:: 15.07.2011

  Документи :: Регуляторна діяльність

  
15.07.2011


Аналіз регуляторного впливу


проекту рішення сесії Сокальської районної ради "Про затвердження


Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району"
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв `язати шляхом державного регулювання


Необхідність прийняття нової редакції Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, (надалі – Методики) пов’язана з тим, що протягом 2011 року було внесено значну кількість змін до Методики, що в кінцевому результаті ускладнило користування цим документом. Таким чином необхідно привести всі зміни до єдиного нормативно-правового акту.2. Цілі державного регулювання


1. Ефективність використання ресурсів територіальних громад району.


2. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.


3. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.


4. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна та


5. Стимулювання пріоритетних для Сокальського району напрямків підприємницької діяльності.3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей


Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради як власника комунального майна, які визначені у ст. ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", а також ст. 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження Методики розрахунку і порядку використання орендної плати.


В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо як варіант Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів і діє при передачі в оренду державного майна.


Але впровадження даного нормативного документа при визначенні плати за оренду комунального майна не буде враховувати особливості її визначення у Сокальському районі, так як територіальним громадам необхідно сприяти розвитку пріоритетних для району напрямків підприємницької діяльності, таких як виробництво товарів, продукції (місцеве виробництво ), сфера побутових послуг, пропаганда здорового образу життя, розвиток інфраструктури щодо розвитку творчих та фізичних здібностей молоді та дітей та інші.


Також як альтернативу, можна розглянути варіант Методики, що діє. Такий варіант прийнятний, але має певні складнощі при використанні його в роботі з орендарями через те, що неодноразово вносилися зміни і доповнення до основного рішення районної ради.4. Механізм розв`язання проблеми


Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття нової редакції Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Сокальського району.


Дія регуляторного акта поширюється на всіх орендарів комунального майна - суб`єктів господарювання, а також несе рекомендаційний характер для фізичних осіб, що передають в оренду приміщення приватної форми власності.5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта


Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, надасть інструменти стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Сокальському районі, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм розрахунку орендної плати за комунальне майно.6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта


Прийняття рішення дозволить вдосконалити методику розрахунку орендної плати, зробить механізм розрахунку орендної плати більш прозорим, врахує пріоритети при використанні майна комунальної власності.Сфера впливу Вигоди Витрати


Органи місцевого самоврядування


Прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних


громад району, удосконалення механізму надання в оренду комунального майна.


Обґрунтоване встановлення орендної плати, контроль за її нарахуванням. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного актаСуб’єкти господарювання


Прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних


громад району, скорочення термінів оформлення договорів оренди, отримання


переваг по деяким видам підприємницької діяльності Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносинТериторіальна громада, споживачі


Планується збільшення надходжень до районного бюджету від орендної плати за


користування майном спільної власності територіальних


громад району, розвиток сфери послуг для громад, а також фізкультурно-оздоровчих напрямків підприємництва в місті


немає
7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта


Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.8. Показники результативності регуляторного акту


Показники, які характеризують наслідки регуляторного акта є:


- розмір надходжень плати за оренду землі з прийняттям цього регуляторного акту;


- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;


- розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акту;


- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.


- більш ширший перелік видів діяльності по яких встановлюються ставки орендної плати.9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта


З метою відстеження результативності акту, відділом економіки Сокальської райдержадміністрації буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище, а також інформація щодо даного регуляторного акту буде оприлюднена в ЗМІ, на сайті Сокальської районної ради в мережі Інтернет.


Заходи щодо відстеження результативності: базове відстеження; повторне


відстеження (проводитиметься через 1 рік з дня прийняття акту); періодичне відстеження
Голова районної ради Ігор Дацюк


30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»