:: 04.01.2013

  Пленарні засідання :: Протоколи сесій

  
04.01.2013

                                                                   ПРОТОКОЛ


ХVІІІ позачергової  сесії  VІ скликання


                                                      Сокальської районної ради


                                                           Львівської області28  грудня   2012 року                                                                                            м. СокальВсього депутатів – 74


Присутні на сесії -  64 (список додається – додаток ).


Запрошені: голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, начальники відділів і управлінь райдержадміністрації,  голови місцевих рад району,   представники засобів масової інформації.Сесію оголошено відкритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.Секретаріат: Ребрина Л.Я.,  Федюра Н.С.


Обрання лічильної комісії.


Пропозиції до складу  лічильної  комісії : Є.Матвіїв, Я.Гаврилів, В.Береза, Я.Піхоцький.


Голосували за лічильну  комісію в такому складі: Є.Матвіїв, Я.Гаврилів, В.Береза, Я.Піхоцький.


                                  за – одноголосно.


Обрання  редакційної комісії.


Пропозиції до складу редакційної комісії: Б.Шклянка, О.Піддубчишин, М.Поліщук.   


Голосували  за  редакційну комісію в такому складі:  Б.Шклянка, О.Піддубчишин, М.Поліщук:


                                  за – 60


                                  проти – немає


                                  утримались - немає.


Матвіїв Є.М.: зачитав протокол № 1 лічильної комісії.


Голосували за те щоб затвердити протокол лічильної комісії:


                                          за - 60


                                          проти – немає


                                          утримались - немає 1.Слухали про затвердження порядку денного вісімнадцятої   сесії Сокальської районної ради     VІ скликання.


Доповідав: Дацюк  І.М. – голова районної ради.


Голосували за порядок денний сесії як за основу:


                                          за - 56


                                          проти – немає


                                          утримались – немає.


Пропозиції, зауваження до порядку денного сесії:


Пасько М.М.:  в порядку денному питанням 3 поставити " Про затвердження показників факторного впливу для застосування  у формулі розподілу обсягів  міжбюджетних трансфертів на 2013 рік "


Голосували за пропозицію М.Паська:


                                  за – 58


                                  проти – немає


                                  утримались - немає.


                                  Пропозиція    проходить.


Кожушко О.В.:  запитав чому немає  в проекті порядку денного питання  про програму соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2013 рік.


Дацюк І.М.: проект програми  соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2013 рік поступив в районну раду 19 грудня 2012 року. Ми опублікували  його на сайті і  маємо дотримуватися  Закону України "Про доступ до публічної інформації".


Каршатова Н.П.: Проект програми  спільно напрацьовано  з депутатами, головами  комісій. Опрацьовувався    також робочою групою, на бюджетних слуханнях,  на колегії  та  на засіданні громадської  ради.


Голосували за порядок денний в цілому:


                                  за – 55


                                  проти - немає


                                  утримались – 1.


                         .


                                                              Порядок денний


ХVІІІ сесії VІ скликання


Сокальської районної ради№ п/п    Назва    Хто доповідає


1    Про затвердження порядку денного вісімнадцятої позачергової сесії Сокальської районної ради VI скликання    І.Дацюк


2    Про  затвердження міжбюджетних угод на 2013 рік     С.Ксьонжик


3    Про затвердження показників факторного впливу для застосування у формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на 2013 рік    С.Ксьонжик


4    Про  затвердження загальнорайонних програм на 2013 рік    Н.Карташова


5    Про затвердження штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2013 рік     І.Дацюк


6    Про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік    С.Ксьонжик


7    Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на 2013-2017 роки     С.Шевчук


8    Про розгляд подання прокурора Сокальського району про усунення порушень законодавства про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації     В.Чуб


9    Про розгляд запитів, звернень депутатів Сокальської районної ради та відповідей на них     В.Чуб


10    Різне   2.Слухали  про затвердження міжбюджетних угод на 2013 рік.


Доповідала :  Ксьонжик С.М.   –  начальник фінансового управління райдержадміністрації.


Запитання до доповідача: В.Панченко, О.Кожушко.


Голосували за проект  рішення   в цілому:


                                         за – 57


                                        проти – 1


                                        утримались - немає.


                                        Рішення прийнято.3.Слухали про  затвердження показників факторного впливу для застосування  у формулі розподілу обсягів  міжбюджетних трансфертів на 2013 рік


Доповідала :  Ксьонжик С.М.   –  начальник фінансового управління райдержадміністрації.


Голосували за проект  рішення  в цілому:


                                         за – 58


                                        проти – немає


                                        утримались - немає.


                                        Рішення прийнято.Пасько М.М.: на президії не змогли виробити єдине рішення , зокрема  по загальнорайоних програмах, тому фракція "Фронту змін просить оголосити перерву на 10 хвилин. (для узгодження своєї позиції)


Оголошено перерву на 10 хвилин.4. Слухали про затвердження загальнорайонних програм на 2013 рік.


Доповідала: Карташова Н.П. – голова райдержадміністрації.


Голосували за проект рішення як за основу:


                                        за – 58


                                        проти – немає


                                        утримались - немає.


Пропозиції та поправки до проекту рішення:


Костюк С.С.:   доповнити    проект рішення   пунктом  наступного змісту:


      "Розробникам програм на наступну сесію подати зміни до загальнорайонних програм з обов`язковим включенням пунктів:


- опис проблеми, на вирішення якої направлена програма з вказанням статистичних даних;


- заходи проблеми з помісячною (календарною) розбивкою їх виконання;


- детальний порядок використання коштів;


- результати виконання програми, у тому числі у числовому вимірі."


Голосували за пропозицію С.Костюка:


                                        за – 59


                                        проти – немає


                                        утримались - немає.


                                        Пропозиція проходить


Дацюк І.М.: зачитав поправки до проекту рішення:


                           -Доповнити пункт 1. підпунктом наступного змісту: Програма підтримки розвитку кооперативних форм господарювання на селі


-    Доповнити пункт 1. підпунктом наступного змісту: Програма фінансової підтримки громадських організацій Сокальської районної асоціації інвалідів


-    Доповнити пункт 1. підпунктом наступного змісту: Програма фінансової підтримки громадських організацій Сокальської районної асоціації інвалідів


-    Доповнити пункт 1. підпунктом наступного змісту: Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва Сокальського району на 2013-2015 роки


-    Доповнити пунктом наступного змісту: "2. Внести зміни в Програму партнерства в рамках європейського проекту «Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: Томашів Любельський – Жовква – Сокаль» на 2011-2012 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради  від 3 березня 2011 року №35, наступного змісту: назву Програми викласти в наступній редакції Програма партнерства в рамках європейського проекту «Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: Томашів Любельський – Жовква – Сокаль» на 2011-2013 роки


-    Доповнити розділ 2. Заходи Програми заходом "Читай, дивись і слухай українське"


-    Доповнити розділ 2. Заходи Програми  підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів  - заходом "Читай, дивись і слухай українське"


-    З розділу 2. Заходи Програми   підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів вилучити захід "Організація відзначення свят, утверджених Указами Президента".


Голосували за дані поправки:


                                        за – 60


                                        проти – немає


                                        утримались - немає.


                                        Пропозиції проходять


Шклянка Б.П.: Розділ "Соціальна допомога найменш забезпеченим громадянам та громадянам,  які опинилися в екстремальних обставинах"


                            Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2013 рік


                            Викласти в наступній редакції: ПРОГРАМА забезпечення діяльності    депутатів Сокальської районної ради в частині надання матеріальної  допомоги  на  2013 – 2015 роки


1.    Вступна частина


                               Програма забезпечення діяльності депутатів Сокальської районної ради в частині надання матеріальної  допомоги громадянам на  2011-2015роки (далі – Програма)  розроблена депутатом районної ради Шклянка Б.П, відповідно до пункту 16 частини 1 статті  43, пункту 2 статті 49, статті 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  пункту 2 статті 2 Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад”, пункту 15 статті 91 Бюджетного Кодексу України, пункту 4.3.1, пункту 4.3. Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.                                        


2.    Мета та завдання Програми


                               Метою Програми є забезпечення здійснення депутатами районної ради своєї діяльності в частині доручень виборців  та вирішення по суті піднятих у зверненнях питань, спрямованих на здійснення соціального захисту громадян; надання матеріальної допомоги найбільш соціально незахищеним  верствам населення, і тим що попали в кризові ситуації.


                                              3. Напрямки використання коштів


                                  Кошти, передбачені Програмою, використовуються  на надання матеріальної допомоги окремим категоріям  громадян.


4. Фінансування програми


                           4.1. Фінансування Програми забезпечується за рахунок надходжень коштів  до загального фонду бюджету району.


                           4.2. Обсяги коштів  визначаються на кожен рік відповідно  до Програми, затвердженої районною радою.


                           4.3.  Сума коштів розподіляється пропорційно між  депутатами районної ради.


5.     Порядок виділення коштів


5.1.  Кошти по цій Програмі виділяються по КФК 1172.


5.2. Головний розпорядник коштів – Сокальська районна рада Львівської області.


5.3.  Матеріальна допомога надається громадянам  один раз на рік.


5.4.  Матеріальна допомога виділяється:


- громадянам, які потрапили у надзвичайну ситуацію, а саме: пожежа,  затоплення, інше стихійне лихо, пограбування, операція, лікування;


- громадянам, які на момент звернення проходять курс лікування як онкохворі;


- дітям-інвалідам та дітям-круглим сиротам або позбавленим батьківського піклування;


- в інших випадках, не заборонених чинним законодавством.


                               5.5. Для надання матеріальної допомоги депутатом районної ради подається заява на ім’я голови районної ради, підтверджена необхідними документами, зазначеними в Положенні про порядок та умови  надання депутатами Сокальської районної ради одноразової адресної матеріальної допомоги (додаток 2 до даного рішення)


6. Очікувані результати


                              6.1.Матеріальна підтримка жителів району, які потрапили у ситуації, що вимагають значних фінансових витрат.


                               6.2. Здійснення захисту соціально незахищених верств населення


Голосували за дану поправку:


                                        за – 33


                                        проти – немає


                                        утримались - 4.


                                        Пропозиція не проходить.


Голосували за проект рішення в цілому з поправками:


                                        за – 61


                                        проти – немає


                                        утримались - немає.


                                        Рішення прийнято.5. Слухали про затвердження штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на  2013 рік.


Доповідав : Дацюк І.М.   –  голова районної ради.


Голосували за проект рішення  як за основу:


                                        за – 59


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Пропозиції та поправки до проекту рішення:


Василишин А.М.: п.3 проекту рішення виключити.


Шклянка Б.П.: не давати надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % .


Стародуб Т.П.:  пропозиція від  фракції  надбавку і премію голові  районної ради  та заступнику голови  районної ради  вирівняти зі всіма  працівниками  ради на рівні 30 відсотків.


Карташова Н.П.: роз’яснила як розподіляють кошти, виділені для соціальної допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в екстремальних обставинах.


Голосували  за пропозицію А.Василишина:


                                        за –   немає


                                        проти - 19


                                        утримались – 1.


                              Пропозиція  не проходить.


Голосували за пропозицію Т.Стародуба: 


                                        за –   27


                                        проти - немає


                                        утримались – 12.


                              Пропозиція  не проходить.


Голосували за проект рішення   в цілому:


                                        за – 60


                                        проти – немає


                                        утримались – 1.


                         Рішення прийнято.6. Слухали про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік.


Доповідала :  Ксьонжик С.М.   –  начальник фінансового управління райдержадміністрації.


Запитання до доповідача: М.Пасько, Т.Стародуб, О.Кожушко, Я.Музика, В.Панченко.


В обговоренні взяли участь: Т.Стародуб ( зачитав заяву), С.Касян, М.Пасько, О.Кожушко, В.Чуб, В.Панченко, П.Пилипчук.   


За проект рішення як за основу:


                                        за – 62


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Пропозиції та поправки до проекту рішення:


Костюк С.С.:  на узгоджувальній раді , яка відбулася в перерві  було вироблена наступна  пропозиція  додаток 7   проекту рішення  доповнити такими  програмами:  Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського  району на 2012-2015 роки  та Програма поводження   з твердими побутовими відходами в Сокальському районі на 2011 - 2014 роки. Відповідно змінилося фінансування програм:


Програма партнерства в рамках європейського проекту “Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: Томашів Любельський – Жовква-Сокаль” на 2011-2013 роки     6900


Програма розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2012-2015 роки    90000


Програма підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського Народного дому на 2013 рік     52500


Програма підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2013 рік      61600


  Регіональна програма розвитку   малого та середнього підприємництва Сокальського району на 2013-2015 роки     14200


Програма поводженням з твердими побутовими відходами в Сокальському районі на 2011-2014 роки    90000


 


Програма соціального захисту окремих категорій населення   


Сокальського району на 2013 рік    489300


Програма фінансової підтримки громадських організацій Сокальської районної асоціації інвалідів    14200


    Програма підтримки розвитку  пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол)


в Сокальському районі на 2013 рік    184900


Програма «Підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель»    218000


Програма підтримки розвитку кооперативних форм господарювання на селі    19000


Програма «Виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях,  непридатних для сільськогосподарського використання»     47400


Програма розвитку насінництва     47400


Програма захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення     426700


 Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази  комунального підприємства Телерадіокомпанія "Сокаль" на 2013 рік     284500


  Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" на 2013 рік     189600


Голосували за пропозицію С.Костюка:


                                        за – 37


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Пропозиція не проходить.


Касян С.В.:  запропонував поставити пропозицію С.Костюка на переголосування.


Панченко В.М.: спочатку проголосувати поправки,  а потім пропозицію С.Костюка.


Стародуб Т.П: фракція "Свобода"  попросила зробити перерву.


Дацюк І.М.:   Згідно ст..61 регламенту районної ради : "Під час обговорення  питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, можна вносити пропозицію про перерву". Завершимо питання, тоді оголосимо перерву.


Монастирський : підтримав пропозицію С.Касяна.   


Голосували за  пропозицію С.Касяна:                    


                                        за – 39


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


Голосували за пропозицію С.Костюка:


                                        за – 40


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Пропозиція проходить.


Шклянка Б.П.: запропонував на Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріль-  но-технічної бази районної газети "Голос з-над Бугу" на 2013 рік  виділити 220,0 тис.грн, на Програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Сокаль"  на 2013 рік 280,0 тис.грн.


Голосували за пропозицію Б.Шклянки:


                                        за – 26


                                        проти – немає


                                        утримались – 17.


                                        Пропозиція не  проходить


Сенюк А.І.: На Програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презен-таційних заходів  виділити 45тис.грн, на Регіональну комплексну програму поліпшення екологічного стану річок басейну Західний Буг у Сокальському районі у 2008-2010 роках з прогнозом до 2015 року - 20 тис.грн.


Голосували за пропозицію А.Сенюка:


                                        за – 1


                                        проти – немає


                                        утримались – 23.


                                        Пропозиція не  проходить


Костюк С.С.:  Пункт 13.рішення викласти у редакції: «За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету за погодженням  з головою районної ради і комісією з питань бюджету і фінансів районної ради спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.»


Голосували за пропозицію С.Костюка:


                                        за – 38


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                                        Пропозиція  проходить


Кожушко О.В.: проект рішення доповнити пунктом  наступного змісту: «Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету (або вільний залишок коштів районного бюджету) спрямовувати першочергово на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району, загальнорайонних програм та на співфінансування інших програм (проектів) "


Голосували за пропозицію О.Кожушка: 


                                        за – 42


                                        проти – немає


                                        утримались – 3.


                                        Пропозиція   проходить


Стародуб Т.П.: На Програму підтримки розвитку  пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол) в Сокальському районі виділити 145 тис. грн, 35 тис. грн виділити на розвиток інших видів спорту, 15 тис.грн – на відрядження марафонця Василя Тетерки для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях


Голосували за пропозицію Т.Стародуб:


                                        за – 34


                                        проти – 1


                                        утримались – 8.


                                        Пропозиція не  проходить


Чуб В.П.: В проекті рішення записати наступні пункти :


      Міським, селищним та сільським головам рекомендувати:       - Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2013 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.


      - Під час затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік та внесення змін передбачити кошти на співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного, обласного та районного бюджетів.


       Фінансовому управлінню Сокальської РДА;


- Фінансування «Програми  соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району» по виплаті одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам в межах коштів соціальної допомоги найменш забезпеченим громадянам, які опинились в екстремальних обставинах здійснювати за письмової згоди депутата-мажоритарника відповідної території та голови або заступника районної ради.  


Голосували за пропозицію В.Чуба:


                                        за – 18


                                        проти – немає


                                        утримались – 5.


                                        Пропозиція не  проходить


Голосували за проект рішення   в цілому:


                                        за – 44


                                        проти – немає


                                        утримались – 2.


                         Рішення прийнято.7. Слухали про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на 2013-2017 роки.


Доповідав: Шевчук С.П. – начальник  управління  Держкомзему у Сокальському районі.


Запитання до доповідача: О.Кожушко.


Голосували за проект рішення  в цілому:


                                        за – 51


                                        проти –  немає


                                        утримались – немає.


                        Рішення прийнято.


            


8. Слухали про   розгляд подання прокурора Сокальського району про усунення порушень законодавства про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації.


Доповідав: Чуб В.П. – заступник голови районної ради.


Запитання до доповідача:О.Кожушко,


Запитання до Н.Карташової:  Р.Шевчук.


Виступила : Перетятко М.Ю. – помічник прокурора Сокальського району.


Запитання до М.Перетятко: Р.Монастирський, Р.Шевчук, Т.Стародуб, М.Пасько.


Виступили:В.Панченко, В.Чуб.


Чуб В.П.: запропонував відхилити подання.


Голосували за  те, щоб подання Прокурора Сокальського району №56-4016 вих.12 від 05.12.12р. про усунення порушень законодавства про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації задовольнити:


                                        за – 2


                                        проти – 19


                                        утримались – 4.


Голосували за  те, щоб подання Прокурора Сокальського району №56-4016 вих.12 від 05.12.12р. про усунення порушень законодавства про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації відхилити:


                                        за – 46


                                        проти – немає


                                        утримались – немає.


                       Рішення прийнято.9. Слухали про  розгляд запитів, звернень депутатів Сокальської районної ради та відповідей на них.


Чуб В.П. зачитав :


- депутатський запит Ю.Семенчука до начальника ДП "Філія Сокальський райавтодор" Белецького В.А.;


Голосували за те, щоб підтримати запит Ю.Семенчука:


                        за – 44


                        проти – немає


                        утримались – немає


                        Запит підтримано.


- звернення Іваничівської районної ради Волинської області щодо фінансування капітального ремонту автомобільних доріг;


Дацюк І.М.: спільно від двох районів будемо звертатися  до Львівської ОДА, Львівської обласної ради, служби автомобільних доріг у Львівській області, Облавтодору.


Голосували за підтримку звернення:


                       за – 43


                        проти – немає


                        утримались – немає


                        Звернення  підтримано.


- звернення фракції "Батьківщина" в районній раді щодо  процедури призначення головного лікаря КЗ СРРЛО "Сокальська центральна районна лікарня"


Голосували за підтримку звернення:


                        за – 44


                        проти – немає


                        утримались – немає


                        Звернення підтримано.


- лист Львівської облдержадміністрації щодо рішення Сокальської районної ради  Львівської області від 02.11.2012 № 331.Різне.


Дацюк І.М.: оголосив, що 30 грудня 2012 року в Народному Домі м.Сокаля відбудуться урочистості з нагоди відзначення дня народження С.Бандери.


Савчук П.М.- перший заступник голови райдержадміністрації  проінформував про стан автомобільних доріг  загального користування в зимовий період в Сокальському районі.


Запитання до П.Савчука:  Б.Красько, В.Береза, Я.Гаврилів,


Дацюк  І.М.: порушив  питання про незадовільний стан дороги Жовква-Червоноград-Ковель, яка обслуговується Жовківським ДЕД.


Карташова Н.П.:  прокоментувала ситуацію, яка сталася 14 грудня 2012 року внаслідок поганих погодніх умов,  було забловано   рух транспорту на території Переспівської сільської ради. Надзвичайно складна ситуація в райавтодорі: відсутність техніки, пального. Щоденно ми збираємо ситуацію про стан доріг в районі. Ми зверталися до керівника Жовківського ДЕД стосовно згаданої дороги.


Запитання до Н.Карташової:  Н.Шамборовська щодо дороги на Ільковичі в районі колишнього заводу хімічного волокна.


Карташова Н.П.: Дорога до кінця дня  буде приведена до належного стану.
ХVІІІ  позачергову  сесію VI скликання  оголошено закритою.


Прозвучав  Державний Гімн України.
Головуючий на сесії                                                                                             Ігор Дацюк


                                                                                                           Додаток 


                                                                                      до протоколу  ХVІІІ сесії VI скликання


  Сокальської районної ради


   від    28  грудня   2012 року


Список    депутатів районної ради


                           Присутні :


1.    Монянчин Василь Іванович     39.    Матвіїв Євген Михайлович


2.    Бойко Василь Іванович    40.    Петрашкевич Богдан Григорович


3.    Веклин Михайло Тимофійович    41.    Панченко Василь Миколайович


4.    Василишин Анатолій Михайлович    42.    Пасько Микола Миколайович


5.    Вербинець Михайло Володимирович    43.    Лащук Віктор Йосипович


6.    Віра Любов Петрівна    44.    Ковалько Володимир Мар’янович


7.    Вітик Ярослав Іванович    45.    Піддубчишин Олег Миколайович


8.    Орищин Богдан Дмитрович    46.    Піхоцький Ярослав Йосипович


9.    Шамборовська Наталія Сергіївна    47.    Стародуб Тарас Петрович


10.    Габа Петро Іванович     48.    Поліщук Марія Зіновіївна


11.    Сенюк Андрій Іванович     49.    Пурський Орест Ігорович


12.    Рехліцький Володимир Володимирович    50.    Гнатюк Ярослав Йосипович


13.    Дацюк Ігор Михайлович    51.    Дем’янович Микола Михайлович


14.    Юнко Ірина Олегівна    52.    Чуб Володимир Петрович


15.    Вітик Мирон Богданович     53.    Карташова Наталія Павлівна


16.    Захаревич Катерина Степанівна    54.    Береза Василь Йосипович


17.    Трибушок Богдан Петрович    55.    Сметана Ігор Озійович


18.    Гаврилів Ярослав Степанович    56.    Іванчина Олег Антонович


19.    Золочівський Михайло Володимирович    57.    Захватов Петро Петрович


20.    Фіяла Володимир Васильович    58.    Фарин Лариса Петрівна


21.    Касян Сергій Васильович    59.    Круглій Юрій Михайлович


22.    Кожушко Олег Васильович    60.    Дзік Володимир Григорович


23.    Мороз Ігор Васильович     61.    Смолинець Василь Іванович


24.    Козира Василь Степанович    62.    Оверчук Лілія Петрівна


25.    Костюк Сергій Степанович    63.    Музика Ярослав Якович


26.    Красько Богдан Іванович    64.    Здерка Ірина Ігорівна


27.    Роман Ігор Омелянович        


28.    Пилипчук Петро Павлович                     Відсутні


29.    Гаврилюк Олександр Васильович     1.    Запісоцький Роман Васильович


30.    Макачка Ігор Павлович    2.    Майструк Галина Іванівна


31.    Малко Василь Олексійович    3.    Хомяк Ігор Володимирович


32.    Марфюк Євгеній Михайлович    4.    Тимчук Олександр Степанович


33.    Плечінь Ігор Якович    5.    Личко Тарас Володимирович


34.    Монастирський Роман Теофілійович    6.    Новосад Світлана Петрівна


35.    Шевчук Роман Миколайович    7.    Романчук Мирослава Богданівна


36.    Шклянка Богдан Петрович    8.    Семенчук Юрій Андрійович


37.    Мусій Світлана Степанівна    9.    Сташкевич Роман Ярославович


    38.    Голубець Оксана Петрівна            


  Заступник голови районної ради                                      &n30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»