:: 24.09.2015

  Очищення влади

  
24.09.2015

 


Сокальська  районна  рада
Львівської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___24 вересня  2015 року___ № ___59___

Про проведення перевірки в виконавчому апараті Сокальської районної ради, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 1025-р.:
1.    Провести в виконавчому апараті Сокальської районної ради перевірку осіб згідно з додатком 1 щодо достовірності відомостей, які подаються посадовими особами місцевого самоврядування, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», окрім голови районної ради та заступника голови районної ради, визначивши днем початку проведення перевірки 24 вересня  2015 року.
2.    Визначити радника голови районної ради з юридичних питань Пилип"юк Л. В. відповідальною за проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими особами виконавчого апарату районної ради, а також особам, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Законом України «Про очищення влади».
3.    Раднику голови районної ради з юридичних питань Пилип"юк Л.В. довести дане розпорядження до відома осіб, які підлягають перевірці в день його прийняття.
4.    Начальникам відділів виконавчого апарату районної ради (Федюра Н.С., Крупська Н.І., Кравчук Т.Г.) забезпечити ознайомлення працівників відділів, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим розпорядженням.
5.    Працівникам виконавчого апарату районної ради, що підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати раднику голови районної ради з юридичних питань власноручно написану заяву про те, що до неї застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 або 3.
6.    Керуючому справами районної ради Ребрині Л.Я.:
- створити на офіційному веб-сайті районної ради рубрику «Очищення влади» та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки, наданої відповідальним підрозділом, в порядку та в строки визначені Законом України «Про очищення влади» та Порядком проведення перевірки.
- протягом трьох днів після одержання заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
   7.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної ради                                                                                  Ігор ДацюкДодаток 1
до розпорядження  Сокальської
районної ради
від 24 вересня 2014 року
                                                             №    59
        


СПИСОК
 працівників  виконавчого апарату Сокальської районної ради ,
 які підлягають перевірці передбаченої Законом України "Про очищення влади"


з/п    Прізвище, ім’я, по батькові    Посада     Ознайомлення
1.        Ребрина Любов Ярославівна    керуючий справами    
2.        Федюра Надія Степанівна    начальник загального відділу   
3.        Крупська Надія Іванівна    начальник фінансово-господарського відділу   
4.        Кравчук Тарас Григорович    начальник відділу управління комунальним майном   
5.        Пилип"юк Людмила Володимирівна    радник голови районної ради з юридичних питань   
6.        Годованська Мар"яна Мар"янівна    радник з питань зв"язків з територіальними громадами та ЗМІ   
7.        Саламанчук Олег Михайлович    головний спеціаліст відділу управління комунальним майном   
8.        Зохнюк Галина Миколаївна    спеціаліст ІІ категорії загального відділу   

         
           Голова районної ради                                                             Ігор ДацюкДодаток 2
до розпорядження Сокальської
 районної ради
від 24 вересня 2015 року
                                                                                           № 59

         _______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу, до повноважень  якого
відноситься звільнення з посади особи, щодо якої проводиться перевірка 
_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові  та посада особи, щодо якої проводиться перевірка )
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”
Я, ______________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, копії паспорта громадянина України та облікової картки платника податків.


____ ____________ 20__ р.                          ____________________
                  (підпис)


_________
* Заява пишеться особою власноручно.

Голова районної ради                                                                        Ігор Дацюк


Додаток 3
до розпорядження Сокальської
  районної ради
24 вересня 2015 року
                                                                                        № 59

         _______________________________________________________
(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)
_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”
Я, ________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, визначені частиною _____________________________________________
 (третьою/четвертою)
статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
_______________________________________________________________________
(зазначається, яка саме заборона застосовується)
_______________________________________________________________________

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, копії паспорта громадянина України та облікової картки платника податків.


____ ____________ 20__ р.                          ____________________
                  (підпис)


_________
* Заява пишеться особою власноручно.


Голова районної ради                                                                     Ігор Дацюк

 


   30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»