцевих радах району.


Голосували за те , щоб надати слово О.Сидоряку, жителю с.Борятин Сокальського району:


                                  за – 16   


                                  проти - немає


                                  утримались – немає


                                  не голосували – 7


                                  відсутні – 14.   


Виступив О.Сидоряк.VІ позачергову  сесію VIІ скликання  оголошено закритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.
Головуючий на сесії                                                                                        Микола Пасько


                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                     Додаток


                                                                                       до протоколу    пленарного засідання


                                                                               VI позачергової  сесії  VIІ скликання   Сокальської районної ради   Львівської області  від  1 червня 2016 року


Список    депутатів  Сокальської районної ради                           Присутні :                                                  Відсутні:          


1.    Андрущак Петро Володимирович    1.    Марцинюк Василь Петрович


2.    Береза Оксана Андріївна    2.    Красько Богдан Іванович           


3.    Бойко Василь Іванович    3.    Глушко Петро Іванович


4.    Веклин Михайло Тимофійович    4.    Сенюк Андрій Іванович


5.    Волос Роман Ярославович    5.    Ходор Сергій Павлович


6.    Гаврилів Ярослав Степанович    6.    Славич Олег Васильович


7.    Плечінь Ігор Якович    7.    Хомяк Ігор Володимирович


8.    Гуз Ігор Володимирович    8.    Надорожна Ганна Яківна


9.    Дашковська Наталія Володимирівна    9.    Іванчина Олег Антонович


10.    Шевчук Роман Миколайович   


11.    Плетінка Євгенія Ярославівна   


12.    Ігнатюк Мирослава Володимирівна    


13.    Кожушко Олег Васильович   


14.    Козійчук Юрій Богданович    


15.    Притулко Віктор Ярославович   


16.    Криштоф Олег Степанович     


17.    Макачка Ігор Павлович   


18.    Стельмащук Марія Петрівна   


19.    Мединська Стефанія Іванівна   


20.    Монастирський Роман Теофілійович   


21.    Мороз Ігор Васильович    


22.    Солодяк Олег Миронович   


23.    Пасько Микола Миколайович   


24.    Петрашкевич Богдан Григорович   


25.    Сорочук Василь Володимирович   


26.    Дем`янович Микола Михайлович       


27.    Поліщук Микола Павлович   


28.    Пограничний Володимир Ігорович   


       


  Заступник голови районної ради                                                            Василь Бойко


30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»