:: 19.09.2011

  Документи :: Регуляторна діяльність

  
19.09.2011

ПРОЕКТСОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІVІІ сесія ____VІ______скликанняР І Ш Е Н Н Я №


жовтня 2011 року м.Сокаль Про затвердження умов концесійного конкурсу, конкурсної документаціїта інформаційного оголошення про


проведення конкурсу на право концесії цілісного


майнового комплексу кінотеатру та 


гаражів, що знаходиться за адресою 


м. Сокаль вул. Шептицького, 72.


Розглянувши подання конкурсної комісії з проведення конкурсу на право концесії цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів, що знаходиться за адресою м. Сокаль вул. Шептицького, 72, на виконання рішення районної ради від 18.08.2011р. №113, відповідно Закону України «Про концесії», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності та постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, з метою підвищення ефективності використання комунального майна, Сокальська районна рада,-


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити умови концесійного конкурсу на право концесії цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів, що знаходиться за адресою м. Сокаль вул. Шептицького, 72 згідно додатку 1.


2. Затвердити текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу на право концесії цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів, що знаходиться за адресою м. Сокаль вул. Шептицького, 72 згідно додатку 2.


3. Затвердити конкурсну документацію з проведення конкурсу на право концесії цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів, що знаходиться за адресою м. Сокаль вул. Шептицького, 72 згідно додатку 3.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.Голова районної ради Ігор Дацюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Сокальської районної ради
Від 2011 р №
УМОВИ
щодо проведення концесійного конкурсу з передачі цілісного майнового комплексу
кінотеатру та гаражів за адресою м. Сокаль, вул.Шептицького ,72 в концесію.


Умовами участі у конкурсі є:
1. Передача цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів за адресою м. Сокаль, вул.Шептицького ,72 в концесію терміном 49 років.
2. Подання заявки на участь у конкурсі відповідної форми.
3. Надання проекту концесійного договору та пропозицій відповідно до умов конкурсу ,які обов’язково включають в себе найкращі умови здійснення концесійної діяльності з зазначнням термінів щодо:
- виконання робіт по проведенню капітального ремонту будівлі згідно кошторису
(капітальний ремонт даху, заміна вікон, дверей, ремонт підлоги, опалення, ремонт фасаду протягом 2-х років)
- реконструкція кінозалу для показу фільмів у форматі 3D або кращому.
- виконання (капітального та ) поточного ремонту побутових та підсобних приміщень кінотеатру
- благоустрій прилеглої території
- відомості про обсяг,схеми і графіки фінансування робіт з реконструкції та введення в експлуатацію об’єкта концесії;
- гарантії , які підтверджують змогу конкурсанта забезпечити виконання істотних умовконцесійного договору;
4. Щорічна сплата концесійних платежів у розмірі 10 відсотків вартості майна, що передається в концесію визначеної експертним шляхом.(щоквартально)
5. Сплата реєстраційного внеску у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
6. Відновлення показу кінофільмів на протязі 3-х років з часу підписання договору концесії.
7. Заборона продажу та розпивання алкогольних напоїв на території об’єкта концесії
8. Створення додаткових відпочинково-розважальних центрів (інтернет-кафе, дитяче кафе, продаж книжкової та рекламної продукції та інше ).
9. Надання безоплатно в користування за зверненням концесієдавця приміщень кінотеатру для проведення культурно-мистецьких та інших громадських заходів до 7 разів в рік.
10. Заключеня договору оренди земельної ділянки на термін концесійного договору.
11. Виконання істотних та інших додаткових умов договору концесії .


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Сокальської районної
ради


від жовтня 2011 року №
Конкурсна документація
Інструкція для претендентів на участь в концесійному
конкурсі по переданню в концесію цілісного майнового комплексу кінотеатру
та гаражів за адресою м. Сокаль , вул. Шептицького ,72.
Розділ І. Загальні положення
1.1. Ця інструкція розроблена конкурсною комісією з організації і проведення концесійного конкурсу по переданню в концесію цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів за адресою м. Сокаль ,вул. Шептицького,72 затверджена Протоколом комісії № від вересня 2011р. та рішенням Концесієдавця № ____ від „___” ________ 2011р. згідно із вимогами Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об`єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 642. Інструкція містить інформацію і вимоги щодо умов концесійного конкурсу, порядку його проведення, розроблення, оформлення і подання пропозицій претендентів концесійного конкурсу, а також інформацію щодо об`єкту концесії, необхідну для подання претендентами заяв для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об`єкта у концесію.
1.2. Інструкція видається претендентам (учасникам) концесійного конкурсу, допущеним до участі в концесійному конкурсі рішеннями Концесієдавця, за їх письмовими запитами. Інструкція надається претенденту за умови надання конкурсній комісії платіжного документу, що підтверджує оплату реєстраційного внеску за участь в конкурсі. Представник претендента отримує Інструкцію на підставі належно оформленої довіреності, і про отримання документації складає відповідну розписку.
Розділ II. Інформація і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення і оформлення конкурсних пропозицій
2.1. Проведення концесійного конкурсу здійснюється Концесієдавцем і конкурсною комісією, повноваження яких визначаються у відповідності до норм чинного законодавства України. Конкурсна комісія діє у відповідності до Положення про конкурсну комісію з проведення концесійного конкурсу по переданню в концесію цілісного майнового комплексу кінотеатру та гаражів за адресою м. Сокаль ,вул.Шептицького,72.,затвердженого рішенням Сокальської районної ради №114 від 18.08.2011 року.
2.2.Заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції претендентів приймаються конкурсною комісією за адресою м.Сокаль, вул.Шептицького,26 відділ управлінням комунальним майном Сокальської районної ради. Заявки та пропозиції приймаються з понеділка по п`ятницю з 09.00 до 17.00. Заявки та пропозиції подаються уповноваженими представниками претендентів (керівник або особа за довіреністю) особисто.


2.3аявки та конкурсні пропозиції приймаються на протязі 60 календарних днів з дати оголошення концесійного конкурсу. Початок приймання пропозицій - 2011 року. Останній строк приймання пропозицій – 2011 року. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію. Розгляд конкурсних пропозицій проводиться конкурсною комісією протягом 45 календарних днів з останнього дня їх подачі. Заявка на участь у концесійному конкурсі, отримана після закінчення останнього строку подачі, не розглядається і повертається конкурсною комісією претенденту за його рахунок.
2.4. До складу конкурсної пропозиції претендента повинні входити:
- заявка на участь у конкурсі відповідної форми; - пропозиція (оформлена згідно з установленим порядком); - пояснювальна записка до пропозиції.
2.5. У разі коли претендент вважає за необхідне залучити для виконання концесійного договору співвиконавців (підрядників, співінвесторів, кредиторів, постачальників), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість претендента із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, гарантійні листи тощо).
2.6. Правила оформлення конкурсної пропозиції:
2.6.1. Конкурсна пропозиція, що подається претендентом, має бути сформована ним в справу, в якій послідовно розміщуються супровідний лист про направлення конкурсної пропозиції конкурсній комісії, опис документів, що входять до конкурсної пропозиції, а після них - пояснювальна записка до пропозиції, всі документи і матеріали, подані претендентом як конкурсна пропозиція.
2.6.2. Кожен документ має бути пронумерований, на кожній сторінці, прошитий і опечатаний з наведенням відомостей про кількість сторінок в документі, і підпису з розшифровкою відповідної особи.
2.6.3. Документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, мають бути підписані керівником претендента, а у необхідних випадках (якщо документ містить цифрові дані, розрахунки, таблиці чи будь-які бухгалтерські відомості) також головним бухгалтером претендента. Жодних виправлень, підтирань, дописок і т.і. в документах конкурсної пропозиції не допускається.
2.6.4. Документи подаються в оригіналах. Допускається подання нотаріально засвідчених копій установчого документу претендента, його реєстраційних документів, протоколів засідань органів управління претендента, та інших документів, виданих (прийнятих) державними органами. Копії бухгалтерських звітів, балансів та інших документів, що відносяться до бухгалтерської, статистичної, податкової звітності підприємства претендента можуть бути засвідчені підписом керівником претендента з печаткою претендента (на кожній сторінці документа).
2.6.5. Всі документи, що входять до складу конкурсної пропозиції претендента, мають складатись державною мовою.
2.7. Конкурсна пропозиція претендента концесійного конкурсу, яка подається до конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу, має бути:
а) повною, тобто складатись з усіх передбачених законодавством України та умовами проведення конкурсу, встановленими рішеннями Концесієдавця, конкурсної комісії та конкурсною документацією документів і матеріалів.
б) вичерпною, тобто має містити всі, повні і точні відомості, передбачені законодавством України та умовами проведення конкурсу, встановленими рішеннями Концесієдавця, конкурсної комісії та конкурсною документацією.
в) правдивою, тобто всі відомості, наведені в конкурсній документації, мають відповідати дійсності, не вводити прямо чи побічно конкурсну комісію та Концесієдавця в оману чи помилку щодо власне претендента та/або запропонованих претендентом умов здійснення концесійної діяльності та всіх інших відомостей, які мають оцінюватись конкурсною комісію і Концесієдавцем в ході проведення концесійного конкурсу, затвердження його результатів і підписання концесійного договору з переможцем концесійного конкурсу.
2.8. Реєстрація конкурсних пропозицій проводиться Відповідальним Секретарем конкурсної комісії в Журналі реєстрації конкурсних пропозицій. В Журнал заносяться відомості про найменування претендента, від якого надійшла конкурсна пропозиція, дата надходження пропозиції в комісію, перелічуються всі документи, додані до конкурсної пропозиції. Відповідальний Секретар повідомляє представнику претендента, який подав конкурсну пропозицію, реєстраційний номер його пропозиції в Журналі. Також, за бажанням представника претендента Відповідальний Секретар комісії здійснює відмітку про прийняття конкурсної пропозиції на копії першого листа поданої пропозиції, що залишається у заявника.
2.9. Конкурсні пропозиції, зареєстровані комісією, передаються Головою комісії одному з членів комісії для оцінки відповідності пропозиції умовам концесійного конкурсу. Рішення щодо відповідності пропозиції умовам конкурсу приймається на засіданні комісії.
2.10. Якщо комісією прийняте рішення про невідповідність пропозиції умовам конкурсу, вона письмово повідомляє про це учасника конкурсу з наданням йому строку для усунення недоліків пропозиції. Цей строк не може бути меншим 10 календарних днів. Якщо в наведений строк недоліки в пропозиції не будуть усунуті і виправлена пропозиція не надійде в комісію, або виправлена учасником конкурсу пропозиція все одно не відповідатиме умовам концесійного конкурсу, комісія на засіданні приймає рішення про остаточну невідповідність пропозиції умовам концесійного конкурсу і передає відповідний Протокол засідання комісії з конкурсною пропозицією учасника Концесієдавцю для прийняття рішення про відхилення претендента від подальшої участі в концесійному конкурсі.
2.11. Концесієдавець обов`язково відхиляє претендента від участі у концесійному конкурсі в разі умисного подання свідомо неправдивої інформації про себе, а також у разі подання неповної або неточної інформації, подання пропозиції, що не відповідає умовам концесійного конкурсу. Інформація про відхилення претендента від подальшої участі у концесійному конкурсі та мотиви прийняття такого рішення доводяться конкурсною комісією за дорученням Концесієдавця до відома претендента.
2.12. Пропозиції, які відповідають умовам концесійного конкурсу, вивчаються всіма членами комісії, і у нормативно встановлений строк виносяться на розгляд засідання комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення переможця концесійного конкурсу. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого комісія готує висновок концесієдавцю для визначення переможця конкурсу.
2.13. У разі необхідності заслуховування конкурсною комісією претендентів з метою отримання додаткової інформації щодо претендента та його конкурсних пропозицій, таке заслуховування проводиться на окремому засіданні комісії. Від претендента в цьому випадку має бути присутнім керівник. Також пояснення можуть давати і довірені особи претендента, уповноважені на представництво його інтересів згідно з нормами чинного законодавства України.
2.14. Під час розгляду конкурсних пропозицій претенденти мають право вносити до них зміни і доповнення з метою удосконалення пропозицій. Претендент також може зняти свою заявку з розгляду конкурсної комісії. Зміни конкурсних пропозицій можуть бути внесені претендентом не пізніше як за 10 календарних днів до закінчення строку розгляду заявок і пропозицій, встановленого цією Інструкцією та іншими документами з проведення концесійного конкурсу. Зміни до конкурсних пропозицій оформлюються претендентами відповідно до загальних вимог оформлення конкурсної пропозиції, встановлених цією Інструкцією, подаються до конкурсної комісії і реєструються комісією в порядку, встановленою цією Інструкцією.
2.15. Роз`яснення щодо конкурсної документації надаються уповноваженим представникам претендентів членами комісії в усній формі. За необхідності за рішенням голови конкурсної комісії може бути підготовлена письмова відповідь на запит претендента.
2.16. Повідомлення претендентів про результати концесійного конкурсу здійснюється шляхом опублікування конкурсною комісією за дорученням Концесієдавця результатів концесійного конкурсу в друкованому засобі масової інформації Сокальської районної ради – газеті „Голос з-над Бугу” та на сайті Сокальської районної ради. Таке опублікування здійснюється на протязі 10 робочих днів з дати прийняття Концесієдавцем рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу.
2.17. Конкурсна комісія персонально листом повідомляє переможця концесійного конкурсу про прийняте рішення і надсилає переможцю конкурсу офіційне запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору і його укладення.
2.18. Якщо після оголошення концесійного конкурсу на участь в конкурсі подав конкурсну пропозицію лише один претендент, і цей претендент був допущений до участі в концесійному конкурсі, конкурсною комісією та Концесієдавцем, концесійний договір може бути укладений Концесієдавцем з цим претендентом шляхом погодження з ним всіх істотних умов концесійного договору. В цьому випадку проведення переговорів по укладенню концесійного договору, порядок і умови отримання претендентом згоди органів Антимонопольного комітету України і ліцензії на здійснення господарської діяльності регулюються загальними нормами даної Інструкції, встановленими для переможця концесійного конкурсу.
2.19. Переговори по узгодженню тексту концесійного договору і його укладенню розпочинаються в строки, встановлені Концесієдавцем, але не пізніше ніж через 15 днів після прийняття Концесієдавцем рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу. В переговорах беруть участь зі сторони Концесієдавця особи, визначені Концесієдавцем, а зі сторони переможця концесійного конкурсу - керівник підприємства-переможця та особи, уповноважені брати участь в переговорах в порядку, передбаченому установчим документом переможця концесійного конкурсу. Кількість учасників переговорів з кожної сторони не може перевищувати п`яти осіб
2.20. Від дати прийняття рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу і визначення переможця концесійного конкурсу до дати підписання концесійного договору або анулювання прийнятого рішення про визначення Концесієдавець не має права вести переговори про укладення концесійного договору з іншими особами.


2.21.Переговори проводяться в строк не більше 10 днів з дати їх початку. Строк проведення переговорів може бути продовжений обґрунтованим рішенням Концесієдавця, але не більш ніж на 10 календарних днів. За бажанням сторін можуть складатись протоколи проведення переговорів. В ході концесійних переговорів сторони за домовленістю можуть внести до проекту концесійного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.
2.22. Рішення про визначення переможця концесійного конкурсу анулюється і конкурсна комісія разом з Концесієдавцем має право розпочати переговори з іншими претендентами з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення концесії, у наступних випадках:
1) в ході переговорів по укладенню концесійного договору сторони не узгодили тексту договору в строки, встановлені для проведення переговорів;
2) висування переможцем концесійного конкурсу неприйнятних для Концесієдавця умов підписання концесійного договору;
3) переможець концесійного конкурсу в ході проведення переговорів або після їх завершення відмовився від підписання концесійного договору;
4) переможець концесійного конкурсу не надав установлених гарантій, які підтверджують його змогу забезпечити належне фінансування концесійної діяльності;
5) переможець концесійного конкурсу не отримав у строки, встановлені законодавством і конкурсною документацією згоду органу Антимонопольного комітету України на отримання об`єкта в концесію;
6) переможець концесійного конкурсу не отримав у строк, встановлений конкурсною документацією ліцензії на здійснення господарської діяльності .


2.23. Підписання концесійного договору здійснюється Концесієдавцем і переможцем концесійного конкурсу в тижневий строк після узгодження проекту концесійного договору та укладення договору оренди земельної ділянки, необхідної для здійснення концесійної діяльності.
2.24. Концесійний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Договір вступає в силу з дня його підписання сторонами і діє на протязі строку, встановленого в договорі.
2.25. Концесієдавець у триденний строк після підписання сторонами тексту договору повідомляє про укладення такого договору Фонд державного майна для внесення договору в реєстр концесійних договорів..
2.26.Переможець концесійного конкурсу в триденний строк після отримання повідомлення про визнання його переможцем концесійного конкурсу повинен подати до органу ліцензування заяву з усіма доданими документами для отримання ліцензії. Якщо переможець конкурсу не отримає ліцензію протягом 50 календарних днів з дня повідомлення про визначення його переможцем і не надасть відповідну інформацію про це Концесієдавцеві і конкурсній комісії, Концесієдавець скасовує своє рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу і визначення переможця концесійного конкурсу.
2.27. Концесійний конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі коли:
а) протягом строку прийняття пропозицій до конкурсної комісії не надійшло жодної пропозиції;
б) усі подані пропозиції не відповідають умовам концесійного конкурсу;
в) усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;
г) вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами конкурсної документації не виконані усіма претендентами у встановлений строк.
У випадку оголошення конкурсу таким, що не відбувся, оголошується новий концесійний конкурс, якщо власник майна не скасує рішення про передачу відповідного об`єкта в концесію.
Розділ III. Інформація щодо умов концесійного конкурсу.
3.1. В цьому розділі встановлюються основні вимоги щодо змісту конкурсних пропозицій претендентів концесійного конкурсу, а також основні критерії і порядок оцінки пропозицій претендентів та визначення переможця концесійного конкурсу конкурсною комісією.
3.2. Конкурсні пропозиції претендента концесійного конкурсу мають включати:
- види діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;
- умови надання земельної ділянки для здійснення концесійної діяльності;
- перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;
- умови встановлення, зміни цін (тарифів) на послуги, що надаються в рамках концесійної діяльності;
- умови найму, використання праці працівників;
- умови використання вітчизняних сировини і матеріалів;
- умови та обсяги поліпшення об`єкта концесії та порядок їх компенсації;
- умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;
- порядок використання амортизаційних відрахувань;
- умови відновлення об`єкта концесії та його повернення;
- умови страхування концесіонером об`єктів, взятих у концесію;
- відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з реконструкції та експлуатації об`єкта концесії, розрахунки вартості робіт з реконструкції та експлуатації об`єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу конкурсанта забезпечити виконання істотних умов концесійного договору.
3.3. Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу.
3.4. Основними критеріями визначення переможця концесійного конкурсу є:
- надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів;
- найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту;
- найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об`єкта концесії;
- розмір витрат з експлуатації об`єкта концесії, який забезпечує оптимальну прибутковість від експлуатації об`єкта концесії, його самоокупність;
найкоротші строки окупності об`єкта концесії, надходження прибутків;
- найкоротші строки реконструкції об`єкта концесії;
- найкращі умови використання об`єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб;
- максимальне використання у концесійній діяльності працівників - громадян України, в тому числі і звільнених у зв`язку з ліквідацією комунального підприємства, майно якого надано у концесію.
3.5. Пропозиції, які відповідають умовам концесійного конкурсу, вивчаються всіма членами комісії, після чого виносяться на розгляд засідання комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення переможця концесійного конкурсу.


3.6. Рішення щодо визначення переможця концесійного конкурсу на підставі аналізу конкурсних пропозицій приймає конкурсна комісія. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Якщо під час прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу голоси членів комісії розподілились порівну, Голова комісії при прийнятті рішення має вирішальний голос. Остаточне рішення про переможця концесійного конкурсу та надання в концесію об`єкта концесії на підставі подання конкурсної комісії приймає Концесієдавець, що оформлюється відповідним Рішенням Концесієдавця.


Додаток № до рішення
Сокальської районної ради
від жовтня 2011 р. №


Інформаційне оголошення
про проведення концесійного конкурсу
Увага, концесійний конкурс!


З метою надання більш якісного забезпечення соціальних та культурних потреб мешканців району, проведення реконструкції, внесення покращень та здійснення управління з проведення кіно-концертної діяльності Сокальська районна рада („Концесієдавець”) оголошує концесійний конкурс щодо надання права управління (експлуатації) цілісним майновим комплексом кінотеатру та гаражів за адресою м. Сокаль, вул.. Шептицького,7, Львівської області („Об’єкт концесії”) строком на 49 (сорок дев’ять) років.
Первісна вартість цілісного майнового комплексу становить 488564грн ( ). Залишкова вартість становить 119354,39грн ( ) Заявки на участь у концесійному конкурсі, конкурсні пропозиції і документація приймаються Конкурсною комісією до 11-00 години 2011р.
Розмір реєстраційного внеску становить 170 грн. 00 коп. (сто сімдесят гривень 00 коп.). Реєстраційний внесок перераховується на рахунок місцевого бюджету: р/р № , , код платежу , банк ГУДКУ в Львівській області, код ЄДРПОУ , МФО , з обов’язковою вказівкою призначення платежу: „Реєстраційний внесок на участь у концесійному конкурсі”.
Оголошення результатів концесійного конкурсу лютого 2012р.
За додатковою інформацією звертатися до Конкурсної комісії.
Адреса: 80000, Україна, Львівська область, м. Сокаль, вул.. Шептицького,26. Сокальська районна рада, каб. начальника відділу комунального майна, тел. для довідок: 7-20-87.


ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
____________________________ "_____"_______________ р.
(місце укладення договору)
__________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
що діє згідно з __________________________ (далі - концесієдавець)
(N і дата рішення тощо)
з однієї сторони, та ________________________ в особі ____________
(назва юридичної особи)
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________, або
(статут, доручення тощо)
_____________________________________________ (далі - концесіонер)
(прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи)
з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:
Предмет концесійного договору
1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право
__________________________________________________________________
(створити (побудувати) чи істотно поліпшити та (або) здійснювати
управління (експлуатацію) об`єкта концесії)
з метою задоволення громадських потреб у сфері ___________________
(сфера господарської
діяльності)
за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього
договору.
2. Об`єктом концесії за цим договором є:
__________________________________________________________________.
(найменування об`єкта, його місцезнаходження,
склад, вартість майна)
3. Фінансування об`єкта концесії здійснюється згідно з
кошторисом витрат на його_________________________________________
(створення (будівництво) та (або)
утримання (експлуатацію)
(у цей пункт включається інформація про:
найменування витрат;
розмір витрат з розподілом їх за плановими періодами;
джерела фінансування зазначених витрат;
шляхи відшкодування вкладених інвестицій;
зобов`язання, гарантії тощо).
Права і обов`язки концесієдавця
4. Концесієдавець має право:
здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього
договору;
вимагати дострокового розірвання цього договору в разі
порушення концесіонером його умов;
вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі
погіршення стану об`єкта концесії, яке сталося з вини
концесіонера;
одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для
виконання своїх прав і обов`язків.
5. Концесієдавець зобов`язаний:
передати концесіонеру у строк до "_______" ____________________ р.
_________________________________________________________________;
(найменування об`єкта концесії)
надати концесіонеру у строк до "_______" __________ р. і в повному
обсязі пакет документів: _________________________________________
_________________________________________________________________;
(перелік документів, які підтверджують право концесіонера на
створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію)
об`єкта концесії)
вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
зберігати комерційну таємницю концесіонера;
не втручатися у господарську діяльність концесіонера;
забезпечити надання земельної ділянки у порядку,
встановленому Земельним кодексом України (якщо вона необхідна для
здійснення
________________________________________________________________).
(вид концесійної діяльності, роботи, послуги)
6. Концесієдавець має також інші права і обов`язки,
передбачені цим договором та законодавством України.
Права і обов`язки концесіонера
7. Концесіонер має право:
здійснювати підприємницьку діяльність на основі _____________
_________________________________________________________________;
(створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації)
об`єкта концесії)
вимагати розірвання цього договору у разі порушення
концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих
невиконанням умов договору;
на продовження строку дії цього договору у разі виконання
його умов;
за погодженням з концесієдавцем за рахунок власних коштів
здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення)
майна, отриманого у концесію;
отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги);
на відшкодування витрат, зроблених у зв`язку з поліпшенням
майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого прибутку (якщо
інше не передбачено цим договором);
на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт
на об`єкті концесії третіх осіб.
8. Концесіонер зобов`язаний:
виконувати умови цього договору;
укладати відповідно до законодавства трудові договори
(контракти) з працівниками - громадянами України;
виконувати __________________________________________________
_________________________________________________________________,
(перелік робіт і інвестицій)
необхідних для поліпшення переданих у концесію споруд і
обладнання;
погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково
третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;
використовувати на об`єкті концесії матеріали та сировину
вітчизняного виробництва відповідно до умов цього договору;
утримувати об`єкт концесії в належному технічному стані;
нести відповідальність за виконання умов цього договору та
законодавства України третіми особами, які залучені до виконання
спеціальних робіт на об`єкті концесії;
використовувати амортизаційні відрахування на відновлення
основних фондів, отриманих у концесію;
після закінчення строку, на який було укладено концесійний
договір, передати об`єкт концесії в належному технічному стані
концесієдавцю відповідно до умов цього договору (земельні
ділянки - до умов договору оренди земельної ділянки).
8-1. У разі надання концесії на об`єкти, які використовуються
для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води, водовідведення і перебувають у комунальній власності,
концесіонер зобов`язаний забезпечити:
надання населенню, що проживає на відповідній території,
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення відповідно до нормативів, норм, стандартів,
порядків і правил;
ведення у встановленому законодавством порядку обліку
зазначених послуг;
вжиття заходів для ощадливого використання енергетичних
ресурсів;
проведення розрахунків у повному обсязі за спожиті
енергоносії.
9. Концесіонер має також інші права та обов`язки, передбачені
цим договором та законодавством України.
Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів
10. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок
за надання об`єкта в концесію на рахунок
__________________________________________________________________
(відповідний рахунок державного або місцевого бюджету)
у розмірі _____________________ гривень протягом 10 робочих днів з
дня підписання цього договору. У разі надання концесії на об`єкт
незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового
об`єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу
встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від
експлуатації об`єкта концесії, але не пізніше ніж через шість
місяців після дати введення його в експлуатацію.
Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків
господарської діяльності з періодичністю:
__________ гривень до ___________________________
(сума) (кінцевий строк внесення)
__________ гривень до ___________________________.
(сума) (кінцевий строк внесення)
За порушення строків внесення концесійних платежів
концесіонер сплачує пеню з розрахунку _____________ відсотків суми
концесійного платежу за кожний день прострочки.
Умови передачі та повернення об`єкта концесії
11. Передача об`єкта у концесію здійснюється не пізніше _____
календарних днів після укладення цього договору і оформляється
актом приймання-передачі згідно з додатком.
11-1. Передача в концесію об`єктів, які використовуються для
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води,
водовідведення і перебувають у комунальній власності, здійснюється
за умови розроблення концесіонером та погодження органами,
уповноваженими приймати рішення про передачу об`єктів у концесію,
бізнес-плану беззбиткової діяльності.
12. Майно, отримане у концесію, включається до балансу
концесіонера - юридичної особи із зазначенням, що це майно
отримане у концесію.
13. Правовий режим майна, яке надається в концесію (або
створюється) на виконання умов цього договору, визначається з
урахуванням Закону України "Про концесії".
14. Після закінчення строку, на який було укладено цей
договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому
числі у зв`язку з визнанням його банкрутом, концесіонер
зобов`язаний повернути концесієдавцю об`єкт концесії в належному
технічному стані.
Повернення майна об`єкта концесії здійснюється у _____ денний
строк після припинення дії цього договору і оформлюється актом
приймання-передачі.
Порядок виконання робіт та приймання створених об`єктів *
15. Концесіонер у _______ денний строк з дати підписання акта
приймання-передачі подає концесієдавцю на затвердження проектну,
робочу та іншу, визначену концесієдавцем, документацію на
створення (будівництво) об`єкта концесії. Концесієдавець у _______
денний строк затверджує цю документацію.
16. Роботи і зобов`язання, необхідні для здійснення
концесійної діяльності, виконуються за затвердженим концесієдавцем
календарним планом.
17. Концесіонер повинен під власну відповідальність та за
власні кошти провести всі необхідні перевірки і випробування, а
також своєчасно отримати всі необхідні для створення (будівництва)
об`єкта концесії дозволи відповідних органів.
Види діяльності та ліцензування
18. За умовами цього договору концесіонер здійснює такі види
діяльності, роботи, послуги: _____________________________________
_________________________________________________________________.
19. Концесіонер зобов`язується за свій рахунок одержати
ліцензії на здійснення підприємницької діяльності, яка згідно з
законодавством України підлягає ліцензуванню:
1)___________________________________________________________;
(вид діяльності)
2)___________________________________________________________.
(вид діяльності)
20. Ліцензії одержуються концесіонером до початку виконання
відповідних видів робіт. Копії одержаних ліцензій подаються
концесієдавцю.
Умови та обсяги поліпшення об`єкта концесії та
порядок компенсації зазначених поліпшень
21. З метою використання об`єкта концесії для надання послуг
щодо задоволення громадських потреб у сфері ______________________
__________________________________________________________________
(сфера господарської діяльності)
концесіонер здійснює поліпшення (створення) майна чи придбає майно
за умови та в обсягах: ___________________________________________
_________________________________________________________________
Фінансування поліпшення (створення) майна здійснюється за
рахунок: __________________________, в обсязі ___________ гривень.
(концесіонера та (або)
концесієдавця)
22. Концесієдавець зобов`язаний відшкодувати концесіонеру
витрати, зроблені ним у зв`язку із зазначеними у пункті 21
поліпшеннями, або вартість створеного (придбаного) майна (у разі
коли цим договором передбачено, що майно, яке придбав концесіонер
на виконання умов цього договору, переходить у власність держави
або територіальної громади) в частині, що не була компенсована
концесіонером у результаті концесійної діяльності за умови
___________________________________.
Порядок використання амортизаційних відрахувань
23. Протягом всього строку дії цього договору концесіонер у
порядку, передбаченому законодавством України нараховує суми
амортизаційних відрахувань.
24. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди,
отримані у концесію або створені у зв`язку з виконанням умов цього
договору, залишаються у розпорядженні концесіонера і
використовуються виключно на відновлення основних фондів,
отриманих у концесію, або створених у зв`язку з виконанням умов
цього договору.
Умови встановлення цін та тарифів
25. Концесієдавець і концесіонер дійшли згоди стосовно того,
що:
ціни (тарифи) на виготовлені (надані) товари (роботи,
послуги), що надаються, становлять _______________________________
_________________________________________________________________;
зміна цін (тарифів) здійснюється у порядку, передбаченому
законодавством України, у разі ___________________________________
_________________________________________________________________.
Використання вітчизняних матеріалів та сировини
26. Для виконання цього договору концесіонер використовує
__________________________________________________________________
(матеріали, сировину)
вітчизняного виробництва за умови ________________________________
________________________________________________________________.
Умови використання праці
працівників - громадян України
27. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер
використовує працю працівників - громадян України ________________
відсотків загальної чисельності, в тому числі __________ відсотків
громадян, звільнених у зв`язку з ліквідацією державного
(комунального) підприємства _________________________, майно якого
(назва підприємства)
надано у концесію.
Страхування об`єкта концесії
28. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об`єкта
концесії несе ___________________________________________________.
(концесієдавець (концесіонер)
29. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до
умов цього договору, страхується концесіонером на користь ________
_________________________________________________________________.
(концесієдавця (концесіонера)
30. Концесіонер зобов`язаний протягом трьох місяців після
отримання об`єкта у концесію укласти угоду про його страхування у
разі настання страхового випадку, пов`язаного з __________________
_________________________________________________________________.
(причини настання страхового випадку)
31. У разі настання страхового випадку страхові суми
(страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю
спрямовуються на відновлення робочого стану об`єкта концесії.
32. Роботи з відновлення робочого стану об`єкта концесії
повинні розпочатися у _____ денний строк після настання страхового
випадку.
33. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими
полісами.
Відповідальність сторін за виконання зобов`язань
34. У разі порушення будь-яких умов, встановлених цим
договором, винна сторона сплачує на користь іншої сторони штраф у
сумі __________ гривень.
(розмір)
35. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання ними
зобов`язань за цим договором.
36. Збитки однієї сторони, що виникли внаслідок порушення
іншою стороною своїх зобов`язань за цим договором, відшкодовуються
винною стороною у повному обсязі.
37. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань,
визначених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно
із законодавством України.
38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану об`єкта
концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю
збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об`єкта сталися
не з його вини.
Строк дії договору
39. Концесійний договір укладено на ___ років (з "___" ______
року по "___" ________ року).
Порядок припинення дії, зміни умов
і розірвання концесійного договору
40. Дія цього договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
загибелі об`єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка
виключає можливість його подальшої експлуатації;
ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у
зв`язку з визнанням його банкрутом.
41. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням
сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов.
Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для
зміни умов або розірвання цього договору.
41-1. Концесієдавець має право в односторонньому порядку
відмовитися від договору концесії на об`єкти, які використовуються
для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої
води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, у разі
невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з
вини концесіонера.
У такому разі договір є розірваним з дати повідомлення
концесієдавцем концесіонерові про відмову від договору.
42. На вимогу однієї із сторін цей договір може бути
розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх
зобов`язань та з інших підстав, передбачених законодавством
України.
43. У разі виникнення обставин, які викликають необхідність
зміни умов цього договору, сторона повинна попередити письмово
іншу сторону за ______________ днів. Про зміну умов цього договору
складається додаткова угода, яка підписується концесієдавцем та
концесіонером і є невід`ємною частиною цього договору.
Розв`язання спорів, що виникають з
концесійного договору
44. Спори, що виникають з цього договору, розглядаються
відповідно до законодавства України судом.
Спори, що виникають з цього договору за участю нерезидентів,
вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.
Прикінцеві положення
45. Цей договір набуває чинності з дня його підписання
концесієдавцем та концесіонером.
46. Строк дії цього договору може бути продовжено у разі
виконання концесіонером умов концесійного договору та за
погодженням з концесієдавцем.
47. Концесійний договір укладено у двох примірниках (по
одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу
українською та _________________ мовами.
48. Усі додатки до концесійного договору є невід`ємною його
частиною.
Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:
Концесієдавець: Концесіонер:
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Концесієдавець Концесіонер
____________________________ _____________________________
(посада, прізвище, ім`я та (посада, прізвище, ім`я та
по батькові) по батькові)
М.П. М.П.
___________________________ _____________________________
(підпис) (підпис)
"____"___________________ р. "____"____________________ р.
-----------------------------
Додаток
до концесійного договору

АКТ
приймання-передачі
"____"______________ р. м. Київ
Ми, нижчезазначені, комісія у складі представників
концесієдавця
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
__________________________________________________________________
та концесіонера __________________________________________________
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
уклали цей Акт про те, що згідно з концесійним договором від
"____"_____________ р. концесієдавець (концесіонер) передав, а
концесіонер (концесієдавець) прийняв споруди, устаткування та інше
майно
__________________________________________________________________
(назва об`єкта концесії)
1. До складу об`єкта входять: _______________________________
__________________________________________________________________
(перелік облікових одиниць згідно з балансом)
2. Загальні відомості: ______________________________________
_________________________________________________________________.
3. Інженерне обладнання: ____________________________________
_________________________________________________________________.
4. Вартість основних фондів: _______________________________.
5. Результати огляду та випробувань: _______________________.
6. Разом з об`єктом передається технічна документація: ______
_________________________________________________________________.
7. До акта приймання-передачі додається:
1)________________________
2)________________________
3)________________________
Концесіонер (концесієдавець) не має претензій до
концесієдавця (концесіонера).
Від концесієдавця: 1. _______________________________ ________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)
2. _______________________________ ________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)
Від концесіонера: 1. _________________________________ ________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)
2. _________________________________ ________
(прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»