:: 12.05.2016

  Документи :: Регуляторна діяльність

  
12.05.2016

 
СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
_______ сесія _ __скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
 2016 року                                                                         м.Сокаль

Про затвердження Положення про
застосування системи електронних закупівель
у Сокальській районній раді
Львівської області

    Керуючись статтею 43 та частиною тринадцятою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501-р "Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів"; з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, економії бюджетних коштів і створення конкуренції при здійсненні закупівель за кошти районного бюджету; враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій,  Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області, згідно з додатком.
    2. Комунальним підприємствам, установам та закладам Сокальської районної ради Львівської області здійснювати закупівлю товарів, робіт  і послуг із застосуванням системи електронних закупівель.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова районної ради                                                          Микола Пасько


Додаток
до рішення Сокальської районної ради Львівської області
від __________ 2016 № ___


ПОЛОЖЕННЯ
 про застосування системи електронних закупівель
у Сокальській районній раді Львівської області

                    1. Загальні положення

1.1.    Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області (далі – Положення) розроблено з урахуванням Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про здійснення державних закупівель", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501-р "Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів" та Регламенту роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затвердженого наказом громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" від 28.10.2015   № 5- пр.
1.2.    Положення встановлює загальний порядок придбання товарів, робіт  і послуг у Сокальській районній раді Львівської області з використанням електронних майданчиків у рамках Пілотного проекту щодо впровадження системи електронних закупівель (ProZorro).
1.3.    У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель і забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;
електронний реверсивний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження;
замовник – Сокальська районна рада Львівської області;
користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у системі електронних закупівель;
система електронних закупівель (далі – система) – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;
закупівлі - процес здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на електронних майданчиках (торги);
оперативна закупівля - закупівля товарів, робіт і послуг без застосування системи електронних закупівель, шляхом прямого укладення договорів із постачальниками товарів та надавачами послуг за найнижчими пропонованими цінами;
учасник – фізичні та юридичні особи, що є користувачами системи, які подали в електронному вигляді пропозицію для участі в закупівлях, оголошених Сокальською районною радою Львівської області.

                2. Сфера застосування Положення

2.1.    Це Положення застосовується Сокальською районною радою Львівської області для закупівлі товарів,робіт і послуг, які здійснюються за кошти районного бюджету Сокальського району Львівської області, за умови, що вартість їх становить для товарів і послуг не менше 50 тис. грн., для робіт - не менше 100 тис. грн та не перевищує межі, встановлені Законом України "Про публічні закупівлі".
2.2.    Дія цього Положення не поширюється на оперативні закупівлі, що проводяться з метою уникнення можливих негативних наслідків від неотримання певних товарів, робіт і послуг у стислі терміни (1-2 дні). Вичерпний перелік товарів, робіт і послуг, що можуть бути предметом оперативної закупівлі, затверджується розпорядженням голови районної ради.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1.    Сокальська районна рада Львівської області реєструється в системі електронних закупівель (ProZorro) відповідно до регламенту роботи обраного електронного майданчика. Дії щодо реєстрації та роботи в системі електронних закупівель вчиняють уповноважена(і) посадова(і) особа(и) виконавчого апарату Сокальської районної ради Львівської області.  
3.2.    Сокальська районна рада Львівської області вправі зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

4. Порядок здійснення закупівель

4.1.    Сокальська районна рада Львівської області, з метою придбання товарів, робіт і послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.
4.2.    В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:
- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару, роботи чи послуги;
- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;
- кількість товарів чи обсяг надання послуг, проведення робіт;
- місце поставки товарів чи надання послуг, проведення робіт;
- строк поставки товарів чи надання послуг, проведення робіт;
- технічні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження;
- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;
- дата і час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;
- дата, час початку подання пропозицій;
- дата, час закінчення подання пропозицій;
- дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону (розмір мінімального кроку пониження ціни) може становити 0,5 - 3% очікуваної вартості товару);
- інша інформація, яку замовник вважає за необхідне оприлюднити.
4.3.    При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний дотримуватись Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого уповноваженим органом у сфері державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
4.4.    Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні мати дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".
4.5.    Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору або істотні умови договору.
4.6.    Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.
4.6.1.    У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару, послуги чи роботи та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь упродовж двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.
4.6.2.    У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару, послуги чи роботи та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.
4.7.    Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.
4.8. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.
4.9.    Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару, роботи чи послуги – технічним вимогам до предмету закупівлі, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.
4.10.    У разі відповідності пропозиції Учасника вимогам Замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.
4.11.    У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до предмету закупівлі та/або вимогам до кваліфікації учасників, Замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі впродовж 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.
4.12.    У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.
4.13.    Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.
4.14.    Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.
4.15.    Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником у системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.
4.16. Договір про закупівлю за результатами застосування системи електронних закупівель укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше ніж 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з урахуванням положень розділу 5 цього Положення.
4.17.    Після укладення договору про закупівлю замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.
4.18.    У випадку неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в пункті 4.16, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє в порядку, передбаченому пунктами 4.9 – 4.17 цього Положення.
4.19. У випадку, коли після закінчення строку  подання пропозицій  не надійшло жодної пропозиції, Замовник має право провести оперативну закупівлю.

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1.    Оскарження в процесі проведення закупівель, відповідно до п. 2.1. Положення ,відбувається у формі роз`яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:
-    найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
-    номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;
-    підстави подання скарги;
-    вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає  порушення  закупівлі з посиланням на регламент (положення) або чинне законодавство);
-    ідентифікаційні дані (найменування, код ЄДРПОУ  для юридичних осіб, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резиденства – для юридичних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.
5.2.    У разі отримання замовником скарги з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, у тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель, у такій самій формі, як була подана скарга.
5.3.    Скарги подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору, з дотриманням вимог пункту 5.1 цього Положення. Скарги на технічні вимоги до предмета закупівлі та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.
5.4.    Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.
5.5.    Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.
5.6.    Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.
5.7.    Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж упродовж 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.
5.8.    Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.
5.9.    Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель за винятком обставин, передбачених пунктом 5.2. цього Положення.
5.10.    Замовник та переможець не мають право укладати договір у період призупинення закупівлі.
    
6. Прикінцеві положення.

6.1.    Це Положення набирає чинності з 01 серпня 2016 року.
6.2.    Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням, відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством України.

30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»