:: 17.01.2012

  Пленарні засідання :: Протоколи сесій

  
17.01.2012

                                                                   ПРОТОКОЛ


ІХ сесії  VІ скликання


                                                      Сокальської районної ради10 січня   2012 року                                                                                                    м. СокальВсього депутатів – 74


Присутні на сесії -  65 (список додається – додаток ).


Запрошені: голова райдержадміністрації, начальники відділів і управлінь райдержадміністрації,  голови місцевих рад району,   представники засобів масової інформації.


Сесію оголошено відкритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.Секретаріат: Ребрина Л.Я.,  Федюра Н.С.


Обрання лічильної комісії.


Пропозиції до складу  лічильної  комісії : Ю.Семенчук, Т.Стародуб , Є.Марфюк, Є.Матвіїв.


Голосували за лічильну  комісію в такому складі Ю.Семенчук, Т.Стародуб , Є.Марфюк, Є.Матвіїв:


                                  за – одноголосно.


Пропозиції до складу редакційної комісії: Б.Шклянка, Ю.Круглій, О.Тимчук, С.Мусій   


Голосували  за  редакційну комісію в такому складі: Б.Шклянка, Ю.Круглій, О.Тимчук, С.Мусій:


                                  за – одноголосно.


Матвіїв Є.М. : зачитав протокол № 1 лічильної комісії


Голосували за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії:


                                   за – одноголосно.  


1.    Слухали про затвердження порядку денного дев’ятої  сесії Сокальської районної ради     VІ скликання.


Доповідав: Дацюк  І.М. – голова районної ради.


Голосували за порядок денний сесії як за основу: за – 61


                                                                                     проти  - немає


                                                                                     утримал. – немає.


Пропозиції, зауваження до порядку денного сесії:


Запісоцький Р.В. :  п.8 "Про звіт голови районної ради за період роботи районної ради VІ скликання" перенести  на перше питання порядку денного.


Голосували за пропозицію  Р.Запісоцького:


                                  за – 24


                                  проти –  немає


                                  утримал. – 35.


                             Пропозиція    не проходить.


Голосували за порядок денний в цілому:


                                  за – 63


                                  проти –немає


                                  утримал. – немає.


Порядок денний


ІХ сесії VІ скликання


Сокальської районної ради№ п/п    Назва    Хто доповідає


1    Про затвердження розпоряджень голови Сокальської райдержадміністрації    Ксьонжик С.М.


2    Про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2012 рік    Катерина В.В.


3    Про  затвердження міжбюджетних угод на 2012 рік    Ксьонжик С.М.


4      Про  затвердження загальнорайонних програм на 2012 рік    Катерина В.В.


5    Про затвердження штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2012 рік    Дацюк І.М.


6    Про затвердження показників факторного впливу для застосування у формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на 2012 рік    Ксьонжик С.М.


7    Про районний бюджет Сокальського району на 2012рік.    Ксьонжик С.М.


8    Про звіт голови районної ради за період роботи районної ради VІ скликання    Дацюк І.М.


9    Про участь депутатів в роботі ради та її органах за період роботи районної ради VІ скликання    Пурський О.І.


10    Про Програму розвитку  земельних відносин та охорони  земель на 2012 рік     Шевчук С.П.


11    Про затвердження нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення     Шевчук С.П.


12    Про погодження проектів землеустрою


 щодо розмежування земель державної та                                                                               комунальної  власності       Шевчук С.П.


13    Про затвердження форми щорічних звітів виконання Програм, що фінансуються з районного бюджету    Чуб В.П.


14    Про розгляд запитів, звернень депутатів Сокальської районної ради та відповідей на них     Чуб В.П.


15    Різне   


2.Слухали про  затвердження розпоряджень голови Сокальської райдержадміністрації.


Доповідала: Ксьонжик С.М. – начальник фінансового управління  райдержадміністрації


                    ( доповідь додається).


Голосували за проект  рішення   в цілому:


                                         за – 58


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                       Рішення прийнято.3.Слухали про Програму соціально - економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2012 рік


 Доповідав : Катерина В.В. – перший заступник голови райдержадміністрації. 


 Запитання до доповідача: М.Пасько, О.Кожушко, Т.Стародуб, Б.Шклянка, В.Бойко, Т.Личко, К.Захаревич, Б.Орищин, Р.Запісоцький.


В обговоренні взяли участь: М.Пасько, І.Дацюк, М.Мисак,


Пропозиції до програми:


Пасько М.М.:  в програмі спочатку потрібно  сформулювати ряд проблем.


Дацюк І.М.:


       - програма  підтримки  малого підприємництва  має мати  не декларативний, а реальний


         зміст;


       - потрібно приймати програму розвитку житлово-комунального господарства


         Сокальського району;


 -  потрібно  закладати кошти під програму  поводження з твердими побутовими


    відходами;


 - програму  потрібно  приймати, але  протягом січня-лютого доопрацювати її.


Голосували за проект  рішення   в цілому з врахуванням пропозицій:


                                         за – 48


                                        проти – немає


                                        утримались –11.


                                        Рішення прийнято.4. Слухали про    затвердження міжбюджетних угод на 2012 рік.


Доповідала: Ксьонжик С.М. – начальник фінансового управління  райдержадміністрації


Голосували за проект рішення в цілому:


                                         за – 54


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Рішення  прийнято.5. Слухали про  затвердження загальнорайонних програм на 2012 рік


Доповідав:   Катерина В.В. – перший заступник голови райдержадміністрації.     


Запитання до доповідача: В.Смолинець, Я.Гаврилів, Б.Шклянка. 


Виступили: І.Шайнога, М.Мисак, Н.Карташова, Р.Запісоцький.


В обговоренні взяли участь: С.Костюк, Т.Стародуб.


Пропозиції  та зауваження до програм:


Смолинець В.І.:


- в тексті програми підтримки розвитку  пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол)   в розділі  "ІІІ Порядок  використання коштів" вилучити слово " надає" і  немає зазначено виконавця  цієї програми;


- в Програмі підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель технічна помилка: слово  "виростання" змінити на "використаня";


-  в Програмі  підтримки галузі тваринництва   немає виконавця програми.


Гаврилів Я.С.:


-    кошти з  Програми підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель перекинути на Програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення;


      -  кошти по Програмі підтримки галузі тваринництва   мають використовуватися


          ефективно.


Костюк С.С.:


       - голосувати по кожній програмі окремо;


       - в програмах, де не розбито кошти по заходах відправити на доопрацювання і не


          фінансувати до наступної сесії;


 - з заходів програми підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-    


    презентаційних заходів вилучити " юридичний всеобуч" і потрібно розбити


    кошти по заходах;


-    в Програмі підтримки розвитку  пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол)  не врахований сільський футбол;


-    в Програмі підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель  проведення культуротехнічних заходів  внести в порядок  використання коштів;


-    в Програмі виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях, непридатних для сільськогосподарського використання вказати сільські ради та  площі заліснення;


-    програму розвитку малого підприємництва доробити до наступної сесії,  можливо передбачити більше фінансування і подати на  затвердження на наступній сесії.


Стародуб Т.П.:   депутати районної ради не мають вільного доступу до Комунальної власності "Редакції газети Голос з-над Бугу", тому  недоцільно виділяти стільки коштів на програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" .


Голосували за проект  рішення   як за основу:


                                         за – 64


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Голосували за пропозицію С.Костюка, за те, щоб за кожну програму голосувати окремо:


                                         за – 39


                                        проти – немає


                                        утримались – 18.


                                        Пропозиція проходить.


Голосували за програму підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського Народного дому:


                                        за – 61


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Голосували за програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-       


                         презентаційних заходів як за основу:


                                        за – 61


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Голосували за те, щоб з заходів програми вилучити  слова "підтримки юридичного всеобучу в районі":


                                        за – 51


                                        проти – 1


                                        утримались – 6


Дацюк І.М.: Конкретизувати по видах заходів використання коштів.


Голосували за програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-       


                          презентаційних заходів в цілому:


                                         за – 60


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу": 


                                        за – 49


                                        проти – немає


                                        утримались – 13.


Голосували за програму  соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району :


                                        за – 61


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму підтримки розвитку  пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол):


                                        за – 62


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму  підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель ( із заходів забрати – культуротехнічні заходи):


                                        за – 59


                                        проти – немає


                                        утримались – 3


Голосували за програму  підтримки галузі тваринництва :


                                        за – 60


                                        проти – немає


                                        утримались – 1


Голосували за програму  виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях, непридатних для сільськогосподарського використання (  конкретизувати по всіх радах):


                                        за – 60


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення:


                                      за – 62


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму розвитку насінництва:


                                        за – 62


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Голосували за програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  комунального підприємства Телерадіокомпанія "Сокаль":


                                        за – 62


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


Чуб В.П.:  потрібно, щоб була єдина уніфікована форма програм.


Голосували за проект рішення  з доповненнями в цілому:


                                        за – 64


                                        проти – немає


                                        утримались – немає


                         Рішення прийнято.6. Слухали про затвердження штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2012 рік.


Доповідав: Дацюк І.М – голова районної ради.


Запитання до доповідача: Б.Шклянка, Р.Запісоцький.


Виступили: М.Мисак.


Голосували за проект рішення в цілому:


                                        за – 61


                                        проти – немає


                                        утримались – немає. 


                                        Рішення прийнято.7. Слухали про  затвердження показників факторного впливу для застосування у формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на 2012 рік.


Доповідала: Ксьонжик С.М. – начальник фінансового управління  райдержадміністрації


Запитання до доповідача: Б.Шклянка, О.Іванчина.


Виступили: В.Чуб.


Голосували за проект рішення  в цілому:


                                        за – 63


                                        проти –  немає


                                        утримались – немає.


                        Рішення прийнято.
Голосували за те, щоб продовжити роботу сесії без обідньої перерви:


                                         за – 58


                                        проти –  немає


                                        утримались – 4.


                       


8. Слухали  про районний бюджет Сокальського району на 2012рік.


Доповідала: Ксьонжик С.М. – начальник фінансового управління  райдержадміністрації


В обговоренні взяли участь: Р.Запісоцький.


Пропозиції до проекту рішення:


Запісоцький Р.В.: внести в проект рішення такі пункти:


                п.20 При розподілі вільних лишків районного бюджету першочергово врахувати співфінансування  обласних та державних  програм.


                п.21 Розподіл коштів на ремонт доріг комунальної власності Сокальського району погоджувати виключно рішенням сесії Сокальської районної ради.


Голосували за проект  рішення   як за основу:


                                        за – 39


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Голосували за  пропозицію: включити такий пункт  - п.20 При розподілі вільних лишків районного бюджету першочергово врахувати співфінансування  обласних та державних  програм:


                                        за – 25


                                        проти – немає


                                        утримались – 22.


                          Пропозиція не проходить.


Голосували за  пропозицію: включити такий пункт -  п.21 Розподіл коштів на ремонт доріг комунальної власності Сокальського району погоджувати виключно рішенням сесії Сокальської районної ради:


                                        за – 13


                                        проти – 27


                                        утримались – 1.


                          Пропозиція  не проходить.


Голосували за проект  рішення  в цілому:


                                        за – 55


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                        Рішення прийнято.9. Cлухали про  звіт голови районної ради за період роботи районної ради VІ скликання


Доповідав: Дацюк І.М – голова районної ради.


Запитання до доповідача:  Р.Запісоцький, Ю.Круглій, Б.Шклянка, Т.Стародуб.


Дацюк І.М.: доручимо комісії з питань регламенту та депутатської етики розглянути на своєму засіданні питання щодо  внесення змін до регламенту районної ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"


Чуб. В.П.: запропонував роботу голови Сокальської районної ради Ігоря Дацюка за період роботи районної ради VІ скликання визнати задовільною.


Голосували за проект  рішення в цілому :


                                        за – 57


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                        Рішення   прийнято.10. Слухали  про участь депутатів в роботі ради та її органах за період роботи районної ради VІ скликання


Доповідав: Пурський О.І. – голова постійної депутатської комісії з питань регламенту та депутатської етики.


Голосували за проект рішення в цілому:


                                        за – 56


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                          Рішення прийнято.11. Слухали про  Програму розвитку  земельних відносин та охорони  земель на 2012 рік


Доповідав: Шевчук С.П. – в.о. начальника управління Держкомзему у Сокальському районі.


Голосували за проект рішення в цілому:


                                        за – 51


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                        Рішення прийнято.12. Слухали про затвердження нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.


Доповідав: Шевчук С.П. – в.о. начальника управління Держкомзему у Сокальському районі.


Голосували за проект рішення   в цілому :


                                        за – 50


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                         Рішення прийнято.13. Слухали про   погодження проектів землеустрою  щодо розмежування земель


                      державної та  комунальної  власності . 


Доповідав: Шевчук С.П. – в.о. начальника управління Держкомзему у Сокальському районі.


Голосували за даний проект рішення в цілому:


                                        за - 50


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Рішення прийнято.


           


14. Слухали про затвердження форми щорічних звітів виконання Програм, що фінансуються з районного бюджету


Доповідав: Чуб В.П.- заступник голови районної ради.


Голосували за даний проект рішення в цілому:


                                        за - 51


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Рішення прийнято.15. Слухали про  розгляд запитів, звернень депутатів Сокальської районної ради та відповідей на них.


Чуб В.П. зачитав :


 -  депутатський запит Р.Запісоцького   щодо заходів по охороні культурної спадщини


 Голосували за підтримку запиту:


                                                 за – 32                                 


                                                 проти – немає


                                                 утримались – немає.


- депутатський запит  Т.Личка щодо інвестиційних пропозицій:


Голосували за підтримку запиту:


                                                 за – 46                                


                                                 проти – немає


                                                 утримались – немає.


- депутатський запит Т.Стародуба щодо ситуації з заборгованістю по заробітній платі на Сокальщині


Голосували за підтримку запиту:


                                                 за – 49                               


                                                 проти – немає


                                                 утримались – немає


- депутатський запит А.Сенюка щодо ДТП  в м.Червонограді 11 січня 2012 року :


Голосували за підтримку запиту:


                                                 за – 47                               


                                                 проти – немає


                                                 утримались – немає


 -  депутатське звернення  Я.Гавриліва щодо підтоплення  населених пунктів Бояничі, Опільсько:


- заява голови фракції "Батьківщина " в районній раді О.Кожушка щодо оприлюднення звернення фракції до громадян  району.


18. Різне.


Мисак М.І.: Подякував за прийняття важливого рішення -  бюджету на 2012 рік. Бюджет є збалансованим, економним. РДА  займає таку позицію як конструктив і співпраця з районною радою.


Сорочук В.В.: головний редактор часопису " Голос з-над Бугу"   виступив щодо доступу депутатів до газети -  всі  мають рівний доступ до газети. Ніякого тиску зі сторони голови РДА і голови районної ради на газету  немає.


Дацюк І.М. голова районної ради в редакційну політику газети і телерадіокомпанії не вмішується.


Пасько М.М.:  Всі повинні бути в рівних умовах і великий удар буде, коли буде втручання в редакційну політику. Для того, щоб задовольнити потреби фракцій, депутатів у виступах  на сторінках газети потрібно  зібрати  комісію і визначитися з цим. Законодавство захищає свободу слова журналістів. Закликав до співпраці з ТРК"Сокаль" .


Стародуб Т.П.: Виступив на захист української ідеї  і з критикою  влади. 


ІХ  сесію VI скликання  оголошено закритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.


Головуючий на сесії                                                                                                     Ігор Дацюк


                                                                                                             Додаток


                                                                                            до протоколу  ІХ сесії VI скликання


    Сокальської районної ради


     від 10 січня 2012 року


Список    депутатів районної ради


                           Присутні :


1.    Береза Василь Йосипович    39.    Новосад Світлана Петрівна


2.    Бойко Василь Іванович    40.    Сенюк Андрій Іванович


3.    Веклин Михайло Тимофійович    41.    Панченко Василь Миколайович


4.    Круглій Юрій Михайлович     42.    Пасько Микола Миколайович


5.    Вербинець Михайло Володимирович    43.    Сташкевич Роман Ярославович


6.    Віра Любов Петрівна    44.    Пилипчук Петро Павлович


7.    Вітик Ярослав Іванович    45.    Піддубчишин Олег Миколайовч


8.    Габа Петро Іванович    46.    Піхоцький Ярослав Йосипович


9.    Гаврилів Ярослав Степанович    47.    Стародуб Тарас Петрович


10.    Василишин Анатолій Михайлович     48.    Поліщук Марія Зіновіївна


11.    Монянчин Василь Іванович     49.    Пурський Орест Ігорович


12.    Орищин Богдан Дмитрович    50.    Романчук Мирослава Богданівна


13.    Дацюк Ігор Михайлович    51.    Смолинець Василь Іванович


14.    Іванчина Олег Антонович    52.    Чуб Володимир Петрович


15.    Запісоцький Роман Васильович    53.    Карташова Наталія Павлівна


16.    Захаревич Катерина Степанівна    54.    Семенчук Юрій Андрійович


17.    Захватов Петро Петрович    55.    Сметана Ігор Озійович


18.    Здерка Ірина Ігорівна    56.    Лащук Віктор Йосипович


19.    Золочівський Михайло Володимирович    57.    Нітефор Любомира Іванівна


20.    Фіяла Володимир Васильович    58.    Голубець Оксана Петрівна


21.    Касян Сергій Васильович    59.    Дем’янович Микола Михайлович


22.    Личко Тарас Володимирович    60.    Трибушок Богдан Петрович


23.    Кожушко Олег Васильович    61.    Дзік Володимир Григорович


24.    Козира Василь Степанович    62.    Ковалько Володимир Мар’янович


25.    Костюк Сергій Степанович    63.    Петрашкевич Богдан Григорович


26.    Красько Богдан Іванович    64.    Плечінь Ігор Якович


27.    Роман Ігор Омелянович     65.    Рехліцький Володимир Володимирович


28.    Шамборовська Наталія Сергіївна       


29.    Музика Ярослав Якович         Відсутні :


30.    Макачка Ігор Павлович    1.    Вітик Мирон Богданович


31.    Малко Василь Олексійович    2.    Гаврилюк Олександр Васильович


32.    Марфюк Євгеній Михайлович    3.    Юнко Ірина Олегівна


33.    Матвіїв Євген Михайлович    4.    Оверчук Лілія Петрівна


34.    Монастирський Роман Теофілійович    5.    Гнатюк Ярослав Йосипович


35.    Шевчук Роман Миколайович    6.    Майструк Галина Іванівна


36.    Шклянка Богдан Петрович    7.    Фарин Лариса Петрівна


37.    Мусій Світлана Степанівна    8.    Мороз Ігор Васильович


    38.    Тимчук Олександр Степанович    9.    Хомяк Ігор Володимирович    


  Заступник голови районної ради                                                                   Володимир Чуб         


30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»