:: 29.12.2012

  Документи :: Положення про президію, постійні комісії

  
29.12.2012

                                                                                                                        Додаток  1 


                                                                                                         до рішення Сокальської


                                                                                              районної ради


                                                                                                 від  11 січня 2010 року


                                                                                                              № 18П О Л О Ж Е Н Н Я


про помічника-консультанта депутата


Сокальської районної ради1.     Загальні положення


 


1.1.Положення про помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".1.2.Депутат Сокальської районної ради може мати до п’яти  помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.1.3.Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Сокальської районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Сокальської районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності свої дій та вчинків помічників-консультантів депутата.1.4.Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, якому на момент реєстрації виповнилося 18 років.1.5.Помічник-консультант депутата Сокальської районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами та цим Положенням.2. Перебування в статусі помічника-консультанта


 


2.1. Зарахування   помічником-консультантом на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата Сокальської районної ради на ім`я голови  Сокальської районної ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата, його громадянство та освіта, місце праці, відомості про судимість.


До подання додаються: заява кандидата із зазначенням громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів,  дві фотографії 3х4 та ксерокопія паспорта.
2.2. Повноваження помічника-консультанта припиняються :


1) за письмовим поданням депутата Сокальської районної ради;


2) за власною заявою;


3) у разі припинення повноважень депутата Сокальської районної ради;


4) у разі втрати громадянства України;


5) у разі смерті.


 


2.3. Помічнику-консультанту депутата Сокальської районної ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.2.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради  має єдиний зразок і видається апаратом Сокальської районної ради за письмовим поданням депутата Сокальської районної ради протягом 15 днів.2.5. Посвідчення помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до апарату Сокальської районної ради у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради згідно чинного законодавства та цього положення.
3. Права і обов’язки помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради


 


3.1. Помічник-консультант депутата Сокальської районної ради має право:


 


1) бути присутнім на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Сокальської районної ради згідно Регламенту;


2) брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата Сокальської районної ради та вносити пропозиції щодо цих питань;


3) знайомитися з рішеннями Сокальської районної ради;


4) одержувати надіслану на ім’я депутата Сокальської районної ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її від його імені за письмовим дорученням депутата;


5) подавати у письмовій формі підготовлені та завізовані  депутатом Сокальської районної ради проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;


6) помічник-консультант депутата Сокальської районної ради, за письмовим дорученням депутата має право на прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Сокальського району, по питаннях діяльності депутата Сокальської районної ради попередньо узгодивши терміни, час та ціль.


3.2. Помічник-консультант депутата районної ради зобов’язаний:


 


1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України та цього Положення;


2) не допускати дій, що можуть негативно вплинути на виконання повноважень депутатом місцевої  ради або зашкодити інтересам місцевого самоврядування; утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата чи підривають авторитет Сокальської районної ради;


3) за дорученням депутата Сокальської районної ради вивчати питання згідно чинного законодавства, необхідні депутату Сокальської районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати відповідні матеріали, здійснювати контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення, вести діловодство депутата Сокальської районної ради;


4) сприяти організації проведення звітів і зустрічей з виборцями депутатом Сокальської районної ради;


5) допомагати депутату Сокальської районної ради в розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборців, та у вирішенні порушених у них питань;


6) надавати депутату Сокальської районної ради організаційно-технічну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;


7) не використовувати повноваження помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради в особистих інтересах чи з корисливою метою.4. Доручення депутата Сокальської районної ради своєму помічнику-консультанту видається в письмовій формі за підписом депутата Сокальської районної ради.5. Заключні положення5.1 Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ   та   організацій   за   створення   перешкод   у  роботі помічника-консультанта депутата  Сокальської районної ради, невиконання його законних вимог  щодо  забезпечення діяльності депутата Сокальської районної ради, а так само недотримання  встановлених  чинним  законодавством України строків надання  інформації  або  надання  завідомо неправдивої інформації несуть  відповідальність  згідно  чинного  законодавства  України.


 


5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до  помічника-консультанта  депутата Сокальської районної ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата та Сокальську районну раду.Заступник голови районної ради                                                 Володимир Чуб
                                                                                                                        Додаток  2 


                                                                                                             до рішення Сокальської


                                                                                             районної ради


                                                                                                     від   січня 2010 року


                                                                                                                  № 18Опис


посвідчення помічника-консультанта депутата


Сокальської районної радиПосвідчення помічника-консультанта депутата Сокальської районної ради являє собою прямокутник розміром 10х7 см у твердій обкладинці.


У верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту: СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА, посвідчення № ___. Номер посвідчення помічника – консультанта депутата Сокальської районної ради складається з номеру посвідчення депутата Сокальської районної ради і через дріб порядковим номером помічника-консультанта того ж депутата Сокальської районної ради.


У нижній частині лицьового боку посвідчення вміщено напис “Голова Сокальської районної ради”, праворуч від якого відведено місце для підпису, із зазначенням прізвища.


У лівій частині правого лицьового боку посвідчення міститься кольорова фотографія помічника-консультанта депутата  районної ради розміром 3х4 см.


Підпис голови Сокальської районної ради, фотографія помічника – консультанта депутата Сокальської районної ради скріплюється малою гербовою печаткою Сокальської районної ради. Наступним рядком у лівому куті вміщено напис: “Видано ____________  р.” із зазначенням дати та в правому куті – терміну дії посвідчення.


У правій частині лицьового боку посвідчення трьома рядками вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника - консультанта.


На тиловій частині посвідчення по центрі розміщений малий державний Герб України. На тиловій частині посвідчення 5 рядками вміщено текст такого змісту: Сокальська районна рада VІ скликання, помічник-консультант депутата Сокальської районної ради, прізвище ім’я по батькові депутата Сокальської районної ради.З р а з о к


посвідчення помічника-консультанта депутата


Сокальської районної ради


                                                  VІ скликання

         Лицьовий бік
                         Сокальська районна Рада


                        посвідчення  №____                         прізвище ім’я по батькові


            фотографія      помічника - консультанта


                  3*4                                   депутата


                          


                                      


                               Голова Сокальської


                               районної ради      _________    Дацюк І. М.


                   


                                Видано_____________ р.        Дійсне протягом повноважень


                                                                                            районної ради VI скликання


          Тиловий бік
    


                   Сокальська районна рада


                                VI скликання


                   


                                      Помічник- консультант                             депутата Сокальської районної ради                                Козака Павла Микитовича

Заступник голови районної ради                                                 Володимир Чуб


30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»