:: 01.03.2013

  Комунальне майно :: Законодавство

  
01.03.2013

  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 квітня 2000 р. № 639
Київ
Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 868 від 26.07.2001
№ 605 від 12.05.2004
№ 1041 від 12.10.2011
№ 1222 від 12.11.2012}
Відповідно до статті 12 Закону України "Про концесії" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Методику розрахунку концесійних платежів (додається).
2. Міністерству економіки, Фонду державного майна і Міністерству фінансів проаналізувати наслідки практичного застосування Методики розрахунку концесійних платежів і подати до 1 вересня 2000 р. Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення у разі потреби до неї відповідних змін і доповнень.
3. Уповноважити Міністерство економічного розвитку і торгівлі давати роз`яснення з питань застосування зазначеної Методики.
{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}
4. Для розрахунку концесійних платежів за право на створення (будівництво), добудову та (або) управління (експлуатацію) об`єкта концесії в окремих сферах господарської діяльності з урахуванням їх особливостей може встановлюватися окремий порядок.
{Порядок див. в Постанові КМ № 868 від 26.07.2001}
{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 868 від 26.07.2001}
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем`єр-міністр України    В.ЮЩЕНКО
Інд. 25   
________________________________________

    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 639
МЕТОДИКА
розрахунку концесійних платежів
1. Концесійний платіж за право на управління (експлуатацію) цілісним майновим комплексом або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечує комплексне надання послуг, розраховується в такій послідовності: визначається розмір річного концесійного платежу, який не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості об’єктів права державної чи комунальної власності, які передаються у концесію, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість); на підставі розміру річного концесійного платежу встановлюється і фіксується у договорі концесії розмір концесійного платежу за перший квартал, що настає після укладення договору концесії.
{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 12.11.2012}
Розмір річного концесійного платежу визначається за формулою:
 
де Вф - ринкова вартість об’єкта концесії, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), у гривнях; Фгал - середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг - середня фондовіддача національної економіки в цілому.
{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 12.11.2012}
Показники фондовіддачі розраховуються Мінекономрозвитку щокварталу на підставі статистичного бюлетеня "Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності".
{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1041 від 12.10.2011}
Якщо розмір річного концесійного платежу, визначений за наведеною формулою, перевищує граничний розмір, він установлюється на рівні 10 відсотків ринкової вартості об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.
{Абзац п`ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 12.11.2012}
У разі прийняття концесіонером на себе зобов’язань з погашення кредиторської заборгованості щодо об’єкта концесії, яким є об’єкт паливно-енергетичного комплексу, визначений статтею 2 Закону України “Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”, від розміру концесійного платежу вираховується сума кредиторської заборгованості із сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), яка перевищує розмір дебіторської заборгованості та виникла у суб’єкта господарювання, на балансі якого обліковувався об’єкт до дати передачі його у концесію, в частині, визначеній графіком погашення концесіонером зобов’язань з кредиторської заборгованості, що є невід’ємною частиною договору концесії, до повного погашення заборгованості, сума якої визначається на дату проведення оцінки об’єкта концесії, але не більш як протягом п’ять років, а в разі перевищення розміру заборгованості 10 відсотків ринкової вартості об’єкта концесії - 10 років від дати укладення договору концесії.
{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1222 від 12.11.2012}
2. Концесійний платіж за право на добудову об`єкта незавершеного будівництва або законсервованого об`єкта розраховується виходячи з ринкової вартості об`єкта незавершеного будівництва (законсервованого об`єкта).
{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1222 від 12.11.2012}
Концесійний платіж за право створення (будівництва) об’єкта концесії розраховується виходячи з ринкової вартості об’єкта концесії, визначеної на підставі припущення про завершення його створення (будівництва) з урахуванням прогнозованого періоду такого створення (будівництва).
{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1222 від 12.11.2012}
{Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1222 від 12.11.2012}
3. Незалежна оцінка об’єкта концесії проводиться суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Методики оцінки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. № 1222.
{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1222 від 12.11.2012}
4. Розмір концесійного платежу за перший квартал, що настає після укладення договору концесії чи перегляду розміру концесійного платежу, визначається за формулою:
 
де Кпл - розмір річного концесійного платежу, визначений за формулою 1, у гривнях; Іп.о - індекс інфляції з дати проведення оцінки об`єкта концесії до моменту укладення договору концесії або перегляду розміру концесійного платежу; Ік - індекс інфляції за перший квартал, що настає після укладення договору концесії або перегляду розміру концесійного платежу.
Розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал визначається шляхом коригування концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний квартал.
5. Терміни та умови внесення концесійного платежу визначаються у договорі концесії виходячи з того, що внесення концесійного платежу повинне проводитися в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).
У разі надання концесії на об`єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об`єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об`єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору.
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 605 від 12.05.2004}
6. Документи на перерахування до відповідного бюджету сум концесійного платежу подаються концесіонером установам банку до настання терміну його внесення.
Суми концесійного платежу, що над міру перераховані до відповідного бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються концесіонеру в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»